Help: er zijn te veel olifanten

Radical Collaboration. Dat klinkt bijna als een extremistische vorm van samenwerking. Maar volgens Tatiana Glad, oprichtster van The HUB in Nederland, is het iets heel anders. In collaboration zit het woord werken. Met je voeten in de modder. En het woord radical is verwant aan het Engelse woord ‘roots’. Radical collaboration is dus je inzetten voor je idealen, vanuit je wortels. Het gaat om de zoektocht naar de kern, naar wat echt belangrijk is. Daar zet je je voor in. Onze wereld, met al zijn mogelijkheden, is er voor iedereen en wordt mooier als je elkaar opzoekt. Netwerken en gewoon doen, daar gaat het om.

Dat was de kern van de inspirerende speech voor 25 mensen die op hun vrije zaterdagavond bij elkaar kwamen. Zij startten een traject van 28 dagen om een concrete bijdrage te leveren aan een heel bijzonder project: de Elephant Corridor tussen Botswana en Zambia. Fondsenwervingsplatform PIF World en The HUB Amsterdam organiseren de samenwerking.

De Elephant Corridor is een project van de Peace Parks Foundation. Deze stichting is opgericht door Nelson Mandela, wijlen prins Bernhard en zakenman Anton Rupert. Hun droom was wereldwijd economische groei en stabiliteit te creëren door – vanuit de noodzaak tot natuurbehoud – wildparken te creëren. En de mensen die daaraan meewerken, te stimuleren om samenwerking te verkiezen boven conflict.

De Elephant Corridor gaat het Chobe National Park in Botswana verbinden met Kafue National Park in Zambia. Dit is een belangrijk project voor de Peace Park Foundation, want de leiders van de vijf omringende landen  hebben zich gecommitteerd aan de realisatie ervan. De wil is er, maar het geld niet.

De Elephant Corridor moet niet alleen meer leefruimte voor de olifanten creëren, maar ook een probleem oplossen. In het  noorden van Botswana  zijn de olifanten de afgelopen jaren goed beschermd. Daardoor heeft hun aantal zich uitgebreid tot meer dan 250 duizend. En dat zijn er eigenlijk 100 duizend  te veel. Zij hebben geen natuurlijke vijanden en ze eten en trappen alles kaal. Er moeten dus olifanten weg uit Chobe National Park, maar op diervriendelijke manier.

Dankzij de Elephant Corridor zouden de olifanten een veel groter leefgebied krijgen. Ze kunnen van Botswana naar Zambia lopen. Dat is ook goed voor Zambia, want olifanten trekken toeristen, die nog veel te weinig in Zambia komen.

Een van de doelen van de Peace Park Foundation is bevordering van het toerisme. Dat zorgt immers voor economische groei. Als er acht toeristen een wildpark bezoeken, kan er één Afrikaan aan het werk. Zo verdient het park de kosten op termijn terug en wordt de lokale bevolking welvarender. Als het Elephant Corridor-project succesvol is, kan de Peace Park Foundation de basis leggen voor de realisatie van het grootste natuurpark ter wereld, genaamd KAZA,  waarin Botswana, Namibie, Angola, Zambia en Zimbabwe zich reeds hebben verenigd; een park 10 keer zo groot als Nederland!. Grensoverschrijdende parken  wordt dan het cadeau van Afrika aan de rest van de wereld. Zo’n positieve bijdrage helpt de negatieve beeldvorming over Afrika van veel mensen in het Westen te verdringen.

Dit doel is zo ambitieus dat de 25 deelnemers aan de Radical Collaboration dat niet in 28 dagen kunnen oplossen. Dat gaan ze ook niet doen. Wel gaan ze in vier teams zoeken naar nieuwe, creatieve manieren om de Elephant Corridor onder de aandacht van een groot publiek te brengen. En naar manieren om mensen te motiveren om te investeren in de Elephant Corridor.

De eerste brainstorm van de teams was al veelbelovend. Van Elephant Walk tot Elephant Flashmob, een olifant cadeau voor je verjaardag, en nog veel meer. In de komende 28 dagen houd ik je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik kan niet wachten wat er gaat gebeuren!

www.pifworld.nl
http://www.pifworld.com/#/projects/TheElephantCorridor/61
www.thehubamsterdam.nl

(Advertentie)