Grote interesse voor eerste Nederlandse opleiding tot “schaapherder 2.0″

Foto: FaceMePLS, Flickr, CC BY 2.0

Foto: FaceMePLS, Flickr, CC BY 2.0

Herders zijn hard nodig, omdat op steeds meer plekken schaapskuddes worden gebruikt bij natuurbeheer.

In 2015 bleek er een tekort aan schaapherders te zijn in Nederland. Daarom heeft het Helicon MBO Velp de eerste Nederlandse opleiding tot schaapherder opgezet, waar men wordt opgeleid tot professionele, moderne schaapherders.

Schapen hoeden lijkt een beroep uit een andere tijd. Toch hebben de bestaande driehonderd schapenherders in Nederland handen tekort: door vergrijzing en een veranderde vraag naar natuurbegrazing is er een jaarlijks tekort van zo’n dertig extra herders.

Op verzoek van het Praktijknetwerk Geschepende Schaapskuddes, wat 80% van de gescheperde kuddes in Nederland vertegenwoordigt, heeft het Helicon MBO Velp daarom de eerste gecertificeerde vakopleiding tot schaapherder opgezet. Met succes: de aanmeldingen stroomden binnen. Deze maand is de eerste, selecte groep van negentien studenten (van de 65 aanmeldingen) aan het tweejarige opleidingstraject begonnen.

Lees verder op Voor de Wereld van Morgen.

(Advertentie)