dossier

praktische tips

De beste energieleveranciers van groene stroom

Foto: Kevin Dooley, Flickr

Er komen steeds meer aanbieders voor groene stroom. Als consument kun je steeds bewuster kiezen voor een stroomabonnement dat bij jou past. Maar welke overwegingen zijn belangrijk? En bij welke aanbieders kan je terecht? hetkanWel maakt je keuze makkelijk met overwegingen en een lijstje aanbieders.


Overwegingen die je helpen om een goede keuze te maken

Overweging 1: Ga je voor klein en fijn, of breed en groot?

Er zijn energieleveranciers die alleen maar groene stroom leveren. De meeste, vaak grote leveranciers hebben groene stroom als optie in een veel breder pakket. Als je kiest voor niet 100% groene bedrijven, ondersteun je dus indirect ook de productie van grijze stroom. Anderzijds, misschien stimuleert jouw keuze voor groene stroom een grote leverancier om te vergroenen.

Overweging 2: Stimuleer je nieuwe groene stroom of kies je voor groencertificaten?

Lang niet alle leveranciers wekken zelf groene stroom op, maar betalen voor groencertificaten. Deze komen vaak uit het buitenland en zijn gebaseerd op stroom van waterkrachtcentrales in Scandinavië die al tientallen jaren bestaan. Het nadeel is dat er een overschot aan certificaten bestaat, en ze spotgoedkoop zijn. Energiebedrijven kunnen dus hun stroom “vergroenen” zonder dat ze echt investeren in groene stroom. Deze groene stroom met buitenlandse groencertificaten wordt ook wel “sjoemelstroom” genoemd.

(Advertentie)

Overweging 3: kies je voor biomassa of zon en wind?

Sommige energieleveranciers betrekken hun groene stroom vooral van het bijstoken van biomassa in kolen en gascentrales. Dat is CO2-neutraal, maar net als bij groencertificaten biedt dit weinig stimulans voor nieuwe groene-stroomprojecten. Groene stroom uit zon en wind levert sneller nieuwe investeringen op.

Overweging 4: wek je zelf groene stroom op, of koop je het in?

Of je zonnepanelen op je dak laat leggen of een “urban windmill” installeert — zelf je groene stroom opwekken is makkelijker dan je misschien denkt. De rendementen worden ook steeds beter. Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld goedkoper en efficiënter geworden en gaan langer mee. De terugverdientijd ligt rond de 10 jaar. Ook kun je tegenwoordig een stukje windmolen kopen en zo je eigen windenergie opwekken met de Windcentrale.

De beste energieleveranciers van groene stroom

Hieronder vind je verschillende aanbieders voor groene stroom. De gegevens zijn gebaseerd op stroometiketten uit 2013.

Volgens de organisatie WISE is dit de top 5 op het gebied van groene stroom. WISE bepaalt de rangorde op basis van verschillende criteria. Naast de stroometiketten kijkt de organisatie ook naar de ontwikkeling van de totale stroommix: investeert het bedrijf in nieuwe groene stroom? Ook is belangrijk dat het bedrijf geen sjoemelstroom verkoopt: dit is stroom op basis van groencertificaten uit het buitenland, met name van waterkrachtcentrales die al tientallen jaren bestaan. Deze sjoemelstroom is vergroend met certificaten, maar draagt niet daadwerkelijk bij aan de productie van nieuwe groene stroom.

1. Windunie

Windunie voerde vorig jaar ook al de lijst met meest duurzame stroomleveranciers aan. Het is een coöperatie van windmoleneigenaren uit heel Nederland. Samen leveren ze ongeveer 20% van de totale energiebehoefte. Hiermee zijn de leden van Windunie samen de grootste producent van windenergie in Nederland. Alle door Windunie geleverde stroom is afkomstig van windmolens.

2. Huismerk Energie

Huismerk Energie biedt 100% groene, lokale energie. Het bedrijf koopt energie in bij lokale energiebronnen in Nederland en kiest hierbij alleen voor duurzame energie uit wind, zon, water en biomassa.

3. Raedthuys (Pure Energie)

Raedthuys of Pure Energie levert energie die opgewekt is uit duurzame bronnen, zoals de zon en wind. Alleen energie die ook daadwerkelijk zelf wordt opgewekt, wordt door het bedrijf geleverd. Bovendien kun je zelf bepalen waar jouw energie vandaan komt.

4. Qurrent

Qurrent is een initiatief van Stichting Doen en de Natuur- en Milieufederaties. Het resultaat is een landelijke energiecoöperatie die helpt met het opwekken en besparen van energie, zonder hierbij te streven naar maximale winst. Idealiter wekt elke klant van Qurrent evenveel energie op als er verbruikt wordt, bijvoorbeeld door te participeren in het windpark of zonnepark of door zelf zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Tip: Ben jij op zoek naar een duurzame en goedkope energie leverancier? Bekijk dan hier het aanbod van Qurrent. Qurrent is het snelst groeiende energiebedrijf van Nederland. Alle stroom die ze leveren komt van Nederlandse windmolens en daarnaast is aardgas 100% CO2 gecompenseerd. (Advertentie)

5. Greenchoice

Greenchoice levert stroom die wordt opgewekt uit zon, wind, water en biomassa. De stroom is volledig groen opgewekt. Het door Greenchoice geleverde gas is bosgecompenseerd. 70 procent van de energie die Greenchoice levert is afkomstig uit Nederland, in 2020 zou dit 100% moeten zijn.

Andere aanbieders van groene stroom

Bijna alle energieleveranciers hebben tegenwoordig een pakket met groene stroom. Maar een aantal opties verdienen speciale aandacht.

Hollandse Wind (Eneco)

De stroom van dit Eneco pakket komt voor 100% uit Nederlandse windparken. Ook de andere pakketten die Eneco in Nederland levert zijn groen. De op andere wijze opgewekte stroom, met name van aardgas, wordt blijkbaar in het buitenland geleverd. Eneco Ecostroom bestaat voor 84,6% uit waterkrachtstroom. In 2030 wil Eneco alleen nog maar groene energie aanbieden. De afgelopen zes jaar halveerde het bedrijf de CO2 uitstoot van zijn stroommix. Eneco wordt daarom gezien als de groenste van de grotere energiebedrijven.

Groene Stroom van Essent

Essent haalt 51,7% van zijn groene stroom uit de bijstook van biomassa en 28,4% uit wind. Daarnaast wordt nog eens 19,9% opgewerkt door middel van water. Groene stroom van Essent wordt voor meer dan 80% opgewekt in Nederland en de Windstroom van het bedrijf is voor 100% afkomstig van Nederlandse molens.

(Advertentie)

Windcentrale

De Windcentrale haalde in 2012 7 miljoen euro op bij consumenten en kocht daarmee twee windmolens. Het was daarmee wereldwijd het op één na grootste crowdfundingsproject ooit. Bijzonder bij de Windcentrale is dat consumenten mede-eigenaar worden van een windmolen. Met deze winddelen krijg je 16 jaar lang voordelig groene stroom van eigen windmolen. Inmiddels heeft de Windcentrale maar liefst 9 windmolens: de Grote Geert, de Jonge Held, het Rode Hert, de Ranke Zwaan, de Witte Juffer, De Bonte Hen, de Trouwe Wachter en de Blauwe Reiger.

Boerderijstroom

Nederlandse boeren en bedrijven die een windmolen hebben of veel zonnepanelen op het bedrijfsdak leveren hun overschot aan elektriciteit via boerderijstroom aan gewone consumenten. Je kunt zelf selecteren van welke boer of bedrijf je stroom wilt ontvangen. Greenchoice regelt de administratieve afhandeling.

Andere leveranciers met groene certificaten

De meeste andere aanbieders kunnen groene stroom leveren door het kopen van groencertificaten. Voorbeelden zijn de Nederlands Energie Maatschappij en Oxxio. Reken er wel op dat het hier vaak om “sjoemelstroom” gaat.

Top 3 minst duurzame energiebedrijven

WISE komt op basis van de stroometiketten van 2013 op de volgende top 3 van minst duurzame energiebedrijven:

1. Main
2. NUON
3. Atoomstroom

Opvallend is dat deze bedrijven ook weinig tot geen informatie verstrekt hebben over de levering, productie, inkoop en investeringen van hun bedrijf. Het gebrek aan medewerking zorgde er echter niet voor dat er geen beoordeling werd geveld over de betreffende energieleveranciers.

Ook de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu voerden onderzoek uit naar de duurzaamheid van energiebedrijven. Zij concludeerden dat energiereuzen als Essent en Nuon slecht scoorden op duurzaamheid, terwijl zij vanwege het aantal klanten dat ze hebben, een grote positieve invloed zouden kunnen hebben op het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland.

Tips

(1) Bij WISE Nederland kun je alle stroometiketten van energieleveranciers bekijken. Helaas zie je alleen gegevens van het hele bedrijf, dus niet specifiek voor een groene-stroompakket.
(2) Sommige energieleveranciers bieden ook “groen gas”. Dit is gewoon aardgas, maar de energieleverancier stimuleert ofwel de productie van biogas, ofwel compenseert de co2-uitstoot op andere manieren.

praktische tips