windenergie

praktische tips

Eerste Kamer stemt in met wet voor windmolens op zee

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet tijdige realisatie Energieakkoord, die bijdraagt aan het tijdig behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023. In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 3450 MW extra energie opgewekt wordt door windmolens op zee en 6000 MW door windmolens op land. Om deze windparken efficiënt en betaalbaar te kunnen aanleggen moet een aantal randvoorwaarden wettelijk geregeld worden. Deze waren eerder opgenomen in het wetsvoorstel STROOM, over de distributie van gas en elektriciteit, maar dit wetsvoorstel haalde eind vorig jaar […]

lees verder

Wat Nederland kan leren van energieonafhankelijk eiland Samsø

Deze maand was Søren Hermansen van het Deense energieonafhankelijke eiland Samsø in Nederland. Hij hield onder andere een openbare lezing in het Academiegebouw van de universiteit van Groningen, waar wij ook aanwezig waren. Samsø kreeg landelijke bekendheid in Nederland door de Tegenlicht aflevering Power to the people. Wij vroegen ons af: Wat kan Nederland leren van het Deense eiland? Hoe Samsø energieonafhankelijk werd Met veel enthousiasme, humor en gedrevenheid deelt Hermansen het verhaal van hoe zijn eiland, Samsø, energieonafhankelijk werd. Samsø is een klein Deens eiland vlak voor de kust van Kopenhagen. Het eiland heeft een oppervlakte van 114 vierkante […]

lees verder

Denemarken draait voor 100% op windenergie

Wie een stuk tegen de wind in moest fietsen heeft het wel gemerkt, het waait hard vandaag. Maar naast zweet op het voorhoofd en kramp in de kuiten heeft de wind ook positieve gevolgen. Denemarken draait bijvoorbeeld vandaag volledig op windenergie. 100% duurzame energie lijkt misschien een verre toekomstdroom. Maar de wereldenergiemarkt verandert snel en volgens marktonderzoek lijkt een volledige duurzame energieproductie veel dichterbij dan gedacht. Deze grafiek laat met de rode lijn het energieverbruik en het een donkerblauwe vlak de hoeveelheid windenergie die wordt opgewekt in Denemarken zien. Je kunt zien dat de rode lijn in het blauwe vak […]

lees verder

Vliegende windmolen van Google maakt einde aan horizonvervuiling

(Gastbijdrage door Jerke Setz). Makani is een vliegende windmolen. Dat lijkt science fiction, toch is het bijna realiteit. Makani power is een project dat ondersteund wordt door Google en is bedoeld om op een nieuwe, efficiëntere manier windenergie op te wekken. Google is allang niet meer alleen het bedrijf van de zoekmachine. Vandaag de dag houdt het bedrijf zich ook bezig met allerlei soorten ontwikkelingen op het gebied van techniek. Onder andere met ontwikkelingen rond groene energie. Zo kwamen ze ook op het idee van de vliegende turbine. De Makani is een verbetering van de gewone windmolen. Een verbetering die […]

lees verder

De toekomst van windenergie is te vinden in Flevoland

De Nederlandse startup Ampyx Power wekt geen windenergie op met molens, maar met vliegtuigjes. Het bijzondere bedrijf verwierf in 2013 een flinke som geld met een succesvolle crowdfundingsactie. Het geld wordt gebruikt om de vliegtuigjes steeds beter te maken. De windvliegtuigjes bieden een aantal voordelen ten opzichte van vaste windmolens. Er is minder materiaal nodig omdat er geen hoge, stevige paal gebouwd hoeft te worden. Bovendien is er minder horizonvervuiling. Het vliegtuigje zit namelijk alleen vast aan een touw. Het touw trekt strak door de wind, en brengt zo de windenergie over naar de grond. De Ampyx vliegtuigjes kunnen ook […]

lees verder

CPB staat “buiten politieke werkelijkheid”

De Nederlandse Wind Energie Assocciatie (NWEA) heeft met “grote verbazing” kennis genomen van het rapport van het CPB. De belangenvereniging voor producenten van windenergie vindt dat het CPB zich buiten “de politieke werkelijkheid en maatschappelijke realiteit” plaatst. Het belangrijkste probleem zijn niet de windmolenparken, maar het falende emissierechtensysteem dat CO2 uitstoot niet voldoende belast. Hieronder de volledige reactie van de NWEA: CPB uiting wind op zee staat buiten politieke werkelijkheid Met grote verbazing heeft NWEA kennis genomen van de uitingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) van dit weekend over de kosten en baten van windenergie op zee. NWEA is […]

lees verder

Veel kritiek op rapport CPB over windenergie

Organisaties in de energiesector zijn kritisch over het rapport naar aanleiding waarvan het Centraal Planbureau concludeert dat windenergie op zee de Nederlandse maatschappij meer kost dan oplevert. Dat komt vooral doordat wind op zee volgens het planbureau niet bijdraagt aan een schoner milieu. Oorzaak is de Europese handel in emissierechten. Als Nederland meer windenergie produceert, kunnen andere landen meer fossiele brandstoffen verstoken omdat de maximale Europese CO2-uitsoot vastligt. De producenten van windenergie, verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie, zeggen “met grote verbazing” kennis te hebben genomen van de uitspraken van het CPB. De producenten gaan ervan uit dat het […]

lees verder

Omwonenden windmolens willen sterrensysteem voor windparken

De NLVOW, de vereniging van omwonenden van windturbines, wil een beoordelingssysteem voor windparken. Dat ‘sterren’systeem moet volgens de NLVOW duidelijk maken in hoeverre initiatiefnemers rekening houden met de omgeving. De vereniging heeft in reactie op de gedragscode van de windbranche een eigen code ontwikkeld. Daarin staat dat bewoners die binnen een straal van 750 meter van een windpark wonen een aanbod zouden moeten krijgen van de exploitant, misschien zelfs een voorstel om de woning te kopen. Tussen 750 en de 1250 meter afstand krijgen bewoners de aangetoonde waardedaling van hun huis vergoed. Alle bewoners binnen een straal van 5 kilometer […]

lees verder

Duits windpark op zee Riffgat levert beduidend meer stroom dan verwacht

Het Duitse windpark in het Riffgat op de Noordzee doet het beter dan verwacht. Het windpark kampte in het begin met leveringsproblemen doordat de aansluiting op het net nog niet gerealiseerd was. Vertragingen bij het Nederlandse bedrijf TenneT zouden de oorzaak zijn. Sinds 14 februari, het moment dat het windpark levert, is de opbrengst boven verwachting goed. “Hoewel Riffgat pas sinds het voorjaar stroom levert, dekte de 140 miljoen kilowattuur stroom die geleverd werd de stroombehoefte van 40.000 huishoudens. Dit ligt beduidend boven de verwachting, aldus Irina Lucka, directeur van EWE Offshore Service & Solutions GmbH en projectleider van het […]

lees verder

Mogelijkheden zonne-energie in Nederland worden ernstig onderschat

“Mensen die de mogelijkheden van zonne-energie onderschatten, hebben hun getallen niet op orde.” Dit zegt Wim Sinke, hoogleraar duurzame energiesystemen, in het dagblad Trouw. Volgens de hoogleraar is de rol van zonne-energie in Nederland nog marginaal, maar kan dat snel veranderen. En dan gaat het niet alleen om zonnepanelen op daken. Mensen starten zich volgens hem blind op al die “postzegeltjes op daken. Er zijn veel meer vierkante kilometers beschikbaar.” De kosten van grootschalige ontwikkeling van zonne-energie zijn vergelijkbaar met windparken op zee. 5% van de totale elektriciteitsproductie zou binnen 5 jaar afkomstig kunnen zijn van zonnepanelen. Nu is dat […]

lees verder
Pagina 1 van 17110Laatste »

praktische tips