Zondagmiddagdocu: The Great Global Warming Swindle

Goed nieuws: GeenStijl heeft het concept van de zondagdocu ontdekt. En ze komt meteen met een dijk van een documentaire: The Great Global Warming Swindle (Channel 4) het antwoord op Al Gore’s An Inconvenient Truth

The Great Global Warming Swindle laat zien hoe de belangrijkste vooronderstelling van de huidige klimaat geen steek houdt: koolstof in de atmosfeer is niet de oorzaak van wereldwijde temperatuurstijgingen, ze volgt namelijk op die stijgingen. Met andere woorden: koolstofemissie is niet de oorzaak, maar het gevolg van een stijgende temperatuur. Wat is dan wel de oorzaak volgens de documentaire? Zonneactiviteit: als de zon actiever is, blaast ze kosmische straling weg, die verantwoordelijk is voor de vorming van wolken. Die wolken koelen de aarde af.

Sowieso vormt koolstof slechts een fractie van de ‘greenhouse gases’ in de atmosfeer, en wordt 99% van de uitstoot van koolstofuit veroorzaakt door vulkanen, flora en fauna, en stervende blaadjes in de herfst.

De documentaire laat onder meer Nigel Calder aan het woord, hoofdredacteur van de New Scientist, die in 1974 verantwoordelijk was voor een BBC documentaireserie over de catastrofale gevolgen van wereldwijde afkoeling Hij kreeg felle kritiek omdat hij een Zweedse onderzoeker aan het woord liet die meende dat menselijke koolstofuitstoot wel eens de vermeende komende ijstijd zou kunnen afwenden.

De documentaire laat zien hoe Margareth Thatcher onderzoek financierde naar de gevolgen van koolstofuitstoot omdat ze kerncentrales wilde promoten als alternatief voor de mijnindustrie waarmee ze overhoop lag, en de olieindustrie uit het Midden-Oosten, die ze niet vertrouwde. Het idee dat de mens via koolstofemissie verantwoordelijk was voor een apocalyptische toekomst, werd vervolgens opgepikt door antikapitalisten, die met het overduidelijk falen van het communisme, eind jaren ’80, weinig argumenten meer over hadden om anti-kapitalistisch te zijn. Deze politisering van milieu-zaken heeft Green-Peace veteraan Patrick Moore doen besluiten de milieubeweging de rug toe te keren.

De anti-industrie houding mag dan vele do-gooders van een zelfbeschouwde heldenrol en in een flink aantal gevallen van een ruim inkomen voorzien, ze heeft tevens negatieve gevolgen voor de tweede en derde wereld, waar de industriele ontwikkeling wordt tegengewerkt door een intensieve lobby van klimaatcontroleurs.

De documentaire ontmaskert nog een aantal mythen die aan verbonden zijn aan de wij-zijn-met-onze-industrie-verantwoordelijk-voor-klimaat-verandering-mantra.

 • Smeltende poolkappen: gegevens van NASA tonen aan dat het smelten en uitbreiden van de ijskap op de Noord-Pool net zo gewoon is als het vallen van de blaadjes in de herst en het uitbotten in de lente
 • Zeespiegelstijging: lokale zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door daling van de kust; wereldwijde zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door de thermale uitbreiding van de oceaan, een proces dat zich uitstrekt over duizend jaar.
 • Opwarming van de aarde zou tropische ziekten onze kant op brengen: maar muggen komen allang in onze gebieden voor, en zijn zeer overvloedig aanwezig in de poolregio. De meest verwoestende malaria-epidemie was in de Sovjet-Unie in de 20’er jaren, een epidemie die zich uitstrekte tot Archangelsk, dichtbij de Noord-Pool.
Advertisement

56 comments

 1. Verder hoop ik dat iedereen de documentaire net zo kritisch bekijkt als de documentaire kritisch doet voorkomen.

  “High CO2 in the atmosphere is not unusual. In earth’s history we had 3 times, even ten times more CO2 then we have today.”

  Waar. Alleen ga je dan wel heel ver terug in de geschiedenis. De laatste 600.000 jaar is CO2 redelijk constant geweest. Alleen de laatste 50 jaar zitten we ineens 30% boven de hoogste piek uit die laatste 600.000 jaar.
  En de wereld zag er echt anders uit in die periodes met veel CO2.

  ongeveer op 3minuut30

 2. Ik vind het zeer interessant, Tjerk. Goede blog.
  Toch knaagt er ook iets: de afgelopen jaren regende het net iets te veel weer-records om global warming als een zwendel van belanghebbenden af te doen.

 3. @Frissewind; vrijwel niemand betwijfelt dat het klimaat verandert. Ook de critici van de stelling dat het wordt veroorzaakt door Co2 uitstoot doen dat niet.

  Er zijn echter twee vragen die zij anders beantwoorden:
  1. Wat veroorzaakt de opwarming van de aarde? Is dat C02 of iets anders?
  2. Wat is het aandeel van de mens daarin?

  Welnu, als je kijkt naar het aantal broeikasgassen, dan bestaat het overgrote deel daarvan uit waterdamp. Slechts een klein deel daarvan bestaat uit C02. En slechts een fractie daarvan wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Dus zelfs als broeikasgassen verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde, dan nog, heeft de mens daar maar een verwaarloosbaar klein aandeel in.

  Het is misschien ontluisterend, maar we hebben helemaal niet zoveel invloed op het grotere systeem als we wel denken.

 4. Onzin; er kunnen allerlei redenen zijn om schonere fabrieken en auto’s te stimuleren. Omdat zware metalen in de lucht je onmiddelijke leefomgeving negatief beinvloeden bijvoorbeeld. Maar het heeft geen zin miljarden te spenderen aan het verdrijven van een hersenschim.

 5. Er zal vast wel leven blijven met meer dan 10x zoveel Co2 in de atmosfeer, maar we krijgen grote problemen vanwege misoogsten, belangrijke stedelijke centra die onder water lopen (Nederland bijv.), volksverhuizingen en noem nog maar wat problemen.

  Conclusie: het constant houden van de Co2 uitstoot lijkt me een goed plan

 6. Mmm… zijn wij niet een klein beetje arrogant door te doen alsof wij wel eens de main oorzaak zouden kunnen zijn van een verandering van zo’n groot en immens gebied, terwijl de zon krachtiger, actiever en misschien wel dreigender is dan wij allemaal kunnen denken…?

  Zijn wij mensjes niet maar een druppeltje, die kunnen doen wat ze willen, omdat ze nu eenmaal graag het idee hebben dat het ‘aan ons’ ligt (omdat het zou betekenen dat wij enorm veel invloed hebben op het heelal en zijn systemen?).

  Ik zeg niet dat ik het vind, maar ik begin er wel steeds vaker over na te denken dat het raar is dat wij onszelf zoveel invloed toeeigenen.

  En Tjerk: ik ben het volledig met je eens, er zijn genoeg redenen om het WEL te doen, zelfs al heeft het op langere termijn weinig zin, omdat andere krachten nu eenmaal sterker blijken te zijn dan wij.

 7. @Dominique

  Er zijn veel mensen die beweren dat wij als mens maar klein zijn en nooit invloed kunnen hebben op onze wereldbol. Natuurlijk zijn wij klein en nietig tegen groot natuurgeweld als aardbevingen e.d., maar de biodiversiteit en de natuurlijke processen op aarde zijn wel degelijk fragiel en kunnen uit balans gebracht worden.

  Heb je je wel eens geprobeerd 6,5 miljard mensen bij elkaar voor te stellen die allemaal iedere dag gemiddeld 2 liter olie verbranden (dit is een vuur van 12.879.000.000 liter olie per dag). Kun je je de warmte van deze verbranding voorstellen? Daar komt nog de kap van 10 voetbalvelden Amazone en andere tropische regenwouden per dag bij, de verwoesting van canada tbv teerzanden, ach eigenlijk te veel voorbeelden.

  AUB stap af van je idee dat een mens klein is. Kijk eens wat een machines we hebben gemaakt. We kunnen onze wereldbol in 1 keer opblazen met alle kernbommen die we hebben. Dus klein zijn we echt niet meer.

 8. @Steeph: ik heb beide stukken gelezen. De eerste zegt het programma niet te hebben gezien en wil ontkrachten dat de huidige crisissfeer rondom het klimaat een ‘samenzwering’ is. Maar het programma beweert helemaal niet dat het om een samenzwering gaat. Het beweert slechts dat allerlei lieden op de wagon zijn gesprongen omdat het lucratief was of hun ideologische doelen dienden.

  De twee hoofdargumenten van het tweede artikel luiden:
  1. ik geloof het niet want iedereen zegt dat het zus-en-zo is.
  2. ik geloof het niet want een wetenschapper uit Winnipeg en de voormalig redacteur van de New Scientist vind ik geen autoriteiten.

  Er wordt door beiden niet inhoudelijk op de argumenten ingegaan, zoals het argument dat Co2 uitstoot volgt op de opwarmende aarde.

 9. @ danny: lees mijn comment eerst eens goed… ‘ik zeg niet dat ik het vind’… en nadenken is toch nooit een zonde? jezelf in cirkeltjes denken is denk ik veel gevaarlijker.

 10. @ Dominique.

  Sorry Dominique het was niet zo beschuldigend bedoeld als ik het schreef. Ik uit me nogal zwaar omdat ik mij zo zorgen maak over de plunderende en respectloze manier waarop we met onze aarde omgaan.Ben bang dat het fout afloopt doordat de natuur ingrijpt en een groot aantal mensen zal uitroeien. Kan het dan soms moeilijk alleen zakelijk opschrijven.

  Wat bedoel je precies met “in cirkeltjes denken?”

 11. @ danny: veel mensen zien alleen wat ze willen zien en horen dat wat in hun plaatje past. zo ontstaat volgens mij geloofsfundamentalisme (zodra deze mensen zich vragen gaan stellen die niet de theorie bevestigen, stappen ze af van het fundamentalistische gedachtegoed OF ze gaan zich ertegen verzetten op een geweldadige manier), maar ook in andere overtuigingen komt dit volgens mij voor. ik vind zowel de film van al gore als deze documentaire (ik heb hem 3/4 gezien, het laatste deel kijk ik nog), maar ook docu’s als ‘the power of nightmares’ van de bbc goede voorbeelden van ‘in cirkeltjes’ denken.

 12. @dominique

  Maar dominique geldt dat dan ook niet andersom. Als mensen hun luxe leventje niet willen opgeven dat ze dan altijd wel redenen vinden om te ontkennen dat we op wereldschaal zeer verkeerd bezig zijn met onze wereldbol? Dat ze het gewoon niet willen zien?

  En geloof je echt nog steeds dat het allemaal goed gaat aflopen? Waarop baseer je die hoop en dat geloof dan?

  Natuurlijk zal niet de hele wereldbol kapot gaan en zullen ook niet alle 6,5 miljard mensen omkomen, maar een flinke correctie zal als we zo doorgaan zeker komen. En over een paar miljoen jaar is de aarde zeker wel weer hersteld en zijn er weer miljoenen soorten organismen.

 13. Ik vind het ongelooflijk om overal op blogs te lezen hoe (naar ik vermeen toch vaak goedgeschoolde) mensen zich volledig laten inpakken door dit staaltje van doorzichtige propaganda. De documantairemaker heeft ongeveer alle argumenten die er ooit zijn verzonnen om de menselijke invloed op klimaatverandering te ontkrachten in 1 docu gepropt..alleen kloppen de argumenten van geen kant of zijn ze achterhaald..ik zou ze 1 voor 1 kunnen weerleggen maar dat zou teveel tektst opleveren. Los van de totale onzin over de milieubeweging die terug wil naar de Middeleeuwen en Afrika van zijn ontwikkeling beroofd, evenals onzin over het feit dat vulkanen en beesten meer CO2 uitstoten dan mensen (volledig van de pot gerukt..) zitten er ook nog wat geslepener argumenten in deze docu waarvoor je flink in de materie van klimaatverandering moet duiken. Het belangrijkste geschut wat de documaker inzet is het verpakken van achterhaalde wetenschappelijke theorien als nieuwe inzichten en het afdoen van nieuwe inzichten als achterhaald. Zo is de invloed van kosmische straling al lang uitgezocht en achterhaald, evenals het argument dat de huidige CO2 stijging een gevolg is van temperatuurverandering en niet een oorzaak.

  Maar op zich hoef je toch geen expert te zijn om in te zien dat deze docu ontzettend gekleurd en eenzijdig is? Hoe kun je dan klakkeloos alles daaruit zomaar overnemen?
  Ik zou zeggen: Laat je mening niet vormen door dit soort propaganda maar denk zelf na, wees critisch, achterhaal je bronnen en verdiep je in de wetenschappelijke discussie.

 14. @Willem; jij doet nu wel net alsof die documentairemaker alleen staat, maar iemand als Simon Rozendaal (Elseviercolumnist en wetenschapsjournalist) is eveneens klimaatskepticus.

  Voor de meeste mensen is het teveel werk zich in de wetenschappelijke discussies te verdiepen.

  Hapklare brokken a.u.b., met eenvoudig te begrijpen schema’s en tot de kern teruggebrachte argumenten.

  Als men deze docu uit het water schiet met tegendocumentaires: ik vind het allemaal prima. Presenteer die argumenten maar. (Maar dat doe jij niet)

  Je zou er alleen al blij om moeten zijn dat dit onderwerp zoveel discussie losmaakt. Kennelijk is het klimaat tot het bewustzijn van het bredere publiek doorgedrongen.

 15. @Tjerk. Hapklare brokken zijn nu juist niet mogelijk bij complexe wetenschap als klimatologie. Des te makkelijker is het voor documakers om te manipuleren: De bevolking heeft het inzicht toch niet en je selecteerd gewoon die stukjes kennis die jouw mening onderbouwen. (dit doet Gore overigens ook.)

  Maar inderdaad ben ik wel blij dat er veel discussie is en gezien de vele reacties gaat het veel mensen enorm aan het hart!

  Wat de meeste klimaatscepticie zeggen is trouwens heel redelijk: ‘De kennis die we hebben over het klimaat is nog zo primitief dat we helemaal niet significant kunnen stellen dat menselijk CO2 de oorzaak is en we kunnen niets voorspellen voor de toekomst.’ Zit wat in, alleen dit argument is wel heel beschouwend. Dit is ook de kern van het probleem: sceptici en niet-sceptici (hoe noem je die mensen) praten gigantisch langs mekaar heen.

  Alleen wat deze docu doet is het gebrek aan kennis opvullen met een slappe theorie en vervolgens doodleuk vaststellen dat die theorie wetenschappelijk bewezen is. Het grappige is ook dat de voice-over in de docu die theorie uitlegt en niet 1 van de wetenschappers!

  Ik zou graag wat argumenten in de docu onderuit halen, maar dat wordt een enorm verhaal..overigens kun je met een beetje googlen ook zelf veel vinden.

 16. @ Danny: ja, je hebt helemaal gelijk, ook de rijke, allesverslindende mens denkt vaak in kringetjes, maar… daar probeer ik nu juist niet bij te horen, door alle kanten te bekijken.

  Ik weet niet of de aarde ten onder gaat, nee, ik denk van niet, maar om het leefbaar te houden moet er wel degelijk iets gebeuren. Ik weet alleen niet of wij mensen dat kunnen, de aarde zelf lijkt mij altijd nog sterker in zijn middelen.

  Al miljoenen jaren wordt de aarde leefbaar gehouden door de aarde zelf, op een gegeven moment grijpt ze keihard in: te veel mensen/te weinig voedsel: de sterkste overwint, te veel mensen in een stad in slechte omstandigheden: een ziekte zal altijd de kop op steken en mensen die wonen op plekken waar dat helemaal niet kan, die zullen altijd meer risico lopen om in een ramp te verzeilen. (en dat is niet ALLEEN de arme mens die last heeft van erosie, ook San Fransisco, een zeer rijke stad, is geheel op de verkeerde plek gebouwd…) Dit alles natuurlijk even afgezien van de redenen waarom dat zo is, want die zijn wel degelijk menselijk.

 17. Toplink, Danny.
  De samenvatting spreekt voor zich:
  “The great global warming swindle’ is in my view itself to quite an extend a swindle. One can point out quite a few distortions and half truths in it. The only point which I agree with is their criticism addressing some environmental action groups (grossly) overstating their positions.”

 18. Frissewind, Willem,

  Dat geldt ook voor de documentaire van Al Gore. Ook in deze documentaire wordt de werkelijkheid geweld aangedaan, voorzover er al sprake is van een echte werkelijkheid. Het grote verschil in beide documentaires is dat “The Great Warming Swindle” op geschiedkundige en wetenschappelijke informatie is gebaseerd, terwijl “The Inconvenient Thruth” gedeeltelijk is gebaseerd op computersimulaties van het IPCC en mogelijke toekomstige gevolgen daarvan. Beide documentaires hebben tot doel het grote publiek te bereiken en hen op een of andere manier te interesseren en informeren over het onderwerp klimaatverandering en/of opwarming van de aarde, alleen heeft ieder van de documentaires een andere boodschap. De wetenschappers van het IPCC hebben ook al aangegeven dat Al Gore in zijn documentaire de stijging van de zeespiegel schromelijk heeft overdreven. De belangrijkste boodschap voor het grote publiek en de politiek moet zijn dat, anders dan door het IPCC, de milieuorganisaties en de politiek wordt gesteld, er nog geen wetenschappelijke consensus bestaat over een groot aantal onderwerpen die verband houden met klimaatverandering en de mogelijke oorzaken van de mogelijke opwarming van de aarde.

  Het belangrijkste discussieonderwerp is de CO2 in de atmosfeer en de mogelijke gevolgen voor het klimaat op aarde. De mainstream opvatting is dat toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer oorzaak is van de opwarming van de aarde en ertoe zal bijdragen dat de opwarming van de aarde in de toekomst steeds sneller zal gaan.
  Er zijn echter ook een groot aantal wetenschappers die stellen (en bewijzen) dat toename van het CO2 het gevolg is van de opwarming van de aarde. Dit laatste betekent dat de opwarming van de aarde een andere oorzaak heeft dan de toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer, danwel dat er andere factoren een (belangrijke) rol spelen in deze processen. Als de wetenschap bewijst dat in het verleden hoge of hogere concentraties CO2 in de atmosfeer aanwezig was maar dat de temperatuur significant lager was dan nu, dan ligt het in rede, zowel voor de wetenschap als voor elk weldenkend mens, ook naar andere oorzaken te zoeken en niet alleen te focussen op één enkel aspect.
  Indien deze laatste stelling correct is, dan ontvalt de basis van de vele computersimulaties van de klimatologen en het wetenschappelijk kader van het IPCC. Waarschijnlijk zal een groot gedeelte van de 4 IPCC-rapportages een incorrect beeld schetsen van de gesimuleerde toekomstige klimaatsveranderingen en dus hun waarde verliezen.

  Mijn conclusie is dat nog niet onomstotelijk is bewezen dat toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Meer nog, op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek ben ik eerder de mening toegedaan dat de toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer een oorzakelijke gevolg is van de opwarming van de aarde.
  Omdat de mainstream niets wil horen van deze mogelijkheid en op zijn zachts gezegd daar op een onprofessionele uitdrukking aan geeft (“De discussie over dit onderwerp is gesloten; het is nu tijd voor actie”), is het zaak dat de minderheid toch uitdrukking geeft aan haar twijfels. Al was het maar om de mainstream scherp te houden en de wetenschap dienstig te zijn.

 19. Bedankt Timo, voor je voor mij volledig duidelijke verhaal. Dit is nu precies wat ik bedoel met buiten de cirkeltjes denken, die ik hierboven aanhaalde, maar niet zo uitvoerig en precies kon uitleggen.

 20. Danny,

  Dit is geen reactie van de IPCC, maar de reactie van een aantal prominente wetenschappers op het gebied van klimaatverandering. Ten tweede is het geen reactie op de gewraakte documentaire, maar op de mogelijk voorgenomen actie van twee Britse meteorologen naar aanleiding van de documentaire.

  Ik ben steeds meer verbaasd over de aggresieve reactie van voor- en medestanders van de “man-made climate change”. Iemand die ervan overtuigd is dat hij gelijk heeft, is normaliter gezien redelijk afwachtend in zijn reactie en zalzich alleen verweren tegen persoonlijke aanvallen. Ik krijg hier de indruk dat men bevreesd is dat alle onderzoeksresultaten nader worden onderzocht. Heeft men iets te verbergen??

  De reactie van prof. Carl Wunsch is enigzins te begrijpen; hij is “overvallen” door zijn “medewerking” aan de uitzending. Anderzijds had hij zich moeten realiseren dat zijn uitspraken gebruikt zouden worden. Hij had dus betere afspraken met de producent moeten maken.

  Voor alle duidelijkheid; mainstream zijn op dit moment diegene die actie willen ondernemen tegen de mogelijke menselijke invloed op het klimaat. De underdog zijn diegene die hun twijfels hebben over de menselijke invloed op het klimaat en daarmee verbonden de maatregelen die men voor ogen heeft om dit tegen te gaan dan wel te beperken.

 21. The Great global warming swindle is een documentaire, gebaseerd op verdraaide, of verzonnen feiten. Channel 4, waar de docu werd uitgezonden, heeft al gemeld er niks meer mee te maken te willen hebben. Tevens is meneer Dirkin, de programmamaker, meermalen aangeklaagd door wetenschappers (die in zijn documentaire te zien zijn) vanwege verdraaien van hun woorden. Nieuwsgierig?

  http://news.independent.co.uk/environment/climate_change/article2355956.ece http://inthegreen.typepad.com/blog/2007/03/deconstructing_.html http://theconnexion.net/wp/?p=2782 http://reasic.wordpress.com/2007/03/06/the-great-global-warming-swindle/

 22. We hebben het nu allemaal over de vermeende gevolgen op het klimaat van een CO2 toename in de atmosfeer. Of was CO2 toename nou juist een gevolg op een klimaatsverandering? De menselijke invloed op globale klimaatsverandering. Of zijn klimaatsveranderingen gevolg van natuurlijke fluctuaties? Wordt het nou kouder of warmer?

  Maar waar maakten we ons een aantal jaren geleden nog heel druk over? O ja, het ozongat. Beste mensen, waarom horen we niets meer over het ozongat? Welnu beste mensen, omdat er geen ozongat meer bestaat. En is dat een gevolg geweest van dat we allemaal een andere luchtverfrisser in de wc zijn gaan gebruiken? Welnee. In de gehele hype om het ozongat hebben de fatalistische pseudo milieuwetenschappers gemakshalve de natuurlijke fluctuaties uit hun berekeningen gehaald. En de menselijke factor tot in het belachelijke overdreven. Dat ozongat heeft zich echter dermate snel “hersteld” dat niemand het ook maar aandurft om te stellen dat het een gevolg is van een verandering in ons gedrag. Gewoon niet meer over lullen en ons richten op de volgende “aanstaande catastrofe”, zullen de milieuactivisten gedacht hebben.
  Het is een eigenaardige egotrip van de mensheid (en milieuactivisten in het bijzonder) geworden om onszelf enerzijds als uitschot der aarde te beschouwen dat alles kapot maakt en tegelijkertijd als redder van de aarde op de barricaden te staan. Uit deze buitengewoon arrogante houding blijkt juist een grote minachting voor de natuur. Welke goddelijke vermogens meten we ons aan, als we denken invloed te kunnen hebben op een globaal ecosysteem dat per seconde door de zon meer energie ontvangt dan dat wij wereldwijd, bij onze huidige stand van welvaart, in geen honderd jaar kunnen verbruiken.
  Natuurlijk hebben we wel invloed op onze directe leefomgeving. En kunnen we de Nederlandse heide in stand houden, door deze tussenvorm naar een bosgebied (op onnatuurlijke wijze) te manipuleren. En natuurlijk kunnen we een bouwproject stoppen omdat er één of ander kevertje of woelmuis, dat zeldzaam is in Nederland, nou net daar gevonden is, terwijl het enkele kilometers verderop over de grens met een ander land algemeen voorkomt.
  Maar moeder natuur zelf is voor ons een maatje te groot.
  We kunnen ons beter druk maken over terugkeer van fatsoenlijk onderwijs in Nederland. Of ons sterk maken voor een beter zorgstelsel.

 23. Erwin,

  Een goed stukje en uit het hart gegrepen. De natuur is veel sterker dan wij. De natuur heeft zijn eigen cyclus en het enige wat wij kunnen doen is ons aanpassen aan de nieuwe situatie.

 24. @ Timo,

  Heel juist. Aanpassingsvermogen is altijd al, voor elk levend wezen op aarde, een succesformule geweest. Het meest ergerlijke aan deze massahysterie is, dat overheden (zelfs conservatieve) een nieuwe mogelijkheid is gegeven om ons geld afhandig te maken. En daar maken ze nu al dankbaar misbruik van.

 25. Een probleem bekijken vanuit meerdere standpunten is belangrijk. Deze film doet dat goed door vragen te stellen die niemand anders in de media stelt. Het is natuurlijk te gemakkelijk om zo maar aan te nemen wat er in de media wordt gezegt over het broeikast effect en global warming. Ditzelfde geld overigens ook voor deze film en ik ben het met SveNRG eens dat er problemen zijn met de claims uit deze film (voorbeeld; het is o.a. gebaseerd op verouderde onderzoekinformatie).

  @Erwin: Waar is het bewijs dat de natuur zo krachtig is, is de natuur werkelijk zo sterk? Ook dat is maar een aanname die ons wordt gevoerd met de paplepel. Ik zal niet het tegenovergesteld claimen maar die mogelijkheid bestaat wel.
  Waarom zou een ozongat niet zo snel dicht gaan als het open ging? Heelt het netzo traag als de menselijk wond, of sluit het net zo snel als het wolkendek boven Nederland? Misschien is de natuur toch zo sterk en flexibel als jij beweert, sterk genoeg om zo’n ozon gat snel te dichten.

 26. @Erwin

  Je zit er toch goed naast met je opmerkingen over het gat in de ozonlaag.
  Het “gat” bestaat nogsteeds maar het lijkt er wel op de dat de aanpak van de CFK’s effect heeft en de ozonlaag zich langzaam hersteld.
  De CFK’s breken ozon af en blijven ongeveer 50 jaar in de atmosfeer.
  In 1989 werd het gebruik van de CFK’s aan banden gelegd. Dus het duurt nog wel even voordat we echt groot herstel zullen zien. Waarschijnlijk zal pas na 2050 de ozonlaag volledig hersteld zijn.

 27. Rutger, Erwin heeft juist volledig gelijk. Het “ozongat” werd pas in de jaren 80 ontdekt toen satellieten allerlei spectraalmetingen van onze atmosfeer gingen doen. In enkele jaren tijd zag men toen een “gat” ontstaan boven de polen. Dit was natuurlijk geen gat, maar een verminderde dichtheid, die enorm werd uitvergroot om het lekker dramatisch te maken. Ozon houdt een deel van de UV straling tegen, maar is niet significant belangrijk. De ozonlaag bevind zich in de stratosfeer (boven de 15km) en is slechts enige kilometers dik. Iedereen weet dat je in de bergen, tropen en ’s zomers op moet passen voor verbranding door UV straling. Maar waarom? Omdat de zonnestraling dan een relatief korte weg volgt door de atmosfeer naar jouw huid. Hier kun je al aan zien dat de ozonlaag relatief weinig invloed heeft. Als die namelijk grotendeels bepalend was voor de demping van de UV straling, zou het niet zoveel uitmaken of je een paar kilometer hoger was, of het zomer was of dat je in de tropen zit. De atmosfeer dempt ook zonder ozon al heel veel UV straling. En hoe meer vocht er in de lucht zit, hoe sterker de demping.
  We zijn dus op 2 fronten voor de gek gehouden:
  1. Het UV stralingsniveau is nauwelijks afhankelijk van de ozonlaag.
  2. De ozonlaag wordt nauwelijks beinvloed door menselijke aktiviteit. Dat verhaal van de CFK’s is leuk bedacht, maar heeft waarschijnlijk weinig invloed. Nog voor de verminderde CFK uitstoot invloed kon hebben werd al waargenomen dat de gaten in een paar jaar ook bijna weer verdwenen. Natuurlijk wordt dit niet breed uitgemeten door de NASA. Zij leven immers tegenwoordig van atmosfeer onderzoek vanuit de ruimte. Marsmissies mislukken en kosten alleen maar geld.
  Ozongaten leveren dus niet veel meer op. Maar ze hebben iets nieuws gevonden: Het versnelde broekas effect. Samen met andere “wetenschappers” van de IPCC proberen ze ons nu wijs te maken dat een paar honderdsten procenten CO2 onze aarde meerdere graden kan verwarmen. Ik ga hier niet herhalen wat anderen allemaal al over dit bedrog hebben geschreven, maar na zorgvuldge analyse blijkt er eigenlijk geen enkel bewijs te zijn voor een versnelde opwarming door menselijk handelen. Dit neemt niet weg dat we ons moeten realiseren dat we bar weinig alternatieven hebben wanneer de fossiele brandstoffen op zijn. Dit gaat het echte probleem worden. Als je dacht dat de olieprijzen al veel gestegen zijn, maak dan je borst maar nat. Over enige tientallen jaren zullen de huidige prijzen verveelvoudigd zijn.
  Maar ik houd er persoonlijk niet van om bedrogen te worden. En dat is precies wat er momenteel gebeurt met het “klimaatbeleid”. Tip: als je vet geld wilt verdienen, begin dan een klimaatonderzoeksbureau… of ga beleggen in oliemaatschappijen…

  ir. KC

 28. “Het UV stralingsniveau is nauwelijks afhankelijk van de ozonlaag.”

  Dit is incorrect. Ozon houdt het meeste van de UV straling tegen. UV-C bereikt zelfs helemaal niet het aardoppervlak.

  “Als die (Ozon) namelijk grotendeels bepalend was voor de demping van de UV straling, zou het niet zoveel uitmaken of je een paar kilometer hoger was.”

  Je maakt hier een denkfout. Stel dat de UV straling van de zon 1000 is dat wat ons hier bereikt is 1 en wat ons op een berg bereikt 2 is.

  Dan zie je dus dat hoewel het grootste gedeelte van de straling wordt tegen gehouden er toch een verdubbeling van straling is.

  “De ozonlaag wordt nauwelijks beinvloed door menselijke aktiviteit. Dat verhaal van de CFK’s is leuk bedacht, maar heeft waarschijnlijk weinig invloed.”

  Leuk bedacht?! Het is gewoon een chemische reactie. Gassen die wij uitstoten met broom en chloor erin komen in de stratosfeer terecht. Daar vindt dan een chemische reactie plaats waarbij ozon wordt afgebroken.

  Dat wetenschappers dit allemaal zouden verzinnen omdat ze er geld voor krijgen is natuurlijk de grootste onzin die je maar kan bedenken.
  Iemand die onderzoek doet naar genezing van kanker gaat ook niet het middel dat hij gevonden heeft verborgen houden of vernietigen omdat hij dan iets anders moet gaan onderzoeken.

 29. Geachte mede aardbewoners.

  Enige jaren geleden heeft Discovery een docu uitgezonden waarin een 10.000 jaar interval getoond werd van het oplopen en het instorten van de CO2 gehalten in de atmosfeer. Uiteraard uit ijsboringen, ik dacht in Alaska. Historisch ongeveer 650.000 jaar terug.

  Deze docu heb ik nooit meer herhaald gezien, helaas.

  Deze docu gaf toen aan dat we bijna aan de top van deze 10.000 jaar interval piek zitten.

  Dit betekent, als deze historische trend zich doorzet we binnen afzienbare tijd een temperatuurscorrectie naar beneden krijgen.

  Zoals gezegd, ik heb deze docu nooit meer gezien. Ik heb gezocht op de site van Discovery maar niets gevonden.

 30. Boeiende en belangrijke materie, en veel waardevolle info in de reacties vooral! Probleempje: ik heb de uitzending zelf gemist, en het aanklikken van de video-link in de blog geeft aan dat die video niet bestaat daar. Iemand een idee? Of moet ik dan werkelijk de makers verrijken door de DVD aan gaan schaffen?:-)

 31. Een hoop voors en tegens en uiteindelijk wordt niemand het met elkaar eens. Het blijft gokken.

  Wat wel vast staat is datnog deze eeuw de fossiele brandstof op is (pessimisten denken voor de helft van de eeuw, optimisten na de helft van de eeuw, maar bijna niemand gelooft dat we in 2100 nog iets over hebben. Dit betekent dat we hoogstens nog kunnen profiteren van biogassen als het om verbranding gaat.

  Als morgen onomstotelijk bewezen wordt dat het klimaatprobleem niet door de mens maar door andere orozaken wordt veroorzaakt, dan blijft het probleem van het opraken. Het is dus geen vrijbrief voor “leef maar raak”.

  Er zal niks anders opzitten dan naar alternatieven te zoeken. Het leuke is nu dat de meeste oplossingen beide problemen aanpakken, zowel het mogelijke klimaatprobleem als het opraken van de brandstoffen. het lijkt me verstandig om op die oplossingen te concentreren en bijvoorbeeld af te zien van de opslag van CO2 in de grond bij de vier nieuwe kolencentrales die we gaan krijgen. Een simpel probleem is namelijk: Waar laten we de CO2. Volgens mij produceren die centrales per dag meer dan we in 100 jaar kwijt kunnen.

  Een mooie taak voor de wetenschap. Helaas krijgen die op dit moment een gigantische hekel aan elkaar omdat ze elkaar staan te verketteren over hun mening over het klimaat.

 32. The science might be bunkum, the research discredited. But all that counts for Channel 4 is generating controversy

  George Monbiot
  Tuesday March 13, 2007
  The Guardian

  The problem with The Great Global Warming Swindle, which caused a sensation when it was broadcast on Channel 4 last week, is that to make its case it relies not on future visionaries, but on people whose findings have already been proved wrong.
  ETC……..

 33. RPL,

  Het door jou opgeworpen probleem is van een geheel andere orde dan die van de “man-made” klimaatverandering. Beide problemen vereisen een andere aanpak.

  Het probleem van het opraken van de fossiele brandstof, moet middels onderzoeken en andere initiatieven worden opgelost. Het zogenaamde klimaatprobleem vereist onderdanigheid aan de natuur en aanpassing aan veranderende omstandigheden, iets wat onze voorouders al eeuwen geleden hebben gedaan. En niet het spekken van de bankrekening van Al Gore en anderen die garen spinnen bij deze uitdijende massahysterie.

 34. Op http://www.uitzendinggemist.nl/ kun je de aflevering van Reporter waarin deze docu wordt vertoond bekijken.

  Volgens de makers van de docu zou de zon verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Helaas voor hen is het al bewezen niet waar te zijn. De laatste 20 jaar is de zonneactiviteit afgenomen terwijl de temperatuur juist sterk is gestegen.

  De grafiek die de docu gebruikt laat die jaren leeg :P.

 35. Beste mede-Terranen!
  Goed nieuws! De zure regen, ozondepletie en broeikaseffect BESTAAN NIET.Massahysterie aangewakkerd door de grootindustrie, IMF Wereldbank, UN conservatieve politici, Europese ädel WWF Bilderberg en de Club van Rome.Met steun van farizeeisch christendom, Al Gore, Reborn Christians, EO,etc. 1 Grote Swindle.Er zijn geen Grenzen aan de Groei en de wereld kan 35 miljard voeden.Neo-Malthus nulgroei is het verderf. Dat 2/3 gebrek lijdt nu is OPZET.

  Albert H.Alberts, dr.chemie drievoudig medewerker Nobelprijs scheikunde.

 36. Gezien de geschiedenis van de aarde geloof ik dat de natuurlijke cycli van veel grotere invloed zijn op de temperatuurschommelingen en andere klimaat effecten dan die veroorzaakt door de mens.

  Wat wel een belangrijk punt is voor het opstoken van de olievoorraden is dat deze “snel” opraken en er dan dus een enorm grondstoffentekort komt met alle gevolgen van dien (algemene schatting ca. 40 jaar )
  Andere energiebronnen laten voorlopig nog op zich wachten om alle olie tekunnen vervangen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *