Groene kernenergie is mogelijk met Thorium

Foto: redjar, Flickr

Volgens experts is het mogelijk kernenergie schoon en veilig te maken, namelijk met Thorium. Deze stof is een neefje van Uranium, wat in de huidige kerncentrales wordt gebruikt. Kernenergie op basis van Thorium heeft verschillende voordelen: het levert minder kernafval, er komt geen Plutonium vrij waar terroristen een bom van kunnen maken, het is veiliger, in grote hoeveelheden aanwezig en het is een stuk efficiƫnter.

Thorium werd tot nu toe weinig gebruikt wordt voor kerncentrales omdat er bij de productie geen plutonium vrij komt. Tegenwoordig wordt dat gezien als een pluspunt. In de begintijd van de kerncentrales, tijdens de Koude Oorlog in de jaren ’50 van de twintigste eeuw, wilden regeringen juist graag plutonium hebben om kernbommen mee te maken. Daarom werd gekozen voor het minder veilige en ook viezere Uranium.

Volgens een Nederlandse expert is Thorium veelbelovend als alternatieve brandstof. Echter om tot commerciƫle toepassingen te komen zijn grote investeringen nodig in ontwikkeling en onderzoek . Het kan nog tientallen jaren duren voordat er een echte Thorium kerncentrale gebouwd kan worden. Een tussenoplossing is echter wel mogelijk. Hierbij worden bestaande modellen van kerncentrales aangepast voor gebruik van Thorium.

Bron: Wired, Trouw, Change.org

Lees ook

Advertisement

11 comments

 1. Thorium is als brandstof alleen voor een kerncentrale niet mogelijk, het zal altijd gemengd moeten worden met uranium. Er komt ook nog steeds afval vrij dat duizenden jaren radioactief blijft. Bovendien is het ongelofelijk duur en is het nog nooit gelukt om er een kerncentrale mee te laten draaien, door allerlei technische en veiligheidsproblemen. Kortom, waarom zou dit een verbetering zijn op de huidige kerncentrales? Wind en zon zijn gratis en altijd aanwezig, bovendien flexibel en volledig uitstoot en afvalvrij. Ik begrijp werkelijk niet waarom we nog zoveel geld en energie in een dergelijk log en ouderwets systeem zouden steken, als er meer dan genoeg schone energie is voor iedereen. Lees het Energy Revolution Scenario van Greenpeace maar (gewoon netjes uitgerekend door het Duitse TNO). Dan krijg je weer hoop voor een schone toekomst zonder levensgevaarlijk kernafval.

 2. Laat je niet voor de gek houden
  Thorium is alleen bruikbaar als het Plutonium in gekweekt wordt.
  Dus een Thorium reactor is eigenlijk een Plutonium kweek reactor.

  Ooit kozen militairen voor uranium, omdat daarmee meer plutonium is te creeren, dus meer kernbommen.

  Als thorium echt geschikt was geweest, dan hadden ze daar al 50 jaar geleden voor kekozen.

 3. Zit zeker wat in, Mette. Alleen hebben we voorlopig te weinig hernieuwbare energie om in alle vraag te voorzien. In alle andere scenario's dan het Energy Revolution Scenario komt een klein beetje kernenergie voor.

  Als Thorium een doorbraak kan zijn om kernenergie groener te maken is dat interessant om te bekijken.

  Tegelijkertijd is het streven naar volledig hernieuwbare bronnen uiteraard wenselijk. Punt daarbij is echter dat alleen groene pioniers hierin geloven, politiek heeft dit geloof de wind niet mee.

  Hoe zou dat veranderd kunnen worden?

 4. Over thorium wordt al decennia gesproken, maar er staat nog geen enkele centrale vanwege eerdergenoemde problematiek. Er zijn ook geen plannen voor een thoriumcentrale. Zelfs als men nu vol gas zou gaan voor een dergelijke 'oplossing', dan staat de eerste centrale er pas over decennia. Kijk maar naar conventionele centrales, dat duurt minstenst 10 jaar en soms wel twintig jaar voor er eentje staat, laat staan als al het onderzoek naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid daar nog bovenop komt. Kortom, voor je zover bent is het energieprobleem al op een andere manier opgelost. Bovendien zou zo'n centrale 30 tot 60 jaar moeten draaien voor deze rendabel wordt, waarmee je dus tot in de volgende eeuw vastzit aan kernenergie en alle problemen die dat met zich meebrengt. Niet in de laatste plaats het probleem dat kerncentrales log en inflexibel zijn, en daarmee niet compatibel zijn met flexibele energievormen als wind en zon. Het houdt verduurzaming van het energienetwerk dus ook nog eens tegen, zoals uit een nieuw rapport van Greenpeace dat vandaag is gepubliceerd blijkt: http://bit.ly/g0kfUR.

  het politiek klimaat waar jij het over hebt zal niet veranderen zolang men nog inzet op ouderwetse technologie als kernenergie. Beter is het om gascentrales te bouwen als overbrugging, deze zijn een stuk goedkoper en kunnen wel flexibel worden ingezet. Bovendien kunnen ze vrij gemakkelijk worden omgebouwd tot biomassa centrales, waardoor ze ook na volledige overschakeling op schoon kunnen blijven draaien. Er is nog voor lange tijd gas voorradig, dus dit is een goede transitiebrandstof.

  1. Beter is het om gascentrales te bouwen als overbrugging, deze zijn een stuk goedkoper en kunnen wel flexibel worden ingezet. Bovendien kunnen ze vrij gemakkelijk worden omgebouwd tot biomassa centrales

   Gas centrales zijn juist NIET geschikt om bio massa te gerbuiken, daarin tegen kolencentrales wel.
   Een gascentrale heeft bv geen geschikte vliegasverwijderingsinstallatie en rookgasreiniging, welke bij een kolencentrale WEL aanwezig zijn.( en ook bij bio massa nodig zijn)
   Inzetten op besparing en het aanhouden van een diversiteit aan brandstoffen en gelijktijdig uitbreiden van duurzaame energie (wat daarvan de definitie ook mag zijn) geeft een betaalbare en stabielere energievoorziening dan alleen inzetten op duurzaam.
   Nieuwe centrales zijn effiecienter dan oudere en deze zullen dus ook de oudere generatie centrales verdringen en daardoor ervoor zorgen dat de uitstoot per Kwh verminderd, dit is belangrijker dan te kijken of een bepaalde centrale veel of weinig uistoot.

 5. Dank voor je reactie, Mette. Ik zie gas ook als een sterk alternatief. Blijft staan de vraag: hoe laat je de politiek populairste stroming, CDA-PVV-VVD en andere rechtse partijen, inzien dat kernenergie duur, langdurig en smerig is? Tegen elk onderzoek van de pioniers van hernieuwbare energie staat een onderzoek dat kernenergie als een noodzakelijke toevoeging op hernieuwbare bronnen zet.

  Begrijp me niet verkeerd: ik ben ook voluit voor groene, dus hernieuwbare, energie. Alleen valt me op dat dit pleit op rationele argumenten moeilijk te beslechten is. Voor- en tegenstanders slaan elkaar met onderzoeken om de oren.

  Ik geloof zelf ook in energiezuinigheid, we kunnen volgens andere onderzoeken 50% energiezuiniger leven en tegelijkertijd een luxe en comfortabel leven leiden. Zelf heb ik dit in mijn eigen leven al doorgevoerd, en het heeft me geen enkel offer gekost.

  Wat ik maar wil zeggen is: alternatieven genoeg, en goede argumenten ook, maar om de een of andere reden blijft kernenergie maar op het verlanglijstje staan wanneer het gaat over een duurzame energiehuishouding. Mijn vraag is dus: hoe kun je dit veranderen?

  kortom, gelijk hebben en gelijk krijgen, dat is hier de kern van de zaak.

  kortom, er zijn alternatieven genoeg

  1. Tja, als ik wist hoe ik in één klap iedereen kon overtuigen van de nutteloosheid van kern- en kolencentrales, dan was het probleem natuurlijk allang opgelost. Ik denk dat het enige dat echt helpt het tegenhouden van nieuwe centrales is, en ondertussen blijven communiceren wat de alternatieven zijn. In het kernenergiedebat is er jarenlang nauwelijks weerwoord vanuit de 'groene' hoek gekomen, want men dacht lange tijd dat kernenergie een gepasseerd station was. Nu blijkt de industrie de CO2 uitstoot aan te grijpen om kernenergie als duurzaam te presenteren en het werkt nog ook, iets dat je logischerwijs niet zomaar zou bedenken. Er is dus weer werk aan de winkel om de promoteksten van belanghebben in de bredere maatschappelijke context te plaatsen, zodat een ieder een goede afweging kan maken van de voor- en nadelen. En dat wordt nog een hele kluif, want de industrie heeft veel financiele middelen en kan schermen met doekjes voor het bloeden als werkgelegenheid en compensatie. Daar komt nog bij dat kernenergie gewoon een erg ingewikkeld en vooral onzichtbaar verhaal is, dus het is ook nog eens lastig om mensen geinteresseerd te krijgen.

   Toch zie ik het nog niet somber in. Borssele II is er nog niet en met elk jaar dat verstrijkt wordt de businesscase van een nieuwe kerncentrale slechter en die van groene energie beter. Dit kabinet zit er ook maar vier jaar, dat is lang genoeg om de discussie op gang te brengen maar hopelijk niet lang genoeg om de vergunning voor een nieuwe centrale erdoorheen te krijgen.

 6. Mette heeft gelijk als ze zegt dat het thorium an sich geen splijtstof is, maar het is handiger om in plaats van uranium plutonium bij te mengen. Zo kun je kernafval en materiaal voor kernwapens opbranden en hoef je minder uranium uit de grond te halen. Dat kan trouwens in principe gewoon in Borssele.

  Echt handig gebruik maak je van het thorium als je het in een speciaal daarvoor ontworpen reactor stopt. Als je het slim speelt kun je het thorium 'meeverbranden' met het plutonium, en gaat je splijtstof heel lang mee. Dat betekent minder grondstofverbruik en minder afval.

  Dat thorium duur is klopt niet; Het is op dit moment een afvalproduct bij de productie van bepaalde metalen (die onder andere in zonnecellen worden gebruikt). Maar dat het duur is om een thoriumsplijtstofcyclus te ontwikkelen of een reactor die optimaal van het thorium gebruik maakt wel.

  Sint Maarten had het al over een 'lock-in effect' op uranium. Dat maakt het voor westerse landen heel moeilijk om over te stappen op thorium. India heeft daar geen last van, simpelweg omdat ze daar pas relatief laat met kernenergie zijn begonnen. En India heeft enorme thoriumvoorraden, maar nauwelijks uranium. Vandaar dat over een jaar of 10 de eerste echte thoriumreactoren in India zullen verschijnen.

 7. Ik geloof er allemaal niet in. !
  zolang er wind water en zeestroming is kan daar energie uit gehaald worden zonder vervuiling.
  Schijnbaar is dat niet revolutionair omdat dat al lang bestaat.
  Te natuurlijk denk ik

 8. Elke optie voor energieopwekking heeft z'n voor en tegen. Belangrijk gegeven is echter dat er ook een machtsfactor meespeelt en daarom een grote bemoeienis van bedrijven, maar vooral ook de overheid. Met een MP die windturbines bestempelt als draaiende op subsidie weten we wat dit betreft hoe de wind waait. Zo'n overheid geeft niet graag de controle uit handen: liever kernenergie en kolencentrales dan windturbines of – o gruwel – van die ongebonden idealisten die hun daken volplempen met zonnepanelen en in hun eigen stroom trachten te voorzien. Dan nog liever een thoriumcentrale, waarvan ik overigens overtuigd ben dat die in de praktijk een heleboel problemen zal blijken te hebben…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *