Wetenschappers bezorgd over schadelijke effecten wifi straling

Foto: mrhayata, Flickr

(Gastbijdrage door Roshana. Zelf ook bloggen?) Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn lijkt er op te wijzen dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet (wifi) en mobiele telefonie worden blootgesteld. Op vrijdag 18 februari 2011 vind hierover een wetenschappelijk symposium plaats in Baarn.

Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekte dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst.

De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging in het gebruik van mobiele telefonie en draadloos internet plaats.

[adrotate banner=35]

Test stralingsbelasting van wifi straling

In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen, werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste wifi-accesspoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand. Bladeren kregen een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. Daarop volgde verdroging, achterblijvende groei en bladsterfte. Bij de bomen die het dichtst bij de stralingsbronnen stonden, stierven de bladeren af. Uit dezelfde proef met maïs bleek dat de straling de groei van de maïskolven remde. De Mais- en Arabidopsis-cultures vertoonden ook groei- en bloeivertraging in vergelijking met zaaicultures in identieke klimaatruimtes zonder de stralingsbelasting.

De Universiteit van Wageningen komt in haar rapport tot de conclusie dat zowel de bastknobbels, baststrepen en bastscheuren hun ontstaanspunt hebben rond dode cellen. Het blijkt dat bij verschillende boomsoorten vaak afsterving van de buitenste cellagen van de stam optreedt. Wat de consequenties van bastknobbels voor de vitaliteit van bomen zullen zijn, is nog niet bekend. Maar dat bij het ontstaan van bastscheuren en necrotisch weefsel, de boom vatbaarder wordt voor ziekte en plagen, is duidelijk.

Geen biologische oorzaak afsterving

Ook staat vast dat de oorzaak niet biologisch is. Zo is er bijvoorbeeld geen bacterie, schimmel, of virus gevonden. Dit is ook door Plantenziektenkundige Dienst Wageningen geconcludeerd. Er wordt niet uitgesloten dat ook ultrafijn stof negatieve invloeden heeft op de gezondheid van bomen. Ultrafijn stof is namelijk zo klein dat het bij organismen binnen kan dringen en daar schade kan aanrichten.

De Universiteit Wageningen pleit voor een uitgebreider vervolgonderzoek, waarin bijvoorbeeld onderzocht zou kunnen worden of de vruchten van zieke bomen nog wel gegeten kunnen worden en wat de economische gevolgen zijn.

Bronnen: Gemeente Alphen aan de Rijn, webwereld.nl, telegraaf, nu.nl

Meer info

Lees ook

Advertisement

62 comments

 1. We zijn met z'n allen afhankelijk van de Bomen voor de zuurstof-toevoer… Bomen zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen 'Chlorofyl' van bomen en planten, zuivert de lucht. Wegrottende bomen gebruiken echter zuurstof…

  Het is dan ook in ons eigen belang om zo min mogelijk en niet onnodig draadloze (zend en ontvangst) apparatuur te gebruiken zoals Mobiele telefoons (GSM en Dect-telefoons), Draadloos internet (WIFI en USB-'Dongel' e.d.), Babyfoons en Walkie-Talkies, GPS-systemen (TomToms e.d.)…

  Onnodig Twitteren over onbelangrijke zaken levert ook alleen maar infobesitas op… En massaal sms'n bij al die 'talenten'-shows levert vaak ook niets meer op dan kassa voor de TV-makers.

 2. Klinkt alsof er niets meer mag, Roshana. Zo komen we er niet. Bij de eerste treinen werd ook gevreesd dat koeien geen melk meer zouden geven. Angst voor nieuwe technologie is niks nieuws.
  Punt is natuurlijk wel, in welke mate kunnen we deze mogelijk schadelijke effecten beheersen en tegelijkertijd de grote zegeningen van moderne media behouden en uitbouwen.
  Zonder wifi en zendmasten zat Mubarak nog op een troon in Egypte.

  1. @Frissewind

   Zoals ik al aangaf: Gewoon geen draadloze (stralings) apparatuur gebruiken als dat niet nodig is…

   Een aantal jaar geleden hadden we onderweg alleen een telefoon nodig in noodgevallen… Tegenwoordig belt, sms't en twittert men over de meest onzinnige dingen… Dat is natuurlijk niet te vergelijken met de revolutie in Egypte, waarbij social-media zo'n beetje de enige uitweg was voor de burgers om de wereld te laten weten wat er werkelijk gebeurde in Egypte…

   1. Dat mensen wel meer zinloze dingen doen neemt niet weg dat een telefoon gewoon gebruikt mag worden natuurlijk.
    Wat jij voorstelt is dat iedereen gaat leven als een Amish. Ik zou zeggen, misschien is het een idee dat je dat gaat doen. Dan val je ons ook niet meer lastig met je "Wij van WC Eend, bevelen WC Eend aan". En hoef je je omgeving ook niet meer te vervuilen met electromagnetische straling. Want om dit alles te schrijven heb je lijkt het mij geen typemachine gebruikt. Beetje hypocriet dus. Overigens vergeet je nog iets aan te halen (je schrijft alleen op wat je zelf graag wil lezen, eigen waarheden verkondigen heet zoiets).

    "TNO laat via een bericht op zijn website weten dat de organisatie zich distantieert van de conclusie dat de straling van draadloos internet een negatief effect heeft op de gezondheid van planten en bomen.

    Het onderzoeksbureau stelt dat een medewerker tijdens het onderzoek wel enkele malen heeft deelgenomen aan discussies en feedback gegeven op meetopstellingen en meetresultaten, maar dat de conclusie over het verband tussen de twee zaken nooit door TNO zijn ondersteund. Die conclusie is volgens het TNO geheel voor rekening van de Wageningen Universiteit. "
    – Bron Webwereld http://webwereld.nl/nieuws/67846/draadloos-intern

    Nu ben ik niet de grootste fan van TNO, maar het onderzoek wat jij aanhaalt is al meer in twijfel getrokken.
    Ook ik kom vaak in de natuur en de bossen. Dat die knobbels zich pas de afgelopen 5 jaar voorkomen is onzin. Ik zag ze al ruim 9 jaar geleden, ruim voor de grote opkomst/gebruik van Wifi en mobieltjes en hun verschillende frequenties.
    Ze komen voornamelijk voor bij bomen die langs wegen staan, wat het fijnstof verhaal aannemelijker maakt dan het straling verhaal.
    Maar goed, na Tsernobyl denkt iedereen dat straling schadelijk is.
    Ga maar gauw weg achter je CRT computerbeeldscherm of je gewone beeldbuistv, want daar komen lage hoeveelheden röntgenstraling vanaf. Alles binnen de normen, maar ik zou maar beginnen met rennen.
    Wis je dat grond en de muren in je huis Radon-gas afgeven en dat je door het veel inademen er sneller dood aan kan gaan.
    Dan maar de Aarde verlaten, oh nee, ook daar straling. Straling hier, straling daar, straling overal.
    Ik zou alvast maar in die ruimte met houten planken gaan liggen. Lekker rustig. Ook geen mobieltjes om je druk over te maken.

  2. dit heeft niet zoveel te maken met angst dat iets niet goed zou gaan…hier gaat iets al helemaal niet goed…en dat verhaal moet die koeien en treinen is een echte dooddoener, alsof door elk weiland waar een koe liep een trein zo rijden.
   Schade door electromagnetische straling is reeds aangetoond..voor de niet gelovers, stop je hoofd maar in de magnetron als die aanstaat…
   En wat betreft die opmerking over de egyptische troon, nu zullen de mensen daar zuchten onder de last van de sharia…..van de regen in de drup zou ik zeggen

   1. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij snap jij niet helemaal het verschil tussen straling en straling. Teveel sci-fi films uit de jaren 50 gekeken. Of ga even terug naar school en doe je natuurkunde over.
    Zichtbaar licht is ook straling en ook schadelijk?

 3. Erg interessant onderzoek met uitkomsten die mogelijk een doorbraak betekenen in de discussie over schadelijke effecten van gsm en wifi. Toch een paar opmerkingen over dit topic, afgezien van de nogal wetenschappelijke schrijfwijze. Dit 'nieuws' is in november al breed uitgemeten in allerlei media. Waarom lees ik hier dan geen actuele informatie over de discussie/ontwikkelingen? Afgezien van het aangekondigde symposium voegt het helaas niets toe aan de publicaties van drie maanden terug. Bovendien is de benadering wel erg eenzijdig. Het betreft een onderzoek waar nog niet bepaald consensus over heerst. TNO heeft zich bijvoorbeeld gedistantieerd van de uitkomsten Zie: http://tinyurl.com/38pdw75. Op een onafhankeijk podium als HetKanWel zou dat op zijn minst moeten worden vermeld om de lezers volledig te informeren. Jammer, want de uitkomsten zijn interessant en belangrijk genoeg.

  1. @Dylan

   Er is sinds november ook niet veel meer nieuws over te melden… Behalve dan dat op 18 februari dus het Eerste symposium over 'Het effect van elektromagnetische straling op bomen' plaats vind, in het Groene Paviljoen in Baarn.' Het symposium wordt internationaal en nationaal ondersteund door wetenschappers, gemeenten en de groenbranche: http://www.bomencentrumnederland.nl/kwekerij/symp

   En dat op zondag 20 februari Henny Tuithof een lezing geeft over 'straling en bomen' op het kantoor van de Groengroep in Boskoop: http://www.groengroep.nl/over-groengroep/nieuws/1

   Voor de lezing kan men zich nog aanmelden…

   Henny Tuithof, directeur van een bouwadvies-bureau uit Alphen aan den Rijn, doet al jaren onderzoek in binnen en buitenland, naar de effecten van straling van UMTS-masten op bomen. Hij deed ook onderzoek voor de gemeente Alphen. Hij schreef hierover het rapport 'Straling velt Bomen' en zijn vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen'. Aan zijn onderzoek wordt door andere media geen of amper aandacht besteed.

   Ook is er aan het stuk nog meer aanvullende info hierover toegevoegd, zoals je kunt zien bij: 'Meer info' en 'Lees ook'…

   Ik vond dat bovenstaande informatie over de schadelijke effecten van electromagnetische straling op bomen en gewassen niet op HetkanWel.net kon ontbreken.

   Ondanks dat diverse media wel aandacht aan het wetenschappelijke onderzoek hebben besteed, is de informatie echter nog steeds erg onbekend bij de meeste mensen…

   De info over TNO is gewoon netjes terug te vinden in de Bronnen.

 4. Henny Tuithof, directeur van het bouwadvies-bureau 'Alphaplan' uit Alphen aan den Rijn, doet al sinds 2005 onderzoek in binnen en buitenland, naar de effecten van straling van UMTS-masten op bomen. Hij deed ook onderzoek voor de gemeente Alphen. Hij schreef hierover het rapport 'Straling velt Bomen' en zijn vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen':

  Lees hier zijn rapport 'Straling velt Bomen' en zijn vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen':
  http://www.groengroep.nl/images/stories/pdf/stral
  http://www.stralingsweb.nl/pdf/Straling/Onderzoek

  Dat onderzoek is dus voortgezet door de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Universiteit Wageningen.

  1. 'Hennie Tuithof's onderzoek naar stralingseffecten begon zes jaar geleden toevallig toen hij met lede ogen aanzag dat een palmboompje in zijn kantoor binnen drie maanden doodging. Ook de nieuwe palm kreeg na twee maanden al bruine bladeren. Proefondervindelijk ontdekte Tuithof dat de plant ziek werd door straling in zijn kantoor. Vanaf dat moment werd elke boom die Tuithof tegenkwam onderworpen aan een onderzoek. Hij zag steeds meer zieke bomen en ontdekte bovendien een relatie tussen de hoeveelheid straling in de omgeving en het aantal zieke bomen.'
   http://www.groengroep.nl/over-groengroep/nieuws/2

   1. Beter lezen… Er staat in het nieuwsbericht van RTL-nieuws in dikgedrukte letters:

    'De massale bijensterfte is voor een deel toe te schrijven aan zendmasten.
    Navigatie.
    Dat blijkt uit een Indiaas onderzoek. Door de elektromagnetische golven raakt het navigatiesyteem van de bijen in de war. Als een zendmast voor mobiele telefonie in de buurt van een bijenkorf stond, konden de werkbijen – die de populatie onderhouden – niet meer terugkeren.

    Milieudeskundige Sainuddin Pattazhy constateerde in zijn rapport dat de koningin alleen achterbleef met de eitjes en de kolonie binnen 10 dagen instortte.'

    Verder staat er in het zelfde artikel ook dat ook pesticiden de bijen bedreigen. Zoals bekend.
    http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/opmerkeli

 5. Door het koppelen van de info over bijensterfte aan je topic over bomensterfte door wifi/gsm voegt het verhaal echt iets toe aan discussie. Dank daarvoor! Dat bedoelde ik met mijn reactie. Overigens is TNO wel erg weggestopt als het alleen staat in een verwijzing in de bronnen.

    1. Dat bedoel ik nu met een eenzijdige kijk op het hele bomen en stralingsverhaal.
     Niet echt in de kern een wetenschappelijke houding als je commentaar tegen je eigen aannames alleen maar wegwuift. Dan ben je dus net zo erg als die mensen die jij van struisvogelpolitiek beticht.

     1. Er is door de onderzoekers vast gesteld dat het percentage zieke bomen in 5 jaar tijd zelfs is gestegen van 10 procent naar 70 procent.

      Er zullen hopelijk nog wel wat gezonde bomen zijn… Maar dus niet (lang) in de buurt van zendmasten.

 6. Mmmm. Ik kan al paar jaar bijna niet naar buiten door straling. Mijn huis is grotendeels vrijgemaakt van schadelijke straling. En ik ben niet de enige. Ik voel zelfs vaak als er weer een nieuwe stralingsbron is. En tegenwoordig gebeurt dat vaak. Je kunt je speeksel laten testen om na te gaan in hoeverre je belast bent en door welke soorten straling. En mijn acupuncturist, de enige nog in Nederland die hierin gespecialiseerd is, kan ook precies testen waar je mee belast bent en welke organen het belast. Ik ben inmiddels voor stuk of tien soorten allergisch en ga direct in burnout als ik bij wifikastje in de buurt zit bijvoorbeeld. ik heb geen wetenschappelijk bewijs nodig, want ik voel het. Ik voel mijn systeem ineens veranderen en twee minuten later rijdt er een ambulance voorbij.

 7. Je kunt ook meten of er straling is. Je weet niet wat je dan via het apparaatje hoort. Deze tonen zijn te hoog voor ons gehoor, maar als je ze via het apparaatje hoort, word je direct al 'gestoord'. Het geluid van een militaire radar bijv., je wilt het gewoon niet weten wat dat doet. Ik hoef niemand te overtuigen, en ik zie zeker de voordelen, maar er zijn andere oplossingen. Zendmasten kunnen afgeschermd worden, er kunnen volgens mij andere frequenties gebruikt worden. En je kunt zelf stralingsvelden schoonmaken.

  1. Hallo,
   Broadcast Partners heeft geen enkele GSM en of UMTS zender meer in gebruik op haar masten, zeggen ze maar werken via radio golven. In ,mijn directe nabijheid willen ze een zendmast in gebruik nemen. Geeft dat geen straling? en is dat niet schadelijk, en geeft dat geen waardevermindering aan je woning/perceel of storing in je woning?

 8. Zelfs de aarde heeft veel moeite met straling. In mijn huis bleek na meting dat de schumannfrequentie niet meer doorkwam. Nu is ie er weer en dat voelt meteen stukken beter. Ik heb het goddelijke geluk dat ik een goeie woonbioloog heb en de acupuncturist (ze werken samen). Maar vier keer in de week wil ik wel van de brug springen van de pijn in mijn lijf. Daarnaast heb ik voortdurend ontstekingen die direct verergeren als ik buiten kom. Ik kan alleen kort de deur uit en ga alleen voor boodschappen en behandelingen. Niet echt meer een leven zo. En er komen steeds meer mensen die er 'last' van hebben.

 9. Hoe kan het toch dat een topic als dit niet breeduit in eenvandaag, journaal, tegenlicht etc. uitgelicht wordt?
  Begrijp hier echt niks van……..
  Bomen ziek ( wel erg veel) Bijensterfte door verschraling enzovoort. Hoor veel vanuit Wageningen maar is bijna iedereen doof geworden of gelooft men vooral in de eigen zelfexpressie via steeds weer nieuw digitaal?
  Gewassen. Toch te gek voor woorden?

 10. Alle draadloze electrische apparaten geven straling af die slecht zijn gebleken voor Mens, Dier en Natuur.
  (Denk aan ElectroMagnetische straling en Electric Low Frequency-straling).

  Omdat een auto grotendeels uit metaal bestaat werkt het als de ' Kooi van Faraday' wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld een mobiele telefoon in een auto harder moet stralen en alleen door de ramen een uitweg vind.
  Lees bijv. hier meer over de ' Kooi van Faraday' : http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday

  Om diezelfde rede is een gps-systeem (TomTom) aan boord van een auto, mobiel bellen in een auto of trein en draadloos internet in de trein of auto ook extra schadelijk voor de gezondheid…

 11. Roshana, misschien moet je je eerst even inlezen over de materie waar je je over uit laat, want je hebt er maar weinig kaas van gegeten.

  Zoals nu een paar keer gezegd ontvangen GPS systemen enkel, dus het meer of minder gebruiken daarvan maakt geen verschil. Net zoals bijvoorbeeld een babyfoon, die straling verlaat je huis niet en kan dus geen bomen aantasten, zelfde met bluetooth.

  Ik zou ook even de link die je zelf geeft over de kooi van faraday zélf doorlezen, je auto is dat namelijk niet, want anders zou je uberhaupt niet kúnnen bellen in je auto. Eigenlijk vrij logisch niet? Dat je auto voornamelijk uit metaal bestaat doet er niet toe, het gaat om de afmeting van de openingen icm welke straling je wilt blokkeren.

  Ook je beweringen over de schadelijkheid zijn uit de lucht gegrepen, en worden bij wijze van met net zoveel onderzoeken tegengesproken als bevestigd.

  1. Gewoon beter lezen… Dan had je kunnen begrijpen dat ALLE draadloze electrische apparaten straling af geven die slecht zijn gebleken voor Mens, Dier en Natuur. Dat blijkt uit vele Onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken…

   Terwijl de onderzoeken die zouden moeten aantonen dat de straling niet zo schadelijk zou zijn… gefinancierd en opgezet zijn door de telecom-industrie en anderen die aan die techniek en apparatuur verdienen.
   https://www.hetkanwel.net/2010/03/25/zo-voorkom-jehttp://www.medischdossier.org/archief/jaargang_12

   Lees vooral ook dit dossier over de schadelijkheid van straling van GSM e.d. van het blad HUMO: http://www.stopumts.nl/pdf/HUMO%20dec%202010%20GS

   Je had ook gewoon kunnen lezen dat een dichte auto als de Kooi van Faraday werkt door zijn metalen constructie… http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday
   Vanwege de grote ramen is ontvangst van hoge frequenties zoals voor GSM (golflengte 33 cm) in de auto nog wel mogelijk.

   1. Weet je eigenlijk wel op hoeveel frequenties een mobiel kan werken. Ooit gehoord van triple en quad band. 900, 1800 etc. Mhz.
    Overigens. Al 90 jaar wordt er door de lucht tv uitgezonden. In NL vanaf de jaren 50. In het bereik tussen de 600 en 800 Mhz. En al die tijd geen bomen met knobbels.
    Er komen echter wel al jaren auto's bij, die harder mochten, meer mensen, meer chemicaliën die op planten en gewassen werden gespoten.
    Kortom, waarschijnlijk is er zelfs niet 1 precieze rede te geven voor oorzaak van de boomknobbels. Misschien is het wel een samenhang van bestrijdingsmiddelen, uitlaatgassen, zonneactiviteit? etc.

 12. De elektromagnetische straling van UMTS- en GSM-zendmasten is bovendien gepulste straling.
  Bij gepulste elektromagnetische straling wordt er een niet constant signaal verzonden op verschillende soorten frequenties.
  Gepulste straling komt in de natuur niet voor…

 13. Eerder wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven toonde al aan dat Ratten die aan WiFi-, GSM- en antenne-straling worden blootgesteld dubbel zo vaak sterven (aan tumoren) dan ratten die niet worden blootgesteld aan die straling. 60 procent van de ratten die werden blootgesteld aan de straling stierven een vroegtijdige dood. 16 van de 17 Ratten waarop autopsie werd gepleegd bleek te zijn gestorven aan een tumor. Het genetisch erfgoed van ratten zou voor 90 procent overeen komen met dat van mensen…

 14. BSc PhD. Andrew Goldsworthy, Ere-docent Biologie aan het Imperial College in London, onderzoekt al meer dan 30 jaar de biologische effecten van elektromagnetische velden. Hij was een van de sprekers op het eerste symposium over 'Het effect van elektromagnetische straling op bomen' en zegt hierover het volgende: "Het is al aangetoond dan DNA van dierlijk weefsel na een paar uur blootstelling aan straling van mobiele telefonie, in stukjes uiteenvalt. Wat leidt tot mutaties, verlies van celfuncties en mogelijk celdood."
  Bron: http://www.youtube.com/watch?v=LIXwsAFvFDQ&fe

  Deze schade aan het DNA kan ook de versnelde/ foutieve celdeling veroorzaken die tumoren vormen bij mens en dier en bastknobbels bij bomen… http://repub.eur.nl/res/pub/20780/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *