Kernenergie houdt ons achterlijk

In Nederland hebben we geen kernenergie nodig: het aandeel kernenergie is klein en vervangbaar. Sterker nog, kiezen voor kernenergie houdt ons achterlijk.

Op dit moment is 4% van onze elektriciteitsproductie afkomstig van de kerncentrale in Borssele. Van de elektriciteit die we importeren is ook een deel afkomstig van kerncentrales. Het gaat hier om enkele procenten. Alles bij elkaar hebben we het over ongeveer 7%. Wanneer we stoppen met kernenergie, moeten we Borssele sluiten en geen energie meer importeren. We zouden dan 7% van onze elektriciteitsproductie verliezen.

Maar dat kunnen we makkelijk opvangen met meer energie uit hernieuwbare bronnen (wind, zon en biomassa) en energiebesparende maatregelen.

Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland, qua wind en zon behoorlijk vergelijkbaar aan ons land, dan wordt daar al 17% uit hernieuwbare bronnen gehaald. De Duitsers zijn daarmee een van de koplopers in het Westen, terwijl Nederland met 9,8% een bescheiden middenmoter is. Zouden we onze blik iets meer naar het Oosten richten bij het bepalen van ons energiebeleid, dan vangen we het verlies van die 7% kernenergie makkelijk op met echt duurzame energie.

En dan heb ik het nog niet over de vraag of we al die energie wel echt nodig hebben voor onze levensstijl. Er zijn nu bijvoorbeeld al snelle computers op de markt die met 90% minder energie toe kunnen en wasdrogers die met 50% minder energie toe kunnen. Om nog maar te zwijgen over de bouw van huizen en kassen die energie opleveren!

Het geloof dat we niet zonder kernenergie kunnen, houdt ons wat mij betreft dan ook achterlijk. Op het terrein van hernieuwbare energie zien we op dit moment aan de lopende band doorbraken, die er al toe hebben geleid dat zonne-energie ook zonder subsidie en ook in Nederland rendabel is. Nederland loopt echter bepaald niet voorop bij het omarmen van de zon als grootste kerncentrale. Ook is ons energieverbruik in 2010 opnieuw gestegen, ondanks alle technologieën die voor handen zijn om energie én geld te besparen.

Vanuit mijn achtergrond als nieuwe media-ondernemer weet ik dat er drie dingen van belang zijn om innovatie te bevorderen: urgentie, vertrouwen en focus. Kiezen we voor kernenergie, dan verminderen we de urgentie om echt duurzame energie te laten groeien, we worden er immers minder afhankelijk van. Daarnaast spreken we als samenleving niet uit dat we echt vertrouwen hebben in de kansen en mogelijkheden die energie uit hernieuwbare bronnen biedt. Een belangrijk signaal naar potentiële investeerders en consumenten. Tenslotte vervaagt onze focus: we verdelen onze aandacht over verschillende vormen van energie-opwekking, met als resultaat dat we in geen enkele vorm zullen uitblinken.

Daarmee missen we een belangrijke kans om voor te sorteren op de toekomst. Sterker nog, we laten uitgelezen kansen liggen om energie ook voor onze kinderen betaalbaar te houden en duizenden banen te creëren. Bovendien onthouden we ondernemers kapitale innovatie- en exportkansen.

Kernenergie is daarmee voor mij niet alleen fysiek een onveilige keuze, ook economisch is het ronduit onverantwoord. Om niet te zeggen: achterlijk.

Lees ook:

Dossier: Een zonnepaneel op je dak
Dossier: Energie besparen, geld verdienen
Dossier: Zo praat je mee over kernenergie

Advertisement

10 comments

 1. Zoals Frissewind terecht opmerkt, hangt de keuze voor energiebronnen nauw samen met onze energiebehoefte. Of beter gesteld; onze veronderstelde energiebehoefte. We kunnen het gerust aan de energiebedrijven overlaten om ons voor te houden dat die behoefte continu zal blijven stijgen. Dat onze Westerse levensstijl aan onze behoefte ten grondslag ligt en niet andersom, lijkt mij helder.

  Deze levensstijl, die wereldwijd gepropageerd wordt als de juiste, is toe aan grondige herzieningen op allerlei fronten. Ondanks het feit dat er op grote schaal sprake is van overconsumptie is er tegelijkertijd sprake van overproductie. Dagelijks worden enorme hoeveelheden voedingswaren weggegooid en tegelijkertijd vreten we – in het algemeen – veel te veel. Raar, maar waar. Mede doordat doorlopende, wereldwijde communicatie als zeer belangrijk wordt aangemerkt, krijgen de bedrijven die daar de gereedschappen voor produceren – vaak onder het mom van innovatie – de kans om de massa te bespelen en telkenmale ‘nieuwe’ producten door de strot te duwen.
  Als en wanneer ‘de massa’ begrijpt dat zij zelf verantwoordelijk is voor het opsouperen van de natuurlijke bronnen én bereid is hier consequenties voor zichzelf, en niet voor de buurman, aan te verbinden, dan moet het diezelfde ‘massa’ duidelijk kunnen worden dat hen jarenlang een rad voor ogen is gedraaid. En dat men dat nog prima vond ook!

  Terug naar het vraagstuk nucleaire energie…

  Wat mij betreft zou iedere vorm van energiewinning of –opwekking vooraf gegaan moeten worden door hele simpele vragen, bijvoorbeeld:

  Is de energievorm in brede zin veilig?
  Zowel de winning of opwekking als de exploitatie en het gebruik van iedere vorm van energie zou geen of zo weinig mogelijk (beheersbare) risico’s moeten opleveren.

  Is de energievorm schoon?
  Hiervoor gelden dezelfde normeringen, dus van opwekking tot gebruik zou de energie schoon moeten zijn, oftewel met een minimale hoeveelheid aan (beheersbaar) afval. Bij voorkeur is er zelfs helemaal geen sprake van afval, of is dit veilig opnieuw te gebruiken.

  Is de energie rendabel?
  Immers, indien het winningsproces dermate duur is dat het gebruik zo duur zou worden dat er slechts een klein deel van de bevolking van zou gaan proviteren, kan ze op langere termijn geen goede optie zijn. Met rendabel bedoel ik dus slechts de energie en niet de winstmarges, want die zijn voor een groot deel juist de oorzaken van de huidige vastgelopen manier van energie-productie.
  Het lijkt mij veilig te stellen dat nucleaire energie in ieder geval op de eerste twee vragen niet geen bevredigend antwoord verschaft en alleen daarom al af zou moeten vallen als mogelijke keus.

  Ik zet de belangrijkste met nucleaire energie gerelateerde ongelukken even op een rij:

  12 december 1952, Chalk River – Canada, INES schaal 5
  29 september 1957, Kyschtym – USSR, INES schaal 6
  7-12 oktober 1957, Windscale – Groot-Brittannië, INES schaal 5
  21 januari 1969, Lucens – Zwitserland, INES schaal 4-5
  31 december 1978, Belojarsk – USSR, INES schaal 3-4
  28 maart 1979, Three Mile Island – USA, INES schaal 5
  26 april 1986, Tschernobyl – Oekraïne, INES schaal 7
  30 september 1999, Tokai Mura – Japan, INES schaal 4
  25 juli 2006, Forsmark – Zweden, INES schaal 2
  juli – september 2008, Tricastin – Frankrijk, INES schaal 1
  23 juli 2008, Almelo – Nederland (bedrijf ECT, gascentrifuges voor de opwerkingsfabriek Urenco, dat uranium verrijkt tot brandstof voor kerncentrales)
  11 maart 2011, Fukushima – Japan, INES schaal 6-7

  INES is de afkorting van International Nuclear Event Scale en gebaseerd op de schaal van Richter om de ernst van een kernramp te bepalen. De schaal loopt van 7 tot 1.

  7 – betekent een grote ramp
  6 – is een ernstig ongeval
  5 – is een ongeval met bovenlokale gevolgen
  4 – is een ongeluk met lokale gevolgen
  3 – is een ernstig incident
  2 – is een incident
  1 – betekent een onregelmatigheid

  Wereldwijd vinden er gemiddeld 80 incidenten (schaal 1-2) plaats in kerncentrales, en dan hebben we het over incidenten die netjes gemeld werden.

  (bronnen: Wikipedia, Greenpeace, InfoNu, Nieuwsblad.be)

 2. Nu nog een intrigerende positieve slogan voor duurzame energie
  Er is genoeg duurzame energie voorhanden we pakken het alleen niet

  Grote bedrijven en belangen blijven ons liever fossiele energie verkopen, daar verdienen zij aan

  Duurzame energie is gratis, je met wel investeren in de opwekking, met zonnepanelen, windparken, en isolatie.

  Wat is een goede slogan om van tegen kernenergie, n aar voor duurzame energie te komen

  Pak de Wind, het is gratis

 3. Weet je wat het is, je kunt kijken wat er nu wordt opgewekt, en uit die cijfers een bepaalde trendlijn voorspellen, en dan zeggen als 'expert': iets werkt wel of niet. Heb je onze expert-quiz al eens gespeeld, Roland?

  Punt is nu juist dat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn, die niet in de huidige trends waarneembaar zijn, die het verschil maken voor toekomstige trends. De ontwikkelingen in zonne-energie zijn daar een goed voorbeeld van. Duitsland laat al zien dat het grote sprongen vooruit maakt met hernieuwbare energie. Dat kunnen wij ook, de technologie is er, wat ontbreekt is de politieke wil.

 4. "hernieuwbare energie zien we aan de lopende band doorbraken“
  Als dat al zo zou zijn, is dat blijkbaar onvoldoende. Het aandeel windenergie / veel goedkoper dan zon! / is vorige jaar zelfs gedaald. Bij energieopslag zijn me die doorbraken ook ontgaan.
  = Het aantal ongevallen (doden en gewonden) per kWh is bij kolen veel groter dan bij atoomstroom.
  = Zolang wij grootgeverbruikers het gas voor een schijntje leveren zal het energieverbruik blijven stijgen.

  = Het uitspreken van `´vertrouwen´´ zegt me weinig. Uit het beleid moet blijken wat belangrijk wordt gevonden en dan zie je een onverschilligheid voor energiebesparing ook bij voorstanders van hernieuwbare energie ( wind is gratis en zo)

  1. Weet je wat het is, je kunt kijken wat er nu wordt opgewekt, en uit die cijfers een bepaalde trendlijn voorspellen, en dan zeggen als ‘expert’: iets werkt wel of niet. Heb je onze expert-quiz al eens gespeeld, Roland? https://www.hetkanwel.net/de-foute-voorspellingen-quiz/

   Punt is nu juist dat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn, die niet in de huidige trends waarneembaar zijn, die het verschil maken voor toekomstige trends. De ontwikkelingen in zonne-energie zijn daar een goed voorbeeld van. Duitsland laat al zien dat het grote sprongen vooruit maakt met hernieuwbare energie. Dat kunnen wij ook, de technologie is er, wat ontbreekt is de politieke wil.

 5. Bekijk voorspelling die jaren terug gedaan zijn. Slechts het verlengen van gaande ontwikkeling en voor de rest glazen bol met veel miskleunen

  De Duitse politiek is kostbaar en weinig effektief. Voorop moet staan het belemmeren van ongewenste ontwikkelingen. Bij bruinkool en steenkool – nog steeds gesubsidieerd met EU steun! – ontbreekt dat.
  Effektiever is de nutsbedrijven jaarlijks minder fossiele brandstof laten gebruiken. Dus met minder stroom en meer hernieuwbare stroom. Welke herrnieuwbare mogen ze zelf kiezen.
  Echte doorbraken bij zonne-energie zijn mij ontgaan; anders dan de gebruikelijke kleine stappen. Bij windturbines zijn grotere stappen gemaakt, maar als plekken ontbreken heb je daar weinig aan.
  Veel natuur-en milieugroepen zijn zacht gezegd niet echt voor windenergie, maar natuurlijk wel voor hernieuwbare. Hoe geloofwaardig is dat?

 6. Het probleem in Nederland is niet de dat we toch al teveel energie produceren en daarmee geen behoefte hebben aan 2 extra centrales, het is een politiek steekspel. De belangen van Zeeland en de politieke invloed van de VVD met als grootste lobbyist, Karla Peis, vinden dat die centrales er moeten komen vanwege het economische provinciale belang.
  Daarin wordt zij ondersteund door de grote voorstanders van het CDA, van Geel en Verhagen, die het standpunt verkondigen dat wij niet zonder zouden kunnen.
  Nu zien de regeringspartijen zich gesteund door de PVV zodat het nu mogelijk is om de vergunningen goed te keuren zodat er een onomkeerbare situatie wordt gecreëerd die door een volgend kabinet niet terug
  gedraaid kan worden.
  Het besluit wordt dus niet op basis van de juiste argumenten genomen maar op sentiment en machtspolitiek van de nu regerende partijen..
  De enige mogelijkheid om het niet door te laten gaan is dat het kabinet valt voordat de vergunning is verstrekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *