Moslims willen Groene Ramadan

Foto: David Spender, Flickr

Tijdens de vastenmaand Ramadan reflecteren moslims op hun geloof en leven. En nadenken over groener leven past daar prima bij. Dat vindt althans de Raad van Moslims Organisaties in Chicago die afgelopen maandag opriep tot een Groene Ramadan.

Volgens Zaher Sahloul, voorzitter van de Raad die enkele tientallen organisaties vertegenwoordigt, zijn er in de Quran verschillende teksten die oproepen om een goede rentmeester te zijn van de aarde. Hij roept Moslims op groenere levens te leiden.

Het initiatief moet ertoe lijden dat Moslim organisaties in Chicago meer aandacht gaan geven aan recycling en zonne-energie.

Bron: Daily Herald, Chicago Tribune

Lees ook

Een zonnepaneel op je eigen dak

Groene muziek: “Trappen! Of de muziek gaat uit.”

Ramadan, ook voor Nederlanders

Advertisement

293 comments

    1. Typisch een moslim(a) -reactie. Niet ter zake, alleen maar zinloos schelden.
     Wat moet je anders als je geen serieuze reacties enantwoorden kunt bedenken!
     SUCCES met je scheldkannonades Roshana !

     1. Typische een onzinnig hypocriet pvv-antwoord.
      De meeste mensen zijn de rechts-extremisten van de pvv zat. Daar hoef je echt geen moslim voor te zijn!

     2. Ik denk eerder dat de meeste mensen de agressieve Islam met haar vroeg-middeleeuwse opvattingen zat zijn. Die bedacht is, puur uit eigenbelang, door de primitieve woestijrover Mohammed. Die niets van de religies begreep Jodendom en Christendom , waarvan hij grote stukken (verkeerd) heeft overgenomen. Deze mensen lachten hem uit en noemden hem GEK , dat staat zelfs in de Koran 68-2 : " Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige."

     3. De mensen dachten dat Mohammed bezeten was . In Koran soura 68-5/6 staat het volgende:
      "5. En gij zult zien en zij (de ongelovigen) zullen ook zien,
      6. Wie van u bezeten is. "
      Bewijs: http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
      Mohammed dacht overigens zelf ook dat hij bezeten was. Dat staat duidelijk diverse keren in de ahadith van Boechari, Muslim e.a. ( overleveringen van Mohammed), die door de moslims als heilige boeken beschouwd worden alsmede de Sirat van Ibn Ishaq (Biografie van Mohammed).

    2. Je verwijst zelf naar dat blog, Roshana. Dan zijn er natuurlijk ook lezers die reageren en die deze reacties lezen.
     Als je dat niet wilt, dan is het wel een beetje dom om naar die site te verwijzen!

    3. Jouw bijdragen munten ook niet uit door hun hoge wetenschappelijke niveau.
     Ik heb gelezen dat jij de Koran beschouwd als een vertaling ( niet letterlijk ! 😉 ) van de Bijbel door Mohammed . ook beweer je dat Adam een Indiaan was; dit was echt een vondst van het allerhoogste niveau !!

    4. Dat is niet waar Roshana! Ik lees daar heel veel goed gedocumenteerde commentaren.
     Ik begrijp jouw woeste uitval niet niet goed.. Je zou in ieder geval normaal kunnen reageren op de vele , goed onderbouwde reacties. Daar zijn de onderwerpen belangrijk genoeg voor.
     Wat "uitbraaksels"betreft : er zijn ook nogal wat onbeschaafde comments van de moslims en hun aanhangers. Daar moet je jezelf niet teveel van aantrekken. De andere , serieuze reaguurders verdienen heus een betere behandeling van jou. Ze nemen immers de moeite om over de onder werpen na te denken , en nog wel mede op uitnodiging van jou. Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen het gelijk met jou eens is ; dat is een , sorry hoor, een tamelijk kinderachtige houding.

    1. Als je slim genoeg was om nederlands te kunnen lezen en begrijpen… Dan had je kunnen zien dat mijn blog gaat over wat er in de koran en de bijbel staat en niet over wat men er van maakt…

     Gestoorde types die religie misbruiken/gebruiken voor slechte doeleinden zijn allemaal verkeerd. Of ze zich nu beroepen op de islam, christendom, jodendom, etc of sektes zoals de PVV.

     1. Aha, je noemt de Islam er ook bij. Een hele vooruitgang! Letterlijke citaten uit de Koran, die hier vaak geciteerd zijn door de critici, is niet "wat men er van maakt". Dat is wat er in het nederlands staat. Nu moet je de Koran en Sunna ( en zonodig de Tafsir) zelf ook maar eens , in letterlijk nederlands , gaan lezen. Dan zul je zien dat de Islam helemaal niet vreedzaam is. En dat bepaalde moslims de Islam helemaal niet misbruiken. Deze lieden zijn gewoon "eerlijk". Ze doen wat Mohammed ze opdraagt._De meeste moslims kennen hun eigen Koran e.d. niet. Gelukkig maar. _We kunnen dus zeggen dat de meeste moslims niet gewelddadig zijn , ondanks de Islam (Koran etc.). En nu maar hopen dat het zo ook blijft._Ik vind het oveigens wel arrogant van jou om te beweren dat ik (en anderen) geen nederlands kan (kunnen) lezen, terwijl er letterlijk, meestal goed leesbare nederlandse soura's geciteerd worden uit de door jouw aangeprezen Koran van Leemhuis.( Hoewel zijn vertaling hier en daar de zaken "mooier" weergeven dan ze er in arabisch staan).

     2. In de comments gaat het (meestal) ook over wat er in de Koran en de bijbel staat . De mensen citeren Uiteraard niet voor niets LETTERLIJK.
      Daarom kan ik, noch jij , noch wie dan ook er iets anders van maken. Al wordt dat natuurlijk door de Taqiyya-specialisten en andere sofisten wel geprobeerd.
      Als jij nu zo slim bent, moet jij de mensen uitleggen wat zij niet goed begrijpen.

     3. Dat was geen antwoord op mijn oprechte vraag, Roshana. Dus nogmaals :
      Roshana, wees eens eerlijk! Kun echt jij helemaal niets verkeerds vinden in de Islam?
      Als dat wél zo is, mogen wij allemaal dan weten wat ?

     4. Beste Roshana.
      Waarom zo'n beledigend antwoord.Ik ben misschien niet zo slim als jij. Wat bedoel je met 'wat men er van maakt'. Wie is die 'men'. Is dat Marloes ter Borg? Weet zij het beste wat er in de Koran staat, of is het Fred Leemhuis?
      Of kan men het beste de Tafsir lezen van de moslims zelf , zoals http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&amp
      En de Sirat ( van Ibn Ishaq) zoals http://www.scribd.com/doc/221338/Sirat-Rasoul-All
      Dat is de biografie van Mohammed geschreven door de (vroege) moslims zelf.

    1. Praktisch ALLE problemen op de wereld worden veroorzaakt door de aanhangers van de "godsdienst van de vrede ". Kijk maar gewoon waar overal oorlog is. En de meeste slachtoffers vallen in onderlinge gewelddadigheden. Je kunt er gewoon voor wegkijken , maar ieder eerlijk mens zal moeten toegeven dat het waar is. En het is niet allemaal de schuld van " de anderen" zoals de moslims ALTIJD beweren.

     1. Nou ik wil niet veel zeggen maar die moslims die dat zeggen is een schaamte voor de ''normale'' moslims. Ik ben zelf niet gelovig, ben enorm gelukkig en heb ook veel beweringen waarom God niet zal kunnen bestaan, maar natuurlijk ook beweringen van dat die wel kan bestaan. Maar Christelijken zijn ook niet de makkelijkste, maar ach, alles draait om macht en geld en daarbij verschuilen ze zich achter de zogenaamde ''wil'' van God, ja zó gelovig zijn ze ! 😛

     2. Hafsa beetje meer geschiedenis lezen brother !

      Franse revolutie : ± 40.000

      Communisme (Stalin): 12-62 miljoen

      Communisme (Mao) : 10-35 miljoen

      Nazisme (Hitler): 15-21 miljoen

      Als we hier bijtellen de slachtoffers van de Napoleontische oorlogen en van WO II komen we op honderden miljoenen. Waarmee ik maar wil zeggen: kennelijk zijn de gewelddadige bedreigingen van godloze systemen ook niet helemaal weg te cijferen.

     3. Dat de mensheid vaak slecht is ,weet iedereen.Het gaat om de leervan de religies ZELF. Jezus leert naastenliefde. Dat is ook bij andere religies het geval, alléén de Islam leert dat men ongelovigen moet haten en alleen goed moet zijn voor geloofsgenoten. Dat staat zo in de Koran. Bewijs maar het tegendeel! ( denk daarbij wel aan het principe van de abrogatie,als je al weet wat dat is).

     4. Het aantal doden tengevolge van de agressieve Islam wordt geschat op 280.000.000 ( 280 miljoen!). Alleen al in India 80 miljoen . In de Soedan zijn de laatste jare 2.000.000 mense vermoord dooe de islamitische Janjaweed.
      Dus laten we maar geen wedstrijdje doen.
      Het is duidelijk dat de mens slecht is. Maar het probleem is, dat in de Koran staat dat de moslims heel de wereld moeten onderwerpe aan de Islam. (Koran 9:5 , 9:29) Dat weet jij heus wel. En dat vraagt geen enkele andere religie .

     5. Je moet zelf meer geschiedenis lezen, vooral de gewelddadige geschiedenis van de Islam.
      Daar gaat het over ca. 280 miljoen slachtoffers, tot nu toe dan.
      Verder kun je niet rekenen, want je telt het Nazisme dubbel samen met WO II.
      Ook zouden er volgens jou meer dan 100 miljoen slachtoffers zijn van de Napoleontische oorlogen, hetgeen natuurliijk onzin is.
      Je kunt je beter bezig houden met de ellende nu. En die wordt grotendeels veroorzaakt door de aanhangers van de "godsdienst van de vrede", de islam dus .

     6. Beste Hafsa, Je had ook het volgende feit kunnen aanbrengen: De belangrijkste connectie tussen het historisch fascisme (van Hitler) en het islamofascisme vindt zijn oorsprong in de periode van 1920 en tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini de lievelingsoom van Yasser Arafat, die verwelkomd werd in nazi-Duitsland nadat hij vluchtte uit Palestina. Al-Hoesseini bracht het tot Duits generaal en met een dertigduizend man sterk islamitisch leger trok hij naar de Balkan waar hij zich vooral bezighield met genocidepraktijken tegen joden en zigeuners. Dus deze doden mag je uiteraard ook optellen bij het geweld van de Islam. Nogmaal het Christendom kent het gebod : "Gij zult niet doden". Het is mij dus een raadsel dat oprechte Christenen hier de schuld van krijgen.

     7. Leyla. Als je een ware moslima was dan zou je weten dat Hafsa een vrouwennaam was bij de moslims ( zij was één van de vele – meer dan4! – vrouwen van de "profeet"). Ik ben dus geen brother maar een sister !!
      Die "geschiedenis"van jou is ook onbetrouwbaar. Bovendien is die slachtoffer-opsommig van jou hier van geen enkel belang.Het maakt de Islam ( religie van de vrede??), de Koran en Mohammed er geen greintje vreedzamer mee.

   1. @ ALLESOVERNEMER HAHA.
    Dus ik moet voor JOUW respect hebben.? Kijk eens goed hoe je over mensen ( niet-moslims) denkt.
    Ik moet respect hebben voor lieden die volgens hun geloof mij moeten bevechten en onderwerpen ( Koran soer 9:5 / 9:29 / 9:111. ). Honderden soera verzen waaruit haat spreekt naar de mensen die geen moslim zijn. En DAAR moet ik re spect voor hebben?
    Ik heb alleen maar diepe minachting voor zo'n religie EN voor de echte aanhangers ervan.!
    Ik denk wel dat de meeste moslims hun eigen religie niet kennen !!

   1. Jijnbent een echte Joker ! Of beter gezegd, een echte moslim.
    Vloeken en tieren, maar geen logische reacties!
    Waarom zouden er problemen komen als er mensen zijn die gefundeerde kritiek op de Islam hebben?
    Leg dat eens uit ,Joker !!

   2. Voor een islamitische KAFIR als jij heeft geen enkel ontwikkeld mens ook maar enig respect.
    De problemen op de hele wereld worden veroorzaakt door de islamitische kafirun. Kijk maar naar de media. Iedereen weet dat ech wel!

  1. Overnemen? dit is toch een goed idee? of ben ik al een beetje van de wereld? aangezien het al bijna 4:00 uur is …

   Heb het totaal niet met die probleem jongeren, maar heb het nog minder met die lui die iedereen over één kam scheert! Overigens, nog veel succes aan iedereen die aan het vasten is! 😉
   Groet, Mitch.

 1. @Hallo: baarlijke nonsens. Dat is een waanzin scenario voor 2070. Net zo waarschijnlijk als katholieken die hier de boel zouden overnemen in de jaren '50, wat toen wel degelijk een even grote en irrationele angst was als nu met de islamieten.

   1. Hamsa ik weet niet of je weet maar Allah zegt dat we elk geloof moeten respekteren…en vergeet niet elk mens is God's schepping ongeacht welk geloof ze ook hebben…dus dat met de haat is reine onzin..

    1. Kun jij mij een (nog) geldend koranvers geven waarin staat dat de moslims elk geloof moeten respecteren, Leyla. Je moet wel rekening houden met het duivelse principe van abrogatie in de Islam. Dat betekent dat de laatste "neergezonden" soera's bindend zijn.
     Ik kan je wel een laat vers geven dat het tegendeel beweert, 8 (de oorlogsbuit) 39 :
     "En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen."
     EN WAT IS DIE GODSDIENST? Volgens soera 3( al Imraan) is dat ALLEEN de Islam :
     " En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn."
     Bewijs: http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
     Je moet niet meer liegen LEYLA! Of beter de Koran lezen, want wij ongelovigen weten het beter dan jij .
     Van die haat is geen reine onzin, Leyla, maar je dirft niet te lezen. Het staat zo in elke Koran, welke vertaliing je ook neemt. Ik snap wel dat je het niet leuk vindt, maar het is de WAARHEID! Dus ZELF LEZEN.

    2. Waar staat dat in de Koran, zonder dat het later weersproken wordt, Leyla.?
     Allah vervloekt ongelovigen met de regelmaat van de klok naar de hel.Zo goed is Allah voor zijn schepselen!
     Moet ik je koranverzen geven als bewijs? Je zou ze ze zelf moeten kennen,Leyla.
     Het zijn er werkelijk tientallen.Je moet maar eens op de site http://www.bijbelenkoran.nl/lees_boeken.php
     , waar de Koran staat, het zoekwoord "ongelovigen"" intypen.
     Dan kun je lezen hoe Allah over zijn ongelovige schepsels denkt.
     Vraagje: "Ben jij wel een moslima , Leyla"? Je zegt namelijk de meest onzinnige dingen over de Koran en de Islam.Je geeft ook nooit de verzen waar de dingen die jij zegt staan 😉

    3. Nee maar die Leyla, die kent haar eigen geloof goed!
     Lees nu eens dit uit de Koran ,
     9 het berouw 30 :
     "En de joden zeggen: "'Oezair is Gods zoon" en de christenen zeggen: "De masieh is Gods zoon." Dat is wat zij met hun monden zeggen. Zij benaderen zo wat zij die vroeger ongelovig waren zeiden. God bestrijde hen, hoe kunnen zij zo afwijken!"
     Dit zegt Allah tegen jou Leyla, je moet de Joden en Christenen bestrijden. Dat is heel wat anders dan elk geloof respecteren. Wist je dit echt niet of doe je aan Taqiyya.
     In het eerste geval wordt het tijd dat je de Koran eens gaat lezen. Op internet zijn diverse vertalingen te vinden als je geen Arabisch kent. Bijv. hier http://www.bijbelenkoran.nl/ayah.php?lIntEntityId
     en hier ( in het Nederlands én Arabisch) http://www.koranonline.nl/koran/nl/?go=NL

    4. Dat Allah zegt dat we elk geloof moeten respekteren is ronduit een vuige leugen van jou LEYLA !!
     Jij weet heus wel LEYLA dat Allah in de Koran 3 ( Al-Imraan) vers 85 zegt :
     " En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. "
     Dus Allah zegt hier overduidelijk dat hij ieder ander geloof dan de Islam NIET respecteerd en zelfs NIET AANVAARD.
     Wie het zelf na wil lezen en controleren dat IK niet lieg : http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
     Wat is er toch met die moslims, dat ze steeds zo liegen?

     1. Ik hoor niets van Leyla over surah 3:85. Hoe komt dat Leyla? Waarom lieg je zo? Is dat weer de bekende takkija? Kom op Leyla, LIEVE SCHAT ! 😉

    1. Als je de moslims kunt verlossen van hun satanische religie , dan doe je het beste voor ze wat je kunt doen. Dat is dus een groot teken van naastenliefde. De waarheid zal je vrij maken , zei Jezus de Messias.
     Zie jij wel veel liefde voor de Karirun in de Koran, Roshana?
     De pvv is geen religieuze partij, en heeft dus niets met onze discussie te maken.
     Vriendelijke groeten van Hamsa.

     1. Als je echt iemand zou willen verlossen uit een satanische religie dan kun je het beste beginnen met de grootste legale pedofielen-organisatie ter wereld: 't Vaticaan!

      En daarna met de pvv-sekteleden die de leugens en haat van hun "messias" wilders boven de liefde en waarheid van Christus stellen.

      Jij weet niet eens dat Christus geen 'jezus' heette maar 'Yeshua'.

     2. Beste Roshana, Betreffende het Vaticaan en de pedofielen kan ik je vertellen dat het Christendom de 10 geboden heeft en dat God over hen zal oordelen. De Islam geeft via Mohammed aan alle moslims de volgende opdracht: Soera 4 vers 56 "Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. Soera 47 vers 4 "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." mensen van het boek(Torah/Bijbel) horen daar ook bij, en ook mensen die zich van de islam afkeren moeten gedood worden. Graag verzoek ik je om deze teksten tot je te laten doordringen. Als je de volgende keer weer knielt voor de gewijde steen Kaaba in Mekka, waar in de Bijbel voor wordt gewaarschuwd: >>Lev. 26:2 (tekst van 3300 jaar geleden !), “Gij zult u geen afgoden maken, een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij oprichten !” En dat is precies wat de afgodendienaars van voor de islam deden en wat de moslims tot hoogste heiligdom hebben verheven: de Kaaba te Mekka voor hun afgod Allah<< dan kniel je voor haat precies wat de gevallen engel Lucifer (Satan) wilt.

     3. Jezus is het griekse woord voor Yeshua. Dat weet bijna iedereen, behalve jij dan.
      De moslims zeggen Isa. Dat is helemaal verkeerd. De Arabische Christenen, voor zover ze niet verdreven of vermoord zijn, noemen Jezus bij de naam Yahsou en geen Isa.
      De Isa in de Islam is duidelijk iemand anders dan Jezus/Yeshua.
      Wat een respekt heb jij als moslima trouwens voor de religie van de "mensen van het boek" (volgens de Koran).
      Je wordt steeds extremer in je uitlatingen, Roshana. Een ware moslima.!

     4. Nogmaals: Ik ben geen moslim.

      En 'Jezus' is duidelijk Niet een grieks woord! Maar komt van het Latijnse woord 'Iesus' wat weer afkomstig is van het griekse Iesous (Isis). Wat een verkeerde vertaling is van het hebreewse Yeshua/Yoshua (Yehoshua)

      'The word Jesus is the Latin form of the Greek Iesous, which in turn is the transliteration of the Hebrew Jeshua, or Joshua, or again Jehoshua, meaning "Jehovah is salvation."
      Yeshua is the original Aramaic proper name for Jesus the Nazarene, who lived from about 6 B.C.E. to 27 C.E. (A.D.) The word "Jesus" is actually a mis-transliteration of a Greek mis-transliteration. The Emperor Constatine even mistook Jesus for Apollo, the son of the Greek god Zeus. In Hebrew Yeshua means Salvation while the name Jesus has no intrinsic meaning in English whatsoever….
      It is most proper to call Him Yeshua. It was indeed his proper name, given to him by his parents, and only in Hebrew does this name have any meaning. In Hebrew Yeshua means both "Salvation," and the concatenated form of Yahoshua, is "Lord who is Salvation."
      Yeshua is also a shortened version of the word Yehoshua

      Yeshua is a Hebrew name which has been transliterated into Greek as Iesous (IhsouV: pronounced "ee-ay-SUS"). The English "Jesus" comes from the Latin transliteration of the Greek name into the Latin Iesus. Now Greek has no "y" sound, but the Latin "i" is both an "i" and a "j" (i.e., it can have a consonantal force in front of other vowels), the latter of which is properly pronounced like the English "y" (which explains the German Jesu, "YAY-su")That is why we spell Jesus as we do, taking it straight from Latin, but we pronounce the name with a soft "j" sound because that is what we do in English with the consonantal "j".
      lees verder op: http://www.thenazareneway.com/yeshua_jesus_real_n

      En moslims spreken Isa uit als Yesa.

     5. Roshana, dat heb je grotendeels goed opgezocht !
      Maar Isa ( of zoals jij beweert , uitgesproken :Yesa) uit de Koran kan, hoe dan ook, onmogelijk dezelfde Jezus van Nazareth (Yeshua, Yehoshua) zijn van de Bijbel, want die is aan het kruis gestorven ( volgens de archelogische bewijzen) en Isa niet. Voor een persoon die Isa (Yesa) heette is geen enkel archeologisch bewijs. Hij noemde Zichzelf : de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat zie ook Isa nergens doen. Hij predikte naastenliefde (zelfs voor vijanden), je kunt niet beweren dat de moslim Isa het daarmee eens was (is?) , want zijn Allah vervloekt al zijn vijanden= ongelovigen honderden malen in zijn (Mohammeds) Koran.
      Verder noemen de arabisch sprekende christenen Hem Yasou en geen Isa og Yesa.

     6. Er zijn helemaal geen archeologische bewijzen dat Christus aan een kruis is gestorven. Laat staan dat hij dat deed om zondaars een vrijkaart te geven om te blijven zondigen omdat de zondaar dan toch wel in de hemel zouden komen (en de hemel dan dus tot hel zou worden!).

      Religie is duidelijk iets voor mensen met een laag IQ.

     7. "Religie is duidelijk iets voor mensen met een laag IQ."
      Daar kan ik mij wel in vinden, Roshana. Maar het geldt dan ook voor ELKE religie,ÓÓK voor de Islam.
      Zou jij dat ook uitdrukkelijk en zonder voorbehoud willen verklaren op dit Forum, met naam en toenaam. Ik zou je dan heel erkentelijk zijn voor je eerlijkheid. Het gaat uiteindelijk toch om eerlijkheid , vind je ook niet ?
      Ik zie je namelijk wel weer het christendom aanvallen hierboven, maar nergens de Islam ! Die archeologische bewijzen laat ik verder maar in het midden, anders wordt het allemaal zo'n kinderachtig welles-nietes verhaal.

     8. 't Vaticaan, zoals jij het noemt, is een politiek instituut is en geen religie. ! Daar vallen zeker pedofiele priesters onder.
      Maar durf je het Christendom (de religie, de leer van Jezus Christus !) ook satanisch te noemen ? Die leer staat , zoals toch wel zult weten, in het Evangelie-gedeelte van de Bijbel.
      Oh, om te weten dat Jezus in het Hebreeuws Yeshua heette is voor mij en voor velen met mij een openbaring 😉 !!
      Wat jij weer niet weet is dat Jezus in het arabisch Yasou wordt genoemd (door de paar arabische Christenen die nog niet vermoord zijn of verdreven), en niet Isa zoals in de Koran staat ; zelfs dát had Mohammed verkeerd.

     9. Beste Roshana waarom zie je wel de fouten van de Christenpriesters, maar niet de misdaden van de moslims. Dat vind ik gewoon niet eerlijk.
      Die priesters worden terecht overal te kijk gezet. Maar zo gauw er de waarheid over de islam en de moslims wordt gezegd,moet iedereen plotseling zwijgen.!
      Bovendien is de Islam slecht van zichzelf en dat geldt niet voor de leer van Jezus (het christendom).Voor de Islamzijn ongelovigen namelijk geen naasten van de moslims.Dat heb ik al vaak gezien in de commentaren. En het klopt.!

    2. Klopt Roshana.
     Voor de christenen (!) zijn de moslims ook de naasten.
     Omgekeerd is dat zeker niet het geval.!!
     Koran 4:101 – De ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand. – (Christenen geloven dat Jezus ook God is, en dus zijn ze ongelovigen volgens de Islam).
     Koran 4:144 – Jullie die geloven! Neemt de ongelovigen niet in plaats van de gelovigen als medestander. – (m.a.w. de ongelovigen zijn niet jullie naasten).
     Dit zijn maar enkele voorbeelden hoe een moslim (net als Allah en Mohammed uiteraard) over ongelovigen denken. Om meer te wete moet je het zoekwoord ONGELOVIGEN intoetsen bij Koran En Bijbel : http://www.bijbelenkoran.nl/search.php

     1. Iemand die niet in god (willen) geloven is een atheïst, Roshana. Dat is heel wat anders dan een satanist. Satanisme is de verering van Satan of de duivel.
      De (Isa) Christus in de Koran ( hier is hij géén zoon van Allah) is niet dezelfde als de Christus van de Bijbel (daar is hij wél de zoon van God=Jahweh) Er zijn bijv. meer mensen die PIET heten.Christenen geloven (per definitie!) in de Godheid van Jezus (Yoshuah) Christus van de Bijbel. Dat is voor de moslims blasfemie (shirk). Dus zijn christenen ongelovigen ( opnieuw per definitie) voor de moslims ; en dus geldt soura 4 de vrouwen 101 voor hen : "Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u. " En derhalve zijn de Christenen (en alle andere ongelovigen) geen naasten voor de moslims.Dit is toch niet zo moeilijk te begrijpen, Roshana, of mogen de Christenen van jou niet ZELF uitmaken wat ze geloven?

   2. Frissewind zou beter moeten nadenken. Katholieken en protestanten zijn , ondanks hun meningsverschillen, christenen. Ze handelen uiteindelijk, hoewel dat vaak moeizaam ging en gaat, vanuit de naastenliefdeleer van Jezus. De leer van Mohammed staat hier diametraal tegenover, hij leert dat de Islam moet overheersen en dat alleen de moslims elkaars naasten zijn.
    Je moet de Koran en de bijbehorende boeken toch eens zelf gaan lezen. Anders zijn jouw opmerkingen hier "gebakken lucht".
    Ik proef uit jouw reacties dat je graag voor een intellectueel wilt doorgaan. Goed , maar dan moet je ook lezen en studeren!

  1. Frissewind.Kun je deze GROTE en IRRATIONELE angst voor de katholieken in de jaren met bewijzen staven? Dat lijkt mij heel sterk.
   Ik ben zelf 74 jaar oud. In die tijd waren er geen discussies over een overname van het land door de katholieken, hoogstens schertsend (grote gezinnen! ). Dat was ook niet mogelijk want die katholieken wáren allemaal autochtone nederlanders. Er waren ook geen gewelddadigheden door de katholieken zoals nu met de ( meestal allochtone) moslims (moordaanslagen- en bedreiginge.n van T.v.Gogh, Ayaan Hirsi Ali, enz., Mohammed B., Hofstadgroep, Samir A., agressieve moslimjongeren) in naam van de Islam en Allah.
   Niets van dat alles. De jaren "50 waren zoals algemeen bekend onschuldige en vreezame jaren.
   Dus wat JIJ beweert is baarlijke nonsens; het is JOUW waanzin-scenario van 2050.

 2. nadenken over groener leven, is een goede gedachte. Maar in deze tijd kan de mens beter nadenken over zichzelf om een goed voorbeel te zijn. Daarna kan hij gaan nadenken over een groener leven. Angst is niet nodig, angst wordt gecreerd door onwetenden en onrechtvaardigen. Wat we moeten doen is oprecht zijn en wat je voor jezelf wenst, wens dat ook voor een ander.

  1. Angst wordt wordt met voor bedachte rade gecreëerd door de Islam (Mohammed/Allah). Dat staat in de sahih hadith van Al Bukhari Volume 4, Boek 52, Nummer 220:
   Verteld door Aboe Hoeraira:
   Allah’s Apostel zei: “Ik ben gezonden met de kortste uitdrukkingen die de wijdste betekenissen bevatten, en IK OVERWON MET TERREUR, en terwijl ik aan het slapen, de sleutels van de schatten van de wereld werden gebracht naar mij en in mijn handen gelegd.” Aboe Hoeraira voegde toe: Allah’s Apostel heeft de wereld verlaten en nu u, volk, geeft die schatten uit.
   Daarom zijn er nu (nog steeds) heel veel moslim-TERRORISTEN op de wereld. En het werkt ook nog, vooral tegen onwetenden .

  2. Een echt CHRISTELIJKE beste Hinna gedachte : wat je voor jezelf wenst, wens dat ook voor een ander.
   Dat is dus gewoon naastenliefde zoals Jezus dat leeerde in zijn Indjiel (Evangelie).
   Dit geldt NIET voor de Islam en de moslims. Volgens Koran 4:101 zijn de ongelovigen een openlijke (duidelijke) vijand voor de moslims , lees maar http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
   En volgens 8:55 zijn zij die niet geloven erger dan beeten, lees maar http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
   Moslims mogen christenen, joden en ongelovigen al helemaal niet , tot vrienden nemen volgens Koran 5:51. Het staat hier duidelijk http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
   Maar de moslims doen tegen de ongelovigen net of het er niet zo staat. ! Leugenaars!!

   1. öner,
    dat jij als ex-moslim gasten gaat ondersteunen die toch al vol zitten met vooroordelen over moslims, snap ik niet goed.
    Jij bent geen moslim meer, ok, so be it. Dat is jouw persoonlijke keuze, ik vind het best. Ik zal je daar niet op aankijken, het boeit me niet. Maar dat jij als ex-moslim meteen ook de islam moet demoniseren vind ik gewoon laf! Zo lijk je net die snol van een hirsi-ali; bruin van buiten/wit van binnen, BOUNTY dus.
    En geloof me, daar wil jij niet op lijken. Zelden zo'n hypocriet stuk stront gezien.

    Mijn tip; leef je leven zoals jij dat wilt en laat anderen in de waarde.

    1. Sinbad jij weet heel goed dat ik volgens de Islam vermoord moet worden. Ik demoniseer de islam niet , ik spreek alleen maar de waarheid. En ik weet waar ik het over heb. Steeds meer mensen denken zoals ik. Ze laten zich niet meer bedriegen door de boosaardige onzin van Mohammed.
     Eerst zeg je dat het je niets kan schelen dat ik geen moslim meer ben , maar daarna begin je meteen te schelden . Je vergeet dat ik precies weet hoe de moslims denken.

     1. Mijn naam is Öner, met een umlaut dus. Ik ben trots op mijn turkse afkomst, maar niet op mijn voormalige religie. Die heb ik afgezworen. En ik voel mij geheel bevrijd van de religieuze dwang en de onzinnige (1001) regeltjes. De partij waarop ik stem gaat niemand wat aan.
      Ik weet niet wie Roshana is, maar zij komt mij behoorlijk gefrustreerd over. Wat is er met jou aan de hand, Roshana, waarom die vreemde reactie?

     2. Beste Roshana, Gebrainwasht = hersenspoeling. Hersenspoeling kan men ondere andere verkrijgen door een bepaalde patroon eindeloos te laten herhalen. Als Moslim bidt je eindeloos 5 keer per dag richting de steen Kaaba. Je raakt daardoor steeds meer volhardend in je geloof Islam. Dan krijg je de volgende teksten en zie je door je brainwashing niet meer de betekenis en gevaar ervan: Soera 4 vers 56 "Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. Soera 47 vers 4 "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." mensen van het boek(Torah/Bijbel) horen daar ook bij, en ook mensen die zich van de islam afkeren moeten gedood worden. Als je de volgende keer weer knielt voor de gewijde steen Kaaba in Mekka, waar in de Bijbel voor wordt gewaarschuwd: “Gij zult u geen afgoden maken, een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij oprichten !” dan ga je ook meer geloven dat je niet gelovigen moet doden!

     3. Öner is een zeer moedig persoon, Roshana. Het is heel moeilijk om de islam te verlaten ( denk maar aan Salman Rushdi, Rifqa Bary, en vele , vele anderen) dan wordt je met de dood bedreigd. Google maar en beetje , o.a. hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ridda
      Ridda (Arabisch: ??????, irtid?d of ???, ridda) is een term voor wanneer een moslim formeel afstand doet van de islam. Het is een theoretisch-juridische kwestie of geloofsafval binnen de islam bestraft wordt volgens een vaste straf (hadd), namelijk de dood.

    2. Öner is niet laf,Sinbad, hij is juist moedig.! Jij weet zelf toch ook heel goed hoe moeilijk het is voor een moslim om iets anders te denken of te geloven dan dat wat in de Koran staat. Iemand als Öner wordt overal door zijn ex-broeders uitgesloten en geminacht.Er is nogal wat geestkracht voor nodig om daar tegen te kunnen.Afgezien nog van de mogelijke lichamelijke bedreigingen die hem kunnen overkomen.Het gaat hier niet over vooroordelen, het gaat over de waarheid, Sinbad. En de Islam is het tegendeel van de waarheid, anders zou iemand de Islam wel zonder angst kunnenverlaten.
     Lees ern bestudeer de Koran , Sibad! En verwissel om het duidelijk te maken telkens waar "gelovige" staat in de Koran maar eens "ongelovige". Is dat nu eerlijk?

  1. Mooi zo ,Hinna. Jij krijgt een aai over de bol van meester Frissewind en een kleurplaatje. Jij luistert tenminste goed wat de imam zegt en jij denkt tenminste niet ZELF na over de Islam, de Koran en Mohammed. ZELF erover lezen doe je natuurlijk al helemaal niet. Goed zo, Hinna! Ga zo vooral door! 😉

 3. De Moslims moeten volgens de Koran alléén moslims liefhebben???? Dan weet jij minder dan ik want het is juist dat wij ze moeten lief hebben en respect aan elkaar moeten tonen. Maar sommige mensen geloven wat ze willen geloven zoals Hitler die had ook zijn eigen religie gecreëerd. … je karretje spannen is iets wat veel leiders doen, maar of ze het ook echt geloven is de vraag. .. De islam is een zeer mooi geloof en het is een ontdekking naar je zelf in het geloof ,jammer dat mensen het verkeerd opvatten of gewoon niet begrijpen.

  1. @ Shahinda.
   Geef maar bewijzen dat de Moslims ALLE mensen moeten liefhebben. Waar staat dat in de Koran. Er staat wel heel vaak in dat de moslims de kafir moeten haten en bestrijden. Dat van die naastenliefde is de leer van Jezus uit het Evangelie (indjiel), weet je wel.
   Hoe begrijp JIJ bijvoorbeeld soera 98-6 : ?
   Zij onder de mensen van het boek die ongelovig zijn en de veelgodendienaars zullen in het vuur van de hel zijn, waarin zij altijd zullen blijven; zij zijn het slechtst af van de schepping.
   Zo zijn er heel veel vredelievende soera's, die wij "ongelovigen" "verkeerd begrijpen", neem maar soera 9-29:
   Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.
   Gek toch, dat jullie moslims dit zien als vredelievende teksten. Heb je Koran en de ahadith ZELF eigenlijk wel eens goed gelezen, Shahinda. Hoe moeten wij kafir (d.i. een scheldwoord!) dat allemaal zien Shahinda.?

   1. Omdat zoals eingelijk gewoonlijk moet zijn, alles vanuit de meest logische beredenering (natuurlijke manier) benaderd moet worden. Wat jammer genoeg steeds vaker minder voorkomt. Want deze benadering van denken zou al heel veel onnodige discussies kunnen voorkomen. In veel soera's worden vaak voorbeelden als metafoor genomen. Deze metaforen zijn er niet om letterlijk te nemen. Maar op een natuurlijke manier te interpreteren en daarover in dialoog te gaan.

    Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.

    Word mee bedoeld strijd met tegen degene die niet in Allah geloven en gebruik daarvoor de waarheid dat geschreven staat in ons boek de heilige qoran. En wanneer de waarheid tot degene gekomen is en degene deze omhelst heeft zal deze naar vermogen onderdanig de schatting betalen.

    .

    1. Om iets te kunnen interpreteren en begrijpen zolas de meeste leken niet kunnen moet je veel kennis hebben van zaken rondom het heilig schrift zo kun je als mens het heilig boek niet in 1 leven helemaal leren en tot je nemen! Daar heb je meerdere levens (tijd) voor nodig maar wat je wel kunt is verdiepen in een deel van het boek met de tijd die je gekregen hebt.

     Denk dus niet als je een vertaling leest dat je het direct letterlijk tot je moet nemen en dat je weet wat daar staat! De interpretatie van een vertaling is van belang voor je gedachte ervan en ook voor de uitkomst als je niet weet wat er eingelijk mee bedoeld word ga in dialoog met iemand die daar kennis van heeft.

     Een kafir is geen scheldwoord maar betekent ongelovige. En ongelovige is geen scheldwoord

     1. Sharief,
      jij bent het beste voorbeeld voor veel van mijn geloofsgenoten wat betreft de wijze waarop je in dialoog gaat; helder, open en respectvol.
      (ook / zelfs tegen gasten die qua I.Q. wedijveren met de achterkant van een dier met krulstaart).

      Jij laat zien dat niet elke moslim een heetgebakerde analfabeet is die eerst praat voordat ie denkt. Als mede moslim zeg ik ; RESPECT!

     2. Je hebt Sharief's bijdrage niet goed gelezen Sinbad. Hij geeft sourah 9-29 (heel oneerlijk) slechts gedeeltelijk weer.Waar zijn "de mensen van het boek" gebleven bij hem?
      Dus , GEEN RESPECT voor Sharief.!

     3. Ik zie alleen maar onsamenhangende wartaal in slecht nederlands. Net zoiets als de taal in de Koran.
      "Daar heb je meerdere levens (tijd) voor nodig" ????

     4. Helemaal goed Sinbad,"NIET ELKE moslim is een heetgebakerde analfabeet",zeg je. Maar daar suggereer je wel mee mee dat de meeste moslims dat WEL zijn . En gelijk heb je !!

     5. Allah is de vijand van de "ongelovigen". Hij vervloekt ze ontzettend vaak in de Koran. Kafir is dus het ergst scheldwoord dat er bestaat voor een moslim..Dat snap en weet jij heus wel Sharief!

     6. Öner jij omhoog gevallen boomstam !

      Waarom maak je je zo druk om iets waar je toch niet in gelooft….

      Of ben jij het soort typetjes die zich voedt door overtuigingen zwart te maken….

      Dan ben je pas zielig lijkt me….
      Zonde van je tijd en energie…ga iets leuks doen jonge !!!

     7. Ik maak me druk om de Islam, omdat ik weet hoe gevaarlijk die religie is. En jij weet het eigenlijk ook . Ik maak niets of niemand zwart. Ik zeg alleen maar de waarheid.
      Mijn vraag aan jou ,Leyla, waarom ben je zo bang voor de waarheid?
      Probeer liever iets tegen mijn beweringen in te brengen! Beter nog laat je verstand en je medegevoel voor ALLE MENSEN meewerken en kom ook tot de conclusie dat de Islam slecht is. Dat kun jij bijna niet, want dan moet je echt eerlijk zijn , en volgens de Koran mag jij niet luisteren naar ongelovigen , ook al spreken ze volgens jouw eigen verstand de waarheid. Onthoud goed, Leyla, een ware God zal nooit liegen en dat doet Allah wel , want hij is immers de "khairul makerin" (= de beste bedrieger) volgens jouw eigen Koran.
      Bewijs maar dat dit niet waar is!

     8. @ LEYLA.
      Het is gewoon de waarheid die Öner zegt. Lees de koran ! Ontzettend vaak zegt Allah in zijn boek dat hij de ongelovigen naar de hel stuurt. Maar ook nog dat hij ze doof en blind heeft gemaakt voor zijn boodschap. Dus de ongelovigen worden zonder dat ze het kunnen helpen voor eeuwig vervloekt!
      Soera 6 vers 39 :
      'Zij die Onze tekenen loochenen zijn doof en stom in de duisternis. God brengt tot dwaling wie Hij wil en Hij brengt wie Hij wil op een juiste weg.'
      Hoe rechtvaardig van deze Allah !

    2. Beste Sharief.
     Waar staat in de Koran (9-29) dat "Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen." een metafoor is? Allah (Mohammed) zegt zelf dat de Koran een duidelijk boek is. Ook staat er duidelijk dat de onderworpen mensen van het boek (Joden en Christenen) die yiziah (speciale) belasting onderdanig moeten betalen als zij geen moslim willen worden. Dat laat je , heel stiekem, maar even weg. De rest van de ongelovigen moeten volgen 9-5 gelijk vermoord worden als zij zich niet bekeren.Wat wil je ons wijs maken ? Je bent aan taqiyya aan het doen? Oh, en de Koran is allesbehalve heilig. Ik heb er geen enkel respect voor, en dat heb je maar te aanvaarden of je wilt of niet.

    3. Jij citeert deze soura verkeerd Sharief. Je vergeet de mensen van het boek. Of vond je het prettiger zo.
     En strijden betekent ,ook volgens de Tafsir (uitleg door islam-geleerden) echt oorlog voeren, dus vermoorden en doden.

   2. Turan jij van de potafgerukte zielige moslim…deze worden waren bedoeld voor in de oorlog toen de moslims gevaar liepen… Als dat echt zo was geweest lieverd waarom zijn zoveel moslims naar christelijke landen geemigreerd om hun brood te verdienen ???? Dan zou jij toch een van de grootste zonderaars zijn die ook nog bijdraagd aan hun economie en er ook nog mee leeft…als we van jouw versie uit zouden gaan eet jij dus dagelijks "Haraam " Right ???

    Corrigeer me aub !

    1. Turan , jij reageert als een echte moslim. Woedend en vloekend. Dit is wat de niet-moslims nu juist steed beweren. En het is waar! Je laat het zel weer zien, net als die andere moslims hier.
     Ik eet dagelijks lekker. Aan flauwekul als haraam en halal doe ik niet meer, en ik heb me nog nooit zo fijn gevoeld. Ik voel ook geen woede en afkeer meer voor mojn medemensen. Ik ben vrij!

    2. Correctie. Zoveel moslims zijn naar christelijke landen geëmigreerd omdat ze daar geweldige sociale voorzieningen hebben. En tevens kunnen ze uiteindelijk, aldus, dar al harb , onderwerpen.
     Helaas is het dan gedaan met de voorspoed . Die landen zullen dan ook wegzakken in armoede , ellende en onvrijheid.De moslims vluchten weg voor deze ellende, maar ze nemen de oorzaak van hun zelfveroorzaakte ellende met zich mee. Nee Leyla, lieverd(?), de moslims zijn jihadisten en geen zondaars als ze geld plukken (zoveel mogelijk!) van de kafir. Maar dat weet jij ech wel!

  2. Wat vreemd Shahinda, dat iedereen alleen maar geweld ziet van de Moslims. Zowel onderling als tegen iedereen op de hele wereld.Overal waar de Islam opkomt is ellende. Als het zo'n mooi geloof is, moet het omgekeerde toch het geval zijn. Of is het weer de schuld van al die andere mensen die al jullie "goede" bedoelingen niet begrijpen? Wat is er zo moeilijk te begrijopen aan goedheid?

 4. Salaam Ailakoem
  Mensen Het is belangerijk voor elkaar te zorgen en van elkaar te houden omwille van Allah. Jood,christen of Moslim het maakt niet uit. Onze profeet Mohammed (sws) leefden in zijn tijd samen met ongelovigen, joden en christenen en behandelden hun met respect en geduld. Hij sprak nooit iets kwaads over hun en deed ze ook nooit pijn zelfs niet nadat heel mekka en medina door de islam was gezuiverd. Hij gaf hun een keuze en respecteerde die ook. Een moslim hoor zich naar onze dappere en eerlijke profeet te gedragen en wij moslims moeten een voorbeeld zijn voor onze broeders en zusters wereldwijd van alle religies en culturen. Ailakoem salam! Moge Allah mij vergeven als ik iets verkeerd heb gezegd.

  1. Jij zegt zeker iets totaal verkeerds. En je bent volstrekt onwetend over de geschiedenis van de Islam en Mohammed. Volgens jullie eigen boeken (Hadiths en Sirat Rasul Allah), was Mohammed een moordenaar, verkrachter en struikrover.Er mocht van hem geen Jood, Christen of ongelovige meer overblijven in Arabië na zijn dood. En zo is het ook gegeaan. Nu nog zijn er geen kerken of synagoges meer in Arabië. Het is ongelovigen zelfs niet toegestaan om Mekka te betreden.Er mag geen Kerk gebouwd worden. De Bijbel mag niet verspreid worden . De hele Koran staat vol met vervloekingen van ongelovigen.En jij noemt dat vreedzaam. Ben je blind? Ben je gehersenspoeld? Heb je geen verstand meer?

  2. Heel mooi gezegd Kamal. Nu moet je nog je miljard mede-moslims overtuigen van je vreedzame bedoelingen. Dat zal wel heeel moeilijk worden. Want dan moet je tegen Allah en zijn "profeet" ingaan!.
   Allah haat ongelovigen namelijk als de pest. Het staat overduidelijk honderde keren in de Koran. Weet jij het beter dan Allah zelf? Allah vergeeft je niet dat je met zijn vijanden vrienden wilt zijn,Kamal.
   Koran 5-51:
   "51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet. "
   En wordt nog een paar herhaald door Allah !! Heb jij de Koran nog nooit zelf gelezen,Kamal?Of hebben ze van je alles wijs gemaakt?

 5. @Hamsa, jij onwetende.. Wij als Moslims dienen iederen te respecteren. Zowel niet-moslims als moslims. Ik weet niet waar jij je theorie vandaan haalt, maar er klopt geen reet van. Jij als moslim hoort beter te weten. 😉

  1. Yasmine, ik lees gewoon de Quran en de sahih ahadith ( bijvoorbeeld van Al Bukhari en Muslim). Neem maar surah 8 :
   12 Toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met jullie, sterkt dus hen die geloven. Ik zal de harten van hen die ongelovig zijn schrik aanjagen. Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers." 13 Dat is omdat zij God en Zijn gezant tegenwerken. En als iemand God en Zijn gezant tegenwerkt, dan is God streng in de afstraffing.
   Zie je Yasmine mijn "theorie" is de waarheid. Zie ook 9:5 ; 9:29 en ga zo maar door.Jij bent degene die onetend is Yasmine ; ga zelf de Koran en de Sunna bestuderen.
   Jij mag niet-moslims helemaal niet respecteren , je mag er zelfs niet vriendschappelijk mee omgaan. Lees maar Surah :
   KORAN 5-51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.
   Zij zijn elkanders vrienden.
   En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.
   Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

   1. Turan jij waardelose betweter…hier ook een citaat voor jou:

    Het ergste wat je kunt doen met de Koran is te benaderen op zoek naar bevestiging van wat men al gelooft in en het draaien van een blind oog voor enig bewijs dat in strijd is met zijn / haar vooraf bedacht attitudes en vooroordelen. Iedereen kan vinden in de koran wat hij / zij wil bewiizen. Iedereen kan hetzelfde doen met de Bijbel.. De uitdaging is echter om een oordeel te vellen pas na een grondig en diepgaand onderzoek van alle beschikbare koran bewijsmateriaal.

    1. Een scheldende moslima. NATUURLIJK. Iets anders kunnen ze niet. _Wat jij geeft is geen citaat (ik zie geen bronvermelding) maar het is jouw eigen warrige en onbegrijpelijke mening._Je geeft ook geen antwoord op bijv. KORAN 5-51. _"O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. _Zij zijn elkanders vrienden."_Je kunt net zolang blijven praten als je wilt, maar je kunt hier niets anders van maken dat je géén vrienden mag worden van Allah met de Joden en de Christenen. Het staat nog een paar keer herhaald in de Koran. _Ik ben blijkbaar geen waardeloze betweter, ik weet het gewoon ech beter dan jij. Je hoeft alleen maar de Koran te lezen, Leyla. Het is volgens Allah een duidelijk boek! ( soera 2-2 :" Dit is het boek (de Koran), waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de godvrezenden" )_

 6. @Hamsa geef me minstens 1 regel van de Quran waarin staat dat moslims christenen moeten haten. Het Islamitische geloof was een van de eerste geloven die tolerant was jegens andere geloven. In andere woorden ze waren vrij te geloven wat ze wilden en hadden rechten zolang ze geen onrust veroorzaakten en respect toonden. Natuurlijk moesten moslims ook respect tonen en goed omgaan met ze.

  1. Zie soera 9-29:
   "STRIJDT tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is , totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen."
   Wil je nog meer regels hebben uit de Quran, Myria? Vooruit, hier nog een ,soera 5-51:
   "Jullie die geloven! Neemt de joden en de christenen niet als medestanders. Zij zijn onderling medestanders. Wie van jullie zich als medestander bij hen aansluit, die behoort bij hen. God wijst de mensen die onrecht plegen de goede richting niet. "
   Vriendelijk hè, Myria? Heb je dit nog nooit gelezen? Vul nu eens voor christenen de naam moslims in en omgekeerd. Leuk, toch?

   1. Het ergste wat je kunt doen met de Koran is te benaderen op zoek naar bevestiging van wat men al gelooft in en het draaien van een blind oog voor enig bewijs dat in strijd is met zijn / haar vooraf bedacht attitudes en vooroordelen. Anyone can find in the Quran whatever he/she wants to prove. Iedereen kan vinden in de koran wat hij / zij wil bewijzen. Anyone can do the same thing with the Bible. Iedereen kan hetzelfde doen met de Bijbel. The challenge, however, is to make a judgment only after a thorough and exhaustive investigation of all available Quranic evidence. De uitdaging is echter om een oordeel te vellen pas na een grondig en diepgaand onderzoek van alle beschikbare koran bewijsmateriaal.

    1. Waar staat dat allemaal in de koran wat jij hier beweert,Leyla? Dat heb je waarschijnlijk gehoord van een imam of zoiets. Volgens Allah zelf is de Koran een duidelijk boek , dat zegt Allah diverse malen in de Kora n , o.a. in soura 2:2 ,daar staat geschreven door Allah zelf:
     ' Dit is het boek (de Koran) waaraan geen twijfel
     is, een richtsnoer voor de Moettaqoen.'
     Er is GEEN TWIJFEL aan de Koran, Leyla ! Volgens Allah dan. Er staat niets over die zogenaamde uitdaging van jou!

 7. ga is even nadenken over je leven en niet van die onzin dingen typen hiero want ben benieuwd of je het wel eens in iemand ze gezicht kan zeggen dat durf je zeker niet he jullie ongelovelijke haters gaan naar de hel maar wij gaan met de lift omhoog en jullie omlaag!

  1. Beste Samir,

   Jij staat in de lift en de lift gaat omhoog, maar toen brak het kabeltje…..een enkeltje hel!

   Als jij voortaan met respect een dialoog aan kan gaan, dan zullen andere jou ook met respect benaderen.

 8. Typisch een moslim reactie. Zo : "Van, Kom maar op"! Echt gewelddadig, precies zoals hier gezegd wordt.
  Maar zeg nu eens wat er niet waar is, met bewijzen. Dat kun je niet. Je blijft volharden , maar je wilt niet lezen in de Koran en zo/

 9. Sorry dat ik even stoor maar er staat volgens mij staat dit in de koran. Er moet niemand elkaar haten Je moet iedereen respecteren maar behalve de duivel hij fluistert slechte dingen in je oor .En wat Hamsa volgens mij bedoeld is dat je van je moeder het meest moet houden . Niemand moet over een geloof uitschelden Want dan krijg jij het zelfde tegen jou zelf of iemand anders expres laten vallen dan val jij ook zelf . Zeggen dat dat karma is maar wij kunnen zeggen dat god dat doet .Moge Allah mij vergeven als ik iets verkeerd heb gezegd.

  1. Samira.
   Lees nu eindelijk eens wat er werkelijk in de Koran staat. Bijvoorbeeld soera 9-29:
   "STRIJDT tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is , totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen."
   DAT STAAT ER! ZIE : http://www.bijbelenkoran.nl/ayah.php?lIntEntityId
   Wat staat er volgens jou? Mij hadden ze ook van alles wijs gemaakt Samira, maar je moet ZELF lezen.

   1. Natuurlijk geen reactie van Samira op deze tekst ( soera 9-29) uit de Koran. En toch kan elke lezer en dus óók Samira het zo opzoeken en nalezen. Doen Samira!! |En dan nadenken. Vraag je af : "Is dit wat de imam beweert over dit vers?

  2. Wat voor een Koran heb jij Samira? Geef eens door welke vertaling dat is . Dan kunnen wij controleren waar dat allemaal staat wat jij beweert. Ik heb het nog nooit ergens gelezen.En in geen enkele taal.
   Jij zegt dus duidelijk iets verkeerds. Het zijn ronduit leugens.
   Waarom doe jij dat Samira ? Waarom fantaseer jij zomaar wat? Dat is verboden volgens de Koran en daarmee doe je grote zonden.

 10. Werd er maar wat meer gedacht en gereageerd als Samira.

  Ik word echt moe van al die beweringen dat de Islam oproept om alle andere mensen te haten. Zal best ergens een stuk test zijn dat zo valt te interpreteren. Ook in de bijbel staan heftige passages.

  Toch ben ik opgevoed in een christelijke traditie van openheid en respect voor andersdenkenden. Gelukkig is 99,9999999999% van de moslims ook zo, anders waren kerkbestormingen in Nederland aan de orde van de dag.

  Mensen zijn eerst en vooral mens, op zoek naar liefde en aandacht. Ze willen de mooiste versie van zichzelf worden. In het leven geldt: je krijgt wat je geeft. Wil je dus liefde en respect, …

  1. Uit jouw antwoord blijkt dat je de Koran en de Sunna niet gelezen hebt. De heftige passages zijn geen oproep tot strijd tot de laatste dag. Je zou de Islam eens moeten gaan bestuderen voordat mee gaat discussiëren. Je moet niet moe worden , je moet eindelijk eens gaan lezen en studeren. Want dat is wat de mensen jou ( en anderen ) duidelijk willen maken. Dat percentage wat jij noemt zuig je duidelijk uit je duim. Ga maar eens een kerk bouwen on Saoedi Arabië. Bovendien worden er in landen waar de moslims heersen dagelijks andersdenkenden vermoord en kerken en tempels bestormd. Alleen kijk je daar laf van weg. Dit schijnheilig geklets van jouw klinkt veel vriendelijker en het is ook veel gemakkelijker.
   "Zal best ergens een stuk test zijn dat zo valt te interpreteren" zeg je, maar de grote islamgeleerden interpreteren de teksten zelf als haatvol naar de ongelovigen toe ( http://www.altafsir.com/ )

  2. Ik heb het ook helemaal gehad met de totaal respectloze, hatelijke, discriminerende leugens van een paar extremistische pvv'rs die ook onder mijn Blog meer dan 1000 van dat soort reacties posten en daar nog steeds mee bezig zijn…
   Ze doen zich zelfs voor als zogenaamde "(ex)-moslims"…

   Wordt het niet tijd dat HetkanWel regels opsteld voor het postten van reacties en daar ook naar moderate?

   1. Ik heb het helemaal gehad met lieden, zoals Roshana , die weigeren om de Koran te lezen .
    Ik heb het helemaal gehad met lieden, zoals Roshana, die de waarheid niet willen zien.
    Ik heb het helemaal gehad met figuren, zoals Roshana, die nooit nooit logisch reageren op kritiek maar alleen maar schelden.
    Ik heb het helemaal gehad met mensen, zoals Roshana, die mensen die het niet met haar eens zijn de mond wil snoeren.
    Ik hoop dan ook dat HetKanWel zich aan haar eerder (bij monde van Frissewind) gedane belofte dat de discussies net zolang door kunnen gaan als de lezers het willen. Dat is nu eenmaal zo in een DEMOCRATIE, Roshana .
    Niemand hoeft de reacties te lezen, Roshana, ook jij niet 😉

   2. Ja, en dan moet Het Kan Wel zo modereren dat de moslims iedereen kunnen blijven beledigen (zoals in de Koran staat) en hun opponenten kunnen dan (gelukkig) niet meer de waarheid zeggen. Lekker ,puh!
    Zoiets , Roshana. En dan denk je gewonnen te hebben. Heel onvolwassen!
    Het gaat hier om de waarheid. En de waarheid zal je vrij maken zij Jezus de Messias, en gelijk had (heeft) hij. Taqiyya zal jou niet vrij maken Roshana.

  3. Je moet niet moe worden van de waarheid Frissewind. Blijkbaar is er iets aan de hand met de Islam.Blijkbaar is het niet zo'n vreedzaam geloof als de andere religies. Waarom zouden al die mensen die de moeite nemen om de Koran , de hadiths en de Sirat te lezen tot dezelfde conclusies komen. Wordt het niet eens tijd voor jou, om die boeken ook eens kritisch te gaan lezen? Je moet niet alleen je zogenaamde politiek-correcte vriendjes napraten.Hoogst waarschijnlijk hebben die evenmin die boeken gelezen.Het zijn quasi-intellectuelen.
   Jij leeft blijkens jou laatste zin hierboven in een fantasie-wereld. Kom to de realiteit en handel dan met echte liefde inje hart .

  4. Bedoel jij dat we allemaal maar wat moeten gaan fantaseren over de Koran? Frissewind, jij hebt de Koran duidelijk ook niet gelezen, anders zou je wel weten dat Samira maar wat weg fantaseert.
   Heel vreemd. Ongelooflijk eigenlijk.Bizar!

  5. @ Frissewind.
   Jij schrijft: "Werd er maar wat meer gedacht en gereageerd als Samira."
   Bedoel je dat we de waarheid niet moeten zeggen over de Koran, de Islam en Muhammed ?
   Bedoel je dat we niet zelf moeten nadenken over Koran . Of vindt je de wereldvrede niet op zijn minst zo belangrijk als een groene wereld? Zonder wereldvrede is er straks helemaal geen leven meer, laat staan een groene wereld.
   Daar maak ik mij heel serieus grote zorgen over.
   Jij moet ,als je eerlijk bent, de Koran en de Sunna en zelf goed lezen (liefst met de Tafsir erbij, voor de nodige uitleg). Waarom doe jij dat niet? Is dat een blind vlek bij jou? Of denk jij alles zo wel te weten en zijn alle critici bij voorbaat dom volgens jou? In de Bijbel staan geen oproepen tot haat en geweld tot aan het einde der tijden tegen ALLE ongelovigen zoals in de Koran , bovendien leert het Nieuwe Testament van Jezus naastenliefde voor IEDEREEN ( zelfs voor vijanden). Maar je moet wel WILLEN lezen!

  6. @ Frissewind

   Beste Frissewind,

   Stel je loopt naar de pier van Ijmuiden of Hoek van Holland en natuurlijk helemaal naar het einde, want je kan niet meer zo goed nadenken en daardoor heb je behoefte aan frissewind. Heerlijk toch die schone frissewind. Dan sta je daar in vrede met jezelf en je brain heeft weer frissewind. Opeens denk je aan de teksten van Mohammed: Soera 4 vers 56 "Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. Soera 47 vers 4 "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." mensen van het boek(Torah/Bijbel) horen daar ook bij, en ook mensen die zich van de islam afkeren moeten gedood worden. Je schrikt en haal nog een keer diep adem. Pff..dat lucht op en je komt tot rust en dan denk je aan de teksten van Jezus Christus: Heb je naasten lief. Je loopt met een glimlach van de pier, het leven is te mooi om te haten!

 11. Wat ga je doen als ik deze dingen recht in je gezicht zeg, wordt je dan aggressief en gewelddadig? Jij bent toch een aanhanger van de godsdienst van de vrede! Is dat niet precies waar je op gewezen wordt? Je bewijst zelf je ongelijk. Zie je dat niet? Wij wel!

 12. Als je de Koran of Bijbel etc. alleen volgens jouw eigen opvatting interpreteert en daar tevreden mee bent, breng je toch een kwade interpretatie voort. Als je de Koran wil begrijpen of Bijbel of een ander religieus boek zul je met een zuiver, schoon hart de godsienst benaderen. Iedere tekst die moet worden geinterpreteerd moet worden onderzocht, en wel zeer ijverig door iemands geweten.
  Er is geen 1 godsdient die haat of geweld predikt. Noch Jezus, Mohammed, en andere profeten waren gewelddadig, ze zijn een goede, zuivere en oprechte voorbeeld voor ieder mens.
  De mens zelf veroorzaakt de problemen en schrijft dat naar godsdiensten of maakt daar misbruik van om de teksten van de heilge boeken uit hun context te halen etc. Je kunt alleen advies geven of elkaar helpen met kennis ipv uitdagen, beledigen, schelden, vooroordelen.
  Tevens wanneer je een godsdienst volgt dien je die te volgen met jouw eigen wil en bewustzijn en te begrijpen wat je volgt ipv navolging.

  1. De Islam predikt duidelijk en onweerlegbaar haat naar de ongelovige toe. In de Koran wordt de ongelovige ( niet-moslim) honderden keren vervloekt door Allah en bovendien worden de moslims vaak opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen .Ik kan hier natuurlijk veel haatvolle en agressieve sura's uit de Koran geven, maar die ken jij natuurlijk al heel lang. Alleen doe je net of ze er niet staan.Als je een schoon en zuiver hart had , zag je dat namelijk wel . En dan zou je de angst van de mensen voor de Islam proberen te weerleggen met duidelijke bewijzen. De eerlijke moslims (wat meestal extremisten genoemd worden) handelen daar dan ook dagelijks na. Ik zie ook geen heftige en dagelijkse protesten van de zgn. vreedzame moslims hiertegen . Dat zou je eigenlijk wel verwachten van de "vreedzamen"".Of zijn die er gewoon niet? .Of doen ze aan taqiyyah?

   1. Het is zoals "KOM NOU"hier zegt :
    De Islam predikt duidelijk en onweerlegbaar haat naar de ongelovige toe. In de Koran wordt de ongelovige ( niet-moslim) honderden keren vervloekt door Allah en bovendien worden de moslims vaak opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen .
    Een heel duidekijk voorbeeld van haat naar een met name genoemde persoon (en zijn vrouw) kan men vinden in de soera 111(Dat is dus met complete context !):
    0 In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige. 1 De handen van Aboe Lahab mogen kapotgaan en hij mag zelf kapotgaan. 2 Zijn bezit en wat hij verworven heeft baat hem niet. 3 Hij zal braden in een vuur vol vlammen. 4 En ook zijn vrouw, die het hout aandraagt 5 met om haar nek een koord van touw.
    Wie die Aboe Lahab is maakt Allah niet duidelijk , het blijkt volgens de Sunna een persoonlijke vijand van Mohammed te zijn. (Wat hebben wij daar mee te maken?). http://www.bijbelenkoran.nl/ayah.php?lIntEntityId

    1. Ja, dat is waar Twitteraar ! Ik lees het ook op de site die jij noemt. Wat is dit voor een waanzin.?
     Wat hebben wij , 1400 jaar later, te maken met ene Aboe Lahab en zijn vrouw.Is dit nu het alwijze woord van Allah. Een richtsnoer voor het leven van ons?
     Weet jij iets zinnigs hierover te zeggen Roshana ?, of Frisse Wind ? , of doctor Marloes ter Horst. Staat hiet wellicht iets over in de Bijbel? Graag verneem ik uw bevindingen in deze .
     Arnoud M.

 13. Dit klopt niet met de geschidenis boeken van de moslims zelf. In de sirat staat duidelijk dat Mohammed karavanen beroofde, de slachtoffers tot slaven maakte en de vrouwen tot sex-slavinnen.Dat is niet uit contexten geen belediging , maar puur de waarheid. Zo wordt dat ook gezien in de tafsir (uitleg van de islam door algemeen door de moslims erkende islam-geleerden zoals Al Jalalayn en Ibn Abas ( de neef van Mohammed).Ook de sahih hadiths ( dit zijn de daden en woorden van Mohammed) zeggen hetzelfde.In de Koran 2-216 staat:
  "Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet."
  En de Koran is , volgens de moslims zelf , Allah's eeuwig geldende woord (dus ook nu!). En zo zien de meeste imams,mullah's, sjeiks etc. het ook., dat kan men op het internet bij b.v. you-tube zien.
  Ook jij "hinna" geeft alleen mooi klinkende woorden ( d.w.z. JOUW MENING), maar je gaat niet in op de kritiek. Waarom moeten wij op jouw (nietszeggende) woorden vertrouwen, terwijl ons verstand iets geheel anders zegt ?

 14. Koran is het boek van geweld! De Bijbel is het enige juiste Woord van God!!

  Veel Moslims uiten kritiek op de (Hebreeuwse/Christelijke) Bijbel met als reden dat de Bijbel zoveel keer vertaald is en dat daarom de Bijbel niet meer het ware Woord van God is. Moslims zien de Koran als het laatste juiste Woord van God geopenbaard via de profeet Mohammed en die al het voorafgaande vervangt. Dit is vaak gebaseerd op de volgende teksten, hoewel in deze teksten de Bijbel nooit bij naam wordt genoemd:
  Soera De Koe 75:
  Verwacht je, dat zij je zullen geloven, terwijl een aantal hunner het woord van God heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.
  Met andere woorden de Koran en daarmee de Islam staat of valt met zijn originaliteit. Ik kan je meteen al vermelden dat er geen originele Koran is en daarmee geen basis voor de Islam:

 15. Bij het overlijden van Mohammed in het jaar 632 na Christus was er geen complete Koran, maar wel verschillende tekststukken en mondelinge overleveringen. Gedurende de slag bij Al-Yam aha (632 na Christus) zijn er veel Moslims en Korangeleerden (Hafiz) gesneuveld.
  Zaid ibn Sabit was degene die het meeste van de Koran uit zijn hoofd kon en hij kreeg daarop van kalief Aboe Bakr de opdracht om de verschillende tekststukken systematisch te verzamelen en controleren door andere die (gedeelten) de Koran uit hen hoofd kenden. De eerste volledige schriftelijke Koran is hiermee een feit en werd overhandigd aan kalief Aboe Bakr. Deze verzameling van geschriften ging na de dood van Aboe Bakr naar Omar Ibn al-Chattab en na zijn dood naar zijn dochter, en weduwe van Mohammed, Hafsa. Onder de derde Kalief Osman heeft men na onenigheid door verschillende versies en interpretaties een officiële codex (651 na Christus) opgesteld dit door een commissie onder leiding van Zaid ibn Sabit.

 16. Door de verschillende versies wist men niet precies welke nu de juiste waren en daarbij heeft men de tekstversie van Zaid ibn Sabit als leidraad genomen. Na tot standkoming van deze codex zijn alle voorgaande afwijkende versies verbrand, waaronder het exemplaar van de weduwe van Mohammed Hafsa. Je kunt je afvragen waarom het origineel van de weduwe van Mohammed verbrand is, maar duidelijk is dat hiermee een einde is gekomen van de eerste schriftelijke originele Koran. Van de codex hield Kalief Osman 1 exemplaar zelf en enkele andere kopieën van deze codex gingen naar overige Islamitische plaatsen zoals Mekka. Twee van deze eerste Korans zouden nog bewaard zijn in Tasjkent (naar verluidt het persoonlijke exemplaar van Oethman) en in het Topkapi-museum in Istanbul. Maar Efim A. Rezvan dateert de koran van Tasjkent vanwege het gebruikte schrift (Kufic) rond het jaar 800

 17. Zijn er andere bewijzen geprobeerd te verkrijgen van de originaliteit van de Koran? Ja, dat is geprobeerd:
  Pogingen van oriëntalisten om de ontstaansgeschiedenis van de Koran te achterhalen en teksten met elkaar te vergelijken worden wel bemoeilijkt door traditionele islamitische opvattingen dat de Koran ongewijzigd is overgeleverd. Wel vreemd want je wilt toch graag bewijzen dat je geloof origineel is??
  In 1979 wist Qadhi Isma'il al-Akwa', directeur van Jemenitische Antiquiteitenautoriteit, een Duits instituut te interesseren om een vondst uit 1972 van oude koranresten in Sana'a te onderzoeken, en vanaf 1981 werd ook de Duitse geleerde Gerd Rüdiger Puin daarbij betrokken. De oude koranfragmenten bleken geschreven in Hidjazi, het zeldzame en voor zover bekend oudste, Arabische schrift. Puin vond allerlei verschillen met de moderne Koran, wat hem in Jemen niet in dank werd afgenomen. In 1987 schreef Parvez Manzoor boos in de Muslim World Book Review dat de onderzoekers erop uit waren het geloof van moslims in de Koran te ondermijnen.
  Het lijkt me duidelijk aangetoond dat de Koran niet origineel is en daarmee geen bestaansrecht heeft voor de Islam als het ware woord.

  1. Over geweld gesproken…kan je een heel lijst met geweld in de bijbel sturen lieve schat…_paar voorbeelden ??__(2 Koningen 15:16) Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af

  2. (2 Koningen 8:12) Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.

   1. Je snapt er echt helemaal niets van Leyla, lieve schat. Jezus is , ter vervulling van de profetieën in het Oude Testament ( de Torah ), gekomen met zijn Nieuwe Verbond, het Evanglie waarin hij overduidelijk naastenliefde predikt voor IEDEREEN (zelfs vijanden ).
    Als er al geweld in de Bijbel staat dan maakt dat de Koran , Muhammed en de Islam nog niet goed.
    Bovendien verwijst de Koran herhaaldelijk naar de Bijbel (dat MOET jij weten) en bevestigd de waarheid ervan. Mohammed sprak recht met de Bijbel in zijn handen, en dat kan alleen de bestaande Bijbel geweest zijn. De Torat en het Evangelie bestonde immers al honderden jaren. Als die niet juist was geweest, had iedereen daarop heftig gereageerd.

 18. De Bijbel
  Ontstaan (Hebreeuwse/Christelijke) Bijbel
  Het Oude Testament van de (Hebreeuwse/Christelijke) Bijbel is niet in 1 keer tot stand gekomen. De Bijbel is over duizenden jaren tot stand gekomen en de schrijvers hiervan werden geïnspireerd door God’s Kracht De Heilige Geest. Petrus 1:21
  Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
  In beginsel is de Bijbel geschreven op papyrus en dit was zo kwetsbaar dat er niet veel meer van bewaard is gebleven. Wel hebben Joodse geleerden de Hebreeuwse Tekst voor wat Joden de Tenach (Thora, Profeten, Geschriften) en Christendom het Oude Testament noemen zeer nauwkeurig gekopieerd. Rond 150 jaar voor Christus is de Griekse vertaling, de Septuagint, gemaakt door Joden die in Egypte woonden en derhalve Griekstalig waren. De Septuagint werd algemeen gebruikt totdat de Joden als reactie op het gebruik van dit boek in de Christelijke kerk weer teruggingen naar de Hebreeuwse Thora in het jaar 100 na Christus.

 19. Bewijzen van de Bijbel
  De Dode Zeerollen:
  Het onomstreden bewijs (er zijn meer bewijzen, googlen) betreffende de echtheid van de Bijbel werd vlakbij Jericho, in grotten, gevonden te weten de Dode Zeerollen. De Dode Zeerollen dateren van rond de 200 jaar voor Christus en zijn vermoedelijk verstopt in het jaar 68 na Christus. De Dode Zeerollen waren geschreven op dierenhuiden, papyrus en koper . Met de Dode Zeerollen kon er nu een vergelijking gemaakt worden met de hedendaagse (Hebreeuwse/Christelijke ) Bijbel en het bewijs wat hieruit volgt is dat de Bijbelse Teksten overeenkomen met de Masoretische Teksten alsmede met de huidige vertalingen van het Oude Testament. Het bewijs staat hiermee onomstotelijk vast dat het Woord van God in Het Oude testament nog steeds Zijn Woord is!

 20. Johannes 7:53 Jezus Christus zei “”Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen””. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Heere! En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer”.
  Hieruit blijkt dat Jezus Christus, de enige zonder zonde, iemand mag veroordelen en dus ook stenigen, maar HIJ deed dit niet, want Jezus Christus is vredelievend!

 21. Mohammed is die zo vredelievend? Dat staat opgeschreven in de Koran.
  De koran roept vele malen op om ongelovigen te doden:
  Soera 4 vers 56 "Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. Soera 47 vers 4
  "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." mensen van het boek(Torah/Bijbel) horen daar ook bij, en ook mensen die zich van de islam afkeren moeten gedood worden.
  Hieruit blijkt dat Mohammed haat brengt en hij heeft dat zeker ook gedaan door met zijn leger het woord van de Islam met zijn zwaard te verkondigen en hiermee vele slachtoffers heeft gemaakt.
  Het verschil tussen Jezus Christus en Mohammed is dat Mohammed ongelovige de dood brengt en dat Jezus Christus zelfs zijn vijanden lief heeft en ze graag tot berouw wil laten brengen en mee wil nemen naar de Hemel. Het is haat tegenover liefde.

  1. (Jeremia 13:15) En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.
   (Ezechiel 9:6) Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

   1. Ja, en Mohammed sprak (ook in de Koran) altijd vol eerbied over de Bijbel. Welke Bijbel moet dat volgens jou geweest zijn, Leyla, lieve schat ? Een andere dan die we nu hebben? Waar is de juiste dan gebleven.? Wie heeft die dan?

 22. In de Bijbel staat als tweede gebod:
  2. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij.
  Islam en de gewijde steen Kaaba. Binnen de Islam moet gebeden en geknield worden in de richting van de Kaaba die in Mekka staat. Een Moslim moet ook 1 keer in zijn leven 7 rondjes om de Kaaba lopen en voor deze gewijde steen knielen.
  De Kaaba, een gewijde steen die uit de hemel is gevallen door een engel, werd voor de opkomst van de Islam aanbeden door inheemse stammen die aan veelgodendom deden. Onder andere aanbidden zij de maangod met een cirkelvormige afbeelding. Deze cirkelvormige afbeeldingen staan ook op veel moskee ’s en op de vlaggen van meerdere Islamitische staten. De Koran noemt in de Soera De Ster drie van de afgodsgodinnen die bij de Ka'aba vereerd werden expliciet, namelijk al-Lât, al-Oezzâ en Manât. In de bijbehorende cultus werden zij gezien en vereerd als dochters van de pre-islamitische Allat.

 23. In de Bijbel wordt al voor de opkomst van de Islam gewaarschuwd voor dit geloof:
  Lev. 26:2 (tekst van 3300 jaar geleden !), “Gij zult u geen afgoden maken, een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij oprichten !” En dat is precies wat de afgodendienaars van voor de islam deden en wat de moslims tot hoogste heiligdom hebben verheven: de Kaaba te Mekka voor hun afgod Allah.
  Mohammed voldoet geheel aan de beschrijving van een valse profeet, die vervloekt is vanwege het brengen van een zeer vals, afwijkend evangelie, zie Gal. 1:6-9, waarvan hij zegt het van een engel uit de hemel te hebben ontvangen (Kaaba), precies zoals Gal. 1: 8 beschrijft.

 24. Jezus, Christus staat wel in de Koran als Profeet vermeld, maar als Messias wordt Hij niet erkend. De Islam ziet dit als afgodendom en alleen Allah is de allergrootste. De Moslims beschuldigen de Christenen van godslastering, maar het is juist zelf dat de Islam aan godslastering doet en blijkt uit de volgende tekst in de Koran:
  'Allah en zijn engelen bidden tot de profeet. O gij die gelooft, bidt tot hem en huldig hem met een waardige begroeting' (Qur'an 33:56). Mohammed is dus het centrum dat geprezen wordt, zowel in de hemel als op aarde. 'Hij (Allah) heeft aan u (Mohammed) alles in de hemel en alles in de aarde onderworpen', zegt de Koran.

 25. De Messias Jezus Christus en de profeet Mohammed tegenover de duivel.
  Misschien is het voor sommigen het volgende lastig te begrijpen, maar het gaat over de profeet Mohammed die verleidt wordt door de duivel. Als antwoord hierop een tekst van de Bijbel hoe je valse profeten herkend (schokkend!!!).
  Mohammed en de afgodsbeelden van Mekka.
  Terwijl Mohammed in Mekka was probeerde hij de Koeraisj (Mekkanen) te overtuigen de islam te accepteren. Zij waren niet ontvankelijk voor hem en maakten zijn leven en die van zijn volgelingen moeilijk, en dus werd Mohammeds verlangen te zien dat zijn volk hem en de islam accepteren onvervuld. Dit was totdat Mohammed het volgende vers reciteerde.
  Ziet Laat en Oezza, en Manaat, de derde… Dit zijn de verheven kraanvogels[3], op hun voorspraak kan worden gehoopt. (Ibn Ishaak, pp. 72-73
  Laat, Oezza en Manaat waren enkele van de lokale afgodsbeelden die in Mekka aanbeden werden. Eerder had Mohammed tegen hen gesproken in zijn monotheïstisch prediking maar nu accepteerde Mohammed de afgodsbeelden en reciteerde dat op hun voorspraak kan worden gehoopt. De islamitische uitleg waarom Mohammed de afgodsbeelden aanvaardde is dat Satan deze woorden op Mohammeds lippen legde.
  enz enz…

 26. Satan… legde de volgende woorden in de mond: Dit zijn de verheven kraanvogels, op hun voorspraak kan worden gehoopt. (Ibn Ishaak, p. 71-72)
  Mohammed reciteerde deze woorden alsof deze van God waren terwijl zij in feite van Satan waren. Dit is wat bedoeld wordt met de frase de Satansverzen deze zijn verzen van Satan die Mohammed reciteert alsof deze van God waren. Nu Mohammed gereciteerd had dat de afgodsbeelden acceptabel waren, aanvaardden de Koeraisjieten hem.
  Toen de Koeraisjieten dit hoorden waren zij blij en het beviel hun zeer dat hun godinnen erin vermeld werden. … Daarop verlieten de mensen het bedeoord en gingen uiteen. Ook de Koeraisjieten gingen weg, blij dat zij hun godinnen hadden horen noemen, en zeiden: Mohammed heeft onze goden op de best mogelijke manier (Ibn Ishaak, p. 73)

 27. Mohammeds verlangen was gerealiseerd; de Koeraisjieten aanvaardden hem. De Koeraisjieten accepteerden Mohammed omdat hij hun goden en afgodsbeelden had aanvaard. Echter, na enige tijd realiseerde Mohammed de fout van wat hij gezegd had. De islamitische uitleg is dat Mohammed van de engel Gabriël een standje kreeg:
  Toen kwam Djibriel [Gabriël] bij de Profeet en zei: Mohammed, wat heb je gedaan? Je hebt de mensen iets gereciteerd wat ik je niet heb overgebracht van God en je hebt iets gezegd wat Hij niet tegen jou heeft gezegd!
  Mohammed veranderde nu van gedachten en zei dat God hem verteld had te spreken tegen de afgodsbeelden en deze te verwerpen.
  Toen de openbaring kwam die de influistering van de Satan aan de Profeet afschafte zei Koeraisj: Mohammed heeft spijt gekregen van wat hij heeft gezegd over de positie van onze godinnen bij God, hij heeft het veranderd en is met iets anders gekomen. (Ibn Ishaak, p. 74)

 28. Mohammed moest nu aan zowel zijn volgelingen als aan de Koeraisjieten uitleggen waarom hij van gedachten over hun afgodsbeelden was veranderd en die niet langer aanvaarde. De reden die hij gaf was het volgende vers uit de koran.
  Nooit hebben We een enkele profeet of gezant gezonden voor jou (Mohammed) met wiens wensen Satan zich niet bemoeide. Maar God abrogeert de ingevingen van Satan en bevestigt Zijn eigen openbaringen. (Soera 22:52, vertaald uit
  Conclusie: De profeet Mohammed is verleidt door de duivel en Allah accepteerde dit en zei dat dit met alle profeten is gebeurd. Dit is wel schokkend als je de Bijbel erbij haalt!!!!!

 29. De Bijbel over valse profeten en dwaalleraars
  In het Oude Testament wordt aangegeven hoe een valse profeet herkend kan worden, en dat er niets mag worden toegevoegd aan de Bijbel.
  Deuteronomium 18:20-22 – Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.

 30. Mohammed is volgens de Bijbel een valse profeet en is dus zelfs voor zijn opkomst beschreven als valse profeet!! Binnen het Jodendom en het Christendom zijn profeten niet verleidt door de duivel. Onder andere Adam (van Eva) is binnen de Islam een profeet die verleidt is, maar Adam is geen profeet bij het Jodendom en Christendom wat weleens wordt gesuggereerd, zoals ook andere profeten. (Profeten Jodendom zie Wikipedia).
  Jezus werd ook verleidt door de duivel, maar Jezus had de duivel door:
  Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Mattheüs 4:10

  Conclusie: De Christelijke Bijbel en de tien geboden is samenvattend liefde voor je medemens zelfs voor je vijand en wordt onderstreept met het gebod Gij zult niet doden. De Islam is niet tolerant voor niet gelovigen en mogen zelfs gedood worden. Moslims die zeggen dat dit in onze tijd niet zo wordt bedoeld zijn ook ongelovig of leven de Koran niet juist na, want elke ware Moslim zal zeggen dat de Koran het ware woord is van Allah!

  1. Beste Wim,

   Alles leuk en aardig, heb je wel eens naar de vaticaan gekeken ?? zoveer ik weet is Vaticaan niet moslim..
   Waarom mochten vroeger allen de rijken in de kerk ??

   Wat was de nut van de eeuwen lange kruistochten ??? volgens de bijbel dan ??

   1. Beste Leyla,
    Betreffende het Vaticaan, ik ben niet Katholiek. Rijken in de kerk, mijn geloof staat beschreven in de Bijbel! Kruistochten: Rond het jaar 630 na Christus begon Mohammed aan zijn kruistochten tegen de Byzantijnse Christenen…..632-634 Onder het kalifaat van Aboe Bakr heroveren en veroverden de moslimkruisvaarders soms voor de eerste keer de polytheïsten van Arabië. Deze Arabische polytheïsten moesten zich bekeren tot de islam of sterven. Vanaf het ontstaan van de Islam voerde de moslimkruisvaarders een verschrikkelijke dodelijke terreur uit op Christenen en Joden. Europa reageerde hierop pas in het jaar 1095 na Christus om dit geweld te stoppen ter voorkoming dat de Islam meer gebieden veroverden met het zwaard en dus de dood.
    Dus jouw vraag draai ik om: Wat is buiten het volgen van Mohammed, in de eerste plaats de reden dat moslims hun kruistochten buiten Arabië lanceerden?
    Binnen de Islam wordt de Koran beschouwd als het onveranderde ware woord van Allah en de Koran is duidelijk en al het voorgaande is veranderd. Mijn commentaar is gebaseerd op feiten. Er is geen originele Koran!! Binnen de Islam wordt geknield voor een steen Kaaba, Mohammed is verleidt door de duivel enz enz.. De Bijbel is duidelijk over deze valse profeet!

    1. Welke heilige boek handhaafd de Vatican dan ??? Mijnes wetens is het niet de Tora, ook de bijbel toch ??

     Ik weet bij God niet wat voor soort bijbels er allemaal bestaan…Jehova's hebben er ook een…protestanten ook…
     En dan rijst bij mij de vraag wie gebruikt nou de orjinele en welke geloof aanhangers de verkeerde..

     Vergeef me mijn domheid en licht me aub toe.
     En niet weer met een tegenvraag komen svp.

     1. De Tora is het Oude Testament en is dus een deel van de Bijbel. Het andere deel is de Indjiel( het Evangelie) van Jezus de Messias. Dat staat ook in de Koran Leyla. Die boeken , samen bestonden al honderden jaren voordat Mohammed leefde. Hij verwijst er ook na in zijn Koran. Zie o.a. soera 5:46 ; 4:47 ; 1:136.
      Heb je de Koran eigenlijk wel gelezen , Leyla?
      Er zijn duizenden bijbels die al lang voor Mohammed bestonden. En die leren allemaal hetzelfde.
      Mohammed sprak recht met de Bijbel in zijn handen! Bijvoorbeeld in een hadith bij een steniging.

  2. Geloof het of niet… Dit zijn echt citaten uit de bijbel…als je de bijbel had gelezen wist je het ook…

   (Jeremia 13:15) En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.
   (Ezechiel 9:6) Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

   1. Beste Leyla,

    Je bedoelt Jeremia 13:14 De klaagliederen van Jeremia. Hier een te korte uitleg…Wat jij hier aanhaalt is een waarschuwing! God vermoord of martelt nooit onschuldige mensen.Dat God barmhartig is blijkt wel uit het feit dat Hij ons nog tijd van leven geeft zodat wij ons bekeren en ons af keren van de zonden, God is barmhartig en Hij geeft ons de tijd om terug tot Hem te keren, deed Hij met ons naar onze zonden dan waren wij reeds gestorven en voor zijn rechterstoel verschenen om onze straf te verkrijgen. Wederom Hij geeft hier een waarschuwing!! Graag wil ik je verzoeken om een Bijbelstudie te doen naar de aard van de Teksten voordat je ze hier aanhaalt.

    Beste Layla,

    Binnen de Islam wordt de Koran beschouwd als het onveranderde ware woord van Allah en de Koran is duidelijk en al het voorgaande is veranderd. Waar is de originele Koran? Antwoord: Die is er niet, zie mijn eerdere commentaar
    Ps kom niet met mondelinge overleveringen enzo, want in de Koran staat dat de Koran duidelijk en het onveranderde woord is van Allah

    Ps: Leyla ik wil je niet aanvallen of kwetsen!

    1. Wim ik voel me absoluut niet aangevallen dit voor de duidelijkheid.

     Wat meest belangrijk is; Je hoeft me niet uit te leggen wie God is en wat hij bedoelde,
     Voor mij bestaat maar een schepper; Jij noemt het God ik Allah de ander Jehova etc..
     Wat ik probeer te zeggen is als je opzoek bent om iets zwart te maken zal er altijd genoeg literatuur zijn waar je je aan kunt vastklampen.
     Mijn definitie van het geloof is; Warderen wat je hebt ervoor dankbaar zijn,
     " leven en laten leven "…dit is de kern van alle geloven….ja er zijn oorlogen geweest om te bestaan het wil te overleven en heel vaak uit machtlust van sommige regeerders….maar dat zal mij niet tegenhouden van wat ik geloof….
     " Elk individu presenteert op zijn eigen manier zijn overtuiging " !

     1. Beste Leyla,

      Bedankt en je komt ook relaxt over! Mijn doel is om Moslims te laten nadenken over hen geloof. Ik gebruik hierbij feiten die nagezocht kunnen worden en wil daarmee de Moslims laten inzien waarin ze geloven. Ik had ook me pijlen kunnen richten op het hedendaagse Katholicisme, Jehova's, Jodendom etc, maar ook zij moeten naar aanleiding van hun overtuiging vredelievend zijn. De Koran is dit duidelijk en bewijsbaar niet ook al weet ik dat er veel Moslims zijn die vredelievend zijn. Leyla, ik wil je laten nadenken over dat wat Moslims onterecht geloven dat de Koran het enige juiste onveranderde woord van Allah is die al het voorgaande (Torah/Bijbel) vervangt. Dat de Koran duidelijk is etc . Maar er is geen originele Koran en als de Koran duidelijk is hoef je geen andere boeken te raadplegen of mondelinge overleveringen aan te halen. Ik wil Moslims laten inzien dat er in de Bijbel, voordat de opkomst van de Islam, al gewaarschuwd werd voor het geloof met de gewijde steen (Kaaba). Je hebt kunnen lezen over de Duivel die Mohammed verleiden en dat in de Bijbel staat beschreven dat ware Profeten dit niet gebeuren. Mohammed vraagt aan Moslims ongelovige te doden, Jezus Christus is liefde en alleen via Jezus Christus kom je tot God!

     2. Leyla, jij zegt: " leven en laten leven "…dit is de kern van alle geloven….
      Dat klopt toch echt niet met de Islam.
      Koran 3-85 :" En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn."
      Koran 48-29 : "Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander."
      Koran 4-101: "De ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand.
      Koran 3-32: "Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de boodschapper ( Mohammed)", maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief."
      Als het jou verder niet uitmaakt,zoals blijkt uit de eerste zin, Leyla, dan zou ik toch een vreedzamer geloof kiezen dan de Islam.

     3. Beste Leyla.Graag jouw antwoord Op mijn comments.
      Hoe kun je bijvoorbeeld Koran 3-85 laten stroken met " mijn (Leyla) definitie van het geloof is; Waarderen wat je hebt ervoor dankbaar zijn,
      " leven en laten leven ".
      Dat KAN gewoonweg niet samen gaan met : "En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn."

   2. Leyla heeft er niets van de Bibel begrepen! Dat zou wel moeten, want Mohammed verwijst in de Koran
    herhaaldelijk naat de Taurat en de Indjiel. En dat is de Bijbel. Een andere is er niet.

   3. Jij valt de bijbel aan. Maar jouw grote voorbeeld Mohammed sprak vol eerbied over de Bijbel. En dat was dezelfde bijbel die er nu nog is.
    In de Koran staat zelfs in10-94: ' . En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen. Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen, behoor daarom niet tot de twijfelaars. "
    Met het Boek wordt hier de Bijbel bedoelt . De verzen uit de Bijbel waar jij problemen mee hebt komen uit de Torah (het Oude Testament -gedeelte van de Bibel). Er zijn duizenden archeologische vondsten (bv.de dodezee-rollen) waaruit blijkt dat dit Oude testament nog steeds hetzelfde is als de Bijbel van de Katholieken, Protestanten, en zo voort.Die Bijbel (Torat+Indjiel) wordt tientallen keren vol eerbied genoemd in de Koran door Mohammed.
    Kortom, Leyla, als je de Bijbel aanvalt of afvalt dan doe je dat ook met jouw Koran. En dat is weer een zware zonde in de ogen van Allah.

     1. Dat is geen zeuren Roshana! Je snapt er echt niets van.Mohammed sprak vol eerbied over de Bijbel, omdat hij wilde dat de Joden en de Christenen zich bij hem aan zouden sluiten Mohammed sprak vol eerbied over de Bijbel , maar hij kende de inhoud van de Bijbel niet. Hij dacht dat er hetzelfde in stond als wat hij beweerde en hier en daar gehoord had aan apocriefe verhalen. Daarom lachten de Christenen en vooral de Joden hem ook uit en noemden hem bezeten. Mohammed kon immers , volgens de Koran, niet lezen. Daarom was diep beledigd en haatte daarom later (soera 9) de mensen van het boek als de pest. Hij heeft ze allemaal gedood en verdreven uit Arabië (en dat is nog steeds zo) , dan wel "bekeerd"

 31. Binnen het Christendom is er een scheiding van staat en kerk. Bij de Islam moet er een volledige onderwerping zijn aan Allah en er is dus geen scheiding van geloof en staat, maar moet wel de Sharia Law worden toegepast. Het lijkt me duidelijk dat de GOD van de Christenen en Joden een andere is dan de god van de Moslims.
  Voor de Moslims die zich meteen aangevallen voelen door dit stukje. Kwetsen is niet mijn opzet en mijn doel, maar mijn mening mag wel benoemd worden. Indien je nog last hebt van haatgevoelens: De Engel Lucifer werd zeer corrupt door zijn eigen hoogmoed en jaloezie en wilde de plaats van God innemen. God heeft hem hierop vervolgens uit de hemel verwijderd, tezamen met een derde deel van alle engelen die zich bij satan (Lucifer) aansloten, vanaf dat moment zogenaamde “gevallen engelen” genoemd. Satan voedt zich met haat, daar wil jij toch niet bijhoren?

   1. Dat is geen bron, Leyla. Dat is de mening van iemand.Ik bedoel met bronnen jouw Koran, de hadiths en de sirat. De rest is goedpraterij van allerlei niet terzake doende personen.
    Nogmaals de Koran is jouw ECHTE bron.Enals je dan per se uitleg wilt, wat volgens Allah zelf niet nodig is (want die is duidelijk) dan moet je de Tafsir lezen. Dat is de uitleg van beroemde islam-geleerden zoals Al Jalalayn en Ibn Abas ( een vriend én familielid van Mohammed zelf), die zullen het echt wel beter weten dan de lieden van die site van jou, denk je ook niet.Maar dat zal jouw allemaal niet zo lekker in de oren klinken als je de waarheid hoort (leest) !

 32. Twitteraar… ik weet niet hoe jouw verstand te werk gaat maar probeer je kennis zo nu en dan te verifieren…benader ook een keer voor de grap andere bronnen..__Het houden van dit punt in perspectief, als we kijken naar Al-Taubah 9: 14 – 16, zien we dat deze verzen de metgezellen van de Profeet (vzmh) om de ongelovigen te bestrijden en hen te informeren over de redenen voor deze richtlijn direct. __Laten we eens een korte blik op deze verzen:

  1. De bronnen die ik gebruik zijn de Koran, en de Sunna. Dat is alles. Dat is wat Mohammed en later andere beroemde islamexperts gezegd en gedaan hebben. De rest zijn verzinsels van hedendaagse leugenaars en goedpraters, omdat ze zich schamen voor de waarheid omtrent de Islam; en dat zou ji ook moeten doen Leyla.Het is toch duidelijk dat er op wereld veel mensen zijn die problemen hebben met de Islam. Waarom is er net dezelfde algemene afkeer van de Hindoes, de Boedisten. de Christenen, de Joden ?
   Omdat die lang niet zo gewelddadig en agressief en zijn. Jullie moeten de hele wereld ONDERWERPEN volgens de Koran.En DAT willen de meeste mensen niet. Die willen vrijheid!
   ZO, gaat mij verstand te werk. Zo zou ook JOU verstand te werk moeten gaan, gewoon lezen, studeren en dan ZELF nadenken! Het beste , Leyla.

  2. @ Leyla. Hoe mijn verstand werkt is van geen enkel belang, ik weet ook niet hou jouw verstand werkt.
   Jouw comment is nagenoeg onbegrijpelijk.
   Maar het is zo, dat je helemaal geen andere bronnen raadplegen mag dan de Koran en de Sunna.!
   Nog sterker, eigenlijk zou allen de Koran voldoende (voor iedere moslim, dus ook jij) moeten zijn. Omdat Allah zelf in de Koran zegt dat het volmaakt en duidelijk boek is. Denk je dat Allah niet duidelijk als hij dat zelf diverse keren zegt in de Koran (bijv. Koran 2:2 ).

 33. __“Fight them. "Fight ze._God zal ze straffen [voor hun verwerping] door middel van je handen. _Hij zal vernederen hen, geve u de overwinning over hen en zullen daardoor de geest van de gelovigen en genezen verwijder alle wrok uit hun hart … [Dit vechten tegen je eigen vrienden en verwanten zal een test voor de waarheid van je geloof in God te zijn.] Dacht je dat dat je zou alleen gelaten te worden [en niet getest op de waarachtigheid van uw geloof], terwijl God heeft nog niet bepaald degenen onder u die vechten [in Zijn weg] en neem niemand als naaste verwanten, behalve God, Zijn boodschapper en de gelovigen?_” [Vergeet niet dat] God is zich bewust van al je daden. " __ In dit perspectief bezien, moet het duidelijk zijn dat de richtlijnen aangaande de deze verzen zijn specifiek voor de directe doelgroep van de Koran. Ze kunnen, in geen geval, veralgemeend worden voor alle menselijke wezens en voor alle komende tijden. __Hoop dat deze tekst beetje verlichting brengt in je hart en ziel…___

  1. Het woord van Allah is ( volgens jullie moslims) eeuwig en altijd geldend. Allicht, hij is immers "alwijs" en "almachtig". De Koran is volgens Allah een duidelijk boek. Hoe kan het dan dat jij iets anders leest dan anderen? Ook de beroemde islam-commentaters zoals Al Jalalayn, Ibn Abas enz. zien het anders dan jij, Leyla. Weet jij het beter dan deze geleerden?
   Koran Soera 2: 216
   Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet.
   Soera 4:74
   Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
   Als de Koran niet voore alle tijden geldt, wat is dan het nut van deze soeras voor de tegenwoordige tijd?

   1. Het zijn niet mijn woorden Öner, het zijn bronnen ….zoals jij ook gebruik maakt van bepaalde bronnen wat net toevallig jouw mening en vooroordeel bevestigt…

    " Als jij iets in je hoofd hebt zul je ook alleen maar naar bevestigingen zoeken…" !
    En dat zal altijd je kennis tekort doen.

    1. Dat zijn niet zo maar bepaalde bronnen die ik gebruik. Wat ik hierboven heb geshreven komt rechtstreeks uit de Koran, soera 2:216 en 4:74.
     Er zijn nog veel meer van dergelijke soera's en ook nog veel agressiever.
     Je moet zelf de Koran gaan lezen Leyla. Want dat heb ja blaarblijkelijk nog nooit gedaan. Of lees je de Koran in het Arabisch, een taal die jij misschien niet verstaat, zoals de meeste moslims.?
     Hier heb je nog een, niet al te vriendelijke, soera namelijk
     4 de vrouwen 101
     "Wanneer jullie op de aarde rondtrekken dan is het voor jullie geen vergrijp als jullie de salaat verkorten als jullie vrezen dat zij die ongelovig zijn jullie in verzoeking brengen. De ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand."
     DE ONGELOVIGEN ZIJN VOOR JULLIE (moslims) EEN DUIDELIJKE VIJAND. Duidelijker kan het niet of wel Leyla?
     Je moet ZELF nadenken Leyla. Dat heb ik ook gedaan, en toen heb ik de Islam verlaten. Met al zijn onderdrukkende en onzinnige Haraam en Halal -eisen. Ik voel me nu een VRIJ en WAARDEVOL MENS.

 34. Ibn Ishaq zelf maakte er geen geheim van dat zijn werk gebaseerd was op mondelinge overleveringen en dat hij niet kon instaan voor de waarheid ervan. Soms beschreef hij twee verschillende versies van hetzelfde verhaal en concludeerde dat "alleen Allah weet welke de juiste is". De inhoud van deze biografie is alleen behouden dankzij uitgebreide citaten en uittreksels in de werken van latere historici als Ibn Hisham, al-Utaridi en Tabari

  1. Wat wil hiermee zeggen , Leyla? Betekent dit dat alles wat je weet over Mohammed gewoon verzonnen is?
   De Ahadith zijn ook gebaseerd op mondelinge overleveringen. Als we AL die overleveringen niet meer kunnen vertrouwen , kunnen we ook de Islam zelf niet meer vertrouwen. Want zonder die overleveringen is de Koran niet te begrijpen.Als Allah het zelf niet weet, hoe moet jij het dan weten? De meeste voorschriften van de Islam ken je dan niet. Je moet volgens de Koran namelijk Mohammed navolgen. En die staan in de Sunna. Hij is (volgens de Koran) immers het juist voorbeeld, het beste der schepping. Dat weet je toch wel hoop ik?

   1. Lieve schat waarom zo hypocriet ?

    Als jij elk tekst die je leest lucraat zou aannemen was je nu een moslim…..
    Waar gaat het fout volgens jouw ?

    Blijf niet zo hangen aan details, ze dienen uiteindelijk voor het GEHEEL !

    1. De volgelingen van Mohammed van het eerste uur (de beste generatie moslims volgens Mohammed zelf) vernamen de koran ook in gedeelten en niet als één geheel.Als Allah (de almchtige) het zo gewild had, hat hij de hele Koran in één keer aan Mohammed gegeven. Abrogatie was dan ook niet nodig geweest 😉 . Kennelijk wilde Allah de Koran geleidelijk overbrengen.

  2. Als je de Koran , de hadiths en de sirat goed leest dan kun je overduidelijk zien dat Mohammed er geen geheim van maakte dat zijn werk gebaseerd was op mondelinge overleveringen , van een persoon die hij Gabriël noemde. Maar het kon volgens hemzelf ook van Satan zijn. Hij was in het begin zo bang voor deze "overleveringen"dat hij zelfmoord wilde plegen. Dit kan men gewoon googlen. Het staat in de boeken van de Islam zelf. Dit zijn de feiten en niemand kan ze ontkennen.

 35. Onderzoek toont aan: Moslims minst geweldadig

  "Het onderzoeksbureau Gallup heeft onderzocht of er verschil is in opvattingen over geweld, en of geweld mag, tussen mensen met verschillende religieuze overtuigingen. En inderdaad: dat verschil is er….

  78% van de Amerikaanse moslims vindt dat geweld tegen burgers nooit gerechtvaardigd is.
  Maar voor katholieken is dat nog maar 39% en voor protestants christelijken 37%.

  De vraag werd nog iets toegespitst. Mag een individu of een groepje mensen, om een overtuiging kracht bij te zetten anderen doden?
  'Nee', zegt 89% van de moslims. Bij christenen is dat slecht 71%."

  Bron: http://welingelichtekringen.nl/14560-moslims-en-a

  1. Ha,ha, ha. De Moslims het minst gewelddadig!!
   Er is geen redelijk mens op de wereld die jou gelooft, Roshana.
   In Amerika vormen de moslims nog een minderheid, dus doen ze daar aan taqiyya en "stealth jihad"
   Heel anders gaat het toe in Somalië, Sudan, Indonesië, Afganistan, Pakistan, Syrië, Iran, Irak,Libië . De lijst is nagenoeg eindeloos. Oh, ja. En het is allemaal de schuld van de Amerikanen, "het Westen" en niet te vergeten de Joden.

  2. De moslims het minst gewelddadig?
   De moslims blijven dit maar roepen, en ondertussen gaan ze door met moorden en stelen.
   Dagelijks staan de kranten vol.
   Maar ze hebben waarschijnlijk goed naar de nazi Goebels geluisterd (of is het anderom?), die zei dat de
   massa elke leugen gelooft als die maar vaak genoeg herhaald wordt.

  3. Zefs als het waar zou zijn wat jij beweert, en iedereen kan in de media zien dat het niet zo is, dan nog maakt dat de Islam en de Koran zelf niet vreedzaam. Daar wordt constant opgeroepen tot geweld tegen de Kafirun (de ongelovigen, de niet-moslims). Dat kan iedereen in de Koran lezen, en dat wordt ook gedaan blijkens de reacties mét citaten.En het woord van Allah is (volgens de moslims zelf) geldig voor alle tijden, dus ook nu.
   Het is dus ook niet zo dat alle moslims slechte mensen zijn. Het is de Islam die slecht is en sommige moslims tot slechte dingen aanzet onder het uitroepen van de STRIJDkreet Allahu Akbar ( Allah is groter).
   Je zult wel een nietszeggend en onwijkend (Taqiyya)antwoord geven.Ik ben benieuwd Roshana.

  4. Beste Roshana, Biografie Mohammed: De eerste moorden die de profeet gebood was een oude joodse man genaamd Ibnoe’ l-Ashraf. Zijn misdaad was het schrijven van poëzie tegen moslims. “De apostel zei: ‘wie helpt me van Ibnu’ l-Ashraf af?’ “Eén van zijn volgelingen bood zich aan en zei: “Ik zal met hem afrekenen voor u, O apostel van God, ik zal hem doden.” Mohammed reageerde daarop zeggende: “Doe dat als je kunt.” De oude man werd misleid waarna ze op hem sprongen om hem vervolgens met dolken en zwaarden op brute wijze te vermoorden. Na het voltooien van hun missie rapporteerden de volgelingen aan de profeet dat ze “Gods vijand” hadden gedood. Mohammed geeft de volgende opdracht: "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." mensen van het boek(Torah/Bijbel) horen daar ook bij, en ook mensen die zich van de islam afkeren moeten gedood worden. Satan (Lucifer) wil haat en Mohammed wil haat! Begrijp je hem??

   1. Ja, Roshana ,dit behoort tot de sunna van de moslims. De Sirat is namelijk ook een heili boek van de Moslims.Daar heeft deze beste Wim weer volkomen gelijk in. Je kunt het heel gemakkelijk googlen. Maar je moet de waarheid wel WILLEN weten.
    Bedankt voor de waarheid, Wim.!!

     1. Ik hoop het met jou, Wim.Tot nu toe gelooft Roshana alleen maar allerlei hersenspinsels ( bijv. van Mohammed) en allerlei quasi-wetenschappelijke brokjes die ze hier en daar oppikt.
      Het zou beter voor haar zijn om de Bijbel te bestuderen en te vergelijken met de Koran.
      Vr.gr.

     2. Idd Ch., maar de moord opdrachten van Mohammed die ik haar tot vervelens toe voorschoteld kan ze helaas kennelijk al niet eigen maken, dus ik denk dat de Bijbel bestuderen een Ware Woord te ver is.

      Beste Roshana,

      Mag ik je vragen om onderstaande link te openen en door te nemen? Niks moet, maar als je graag om je medemens geeft is dit een mogelijkheid om de andere weg in te slaan naar de werkelijke vrede! Succes! http://www.debijbeliswaar.nl/Apostasie/islam_vers

  5. "MOSLIMS MINST GEWELDDADIG." Daar kijkt iedereen van op, of niet ? Wie zou dat ooit gedacht hebben? 😉
   Roshana moet wel een moslim zijn, om dit zo zonder blikken of blozen te schrijven.
   Dat noemen de moslims zelf TAQIYYA. Dat is liegen en veinzen om de Islam te bevorderen en te verdedigen.

  6. Roshana was jij ook niet die "geleerde",die beweerde dat de de eerste mens ,Adam, een Indiaan was.
   Je kunt niet beweren dat je geen gevoel voor humor hebt. ! Fantastisch ! Ik zou zeggen: "Doorgaan "!

   1. De naam van de eerste man 'Adam', was afgeleid van het Hebreeuwse woord dat ‘rood’ en/of rode klei betekent. En volgens jouw 'heilig boek' schiep God de eerste mens 'Adam' uit diezelfde aarde van rode klei….

    Hij had dus een rood-bruine huid. Een indiaan-achtige…

    Zowiezo is het ook wetenschappelijk aangetoond dat de eerste mensen gekleurd waren.

    1. Uit het laatste blijkt dat je er toch niet helemaal zeker van bent dat Adam een Indiaan was.
     "Gekleurd", "roodachtig". Het klinkt allemaal weer knap wazig, niet wat je noemt wetenschappelijk.

  7. Moslims zien Mohammed als de beste der schepping, de perfecte persoon om na te volgen. Dat staat in de Koran. Bijvoorbeeld in soera 33:21: "Je hebt inderdaad in de boodschapper van Allah het beste voorbeeld, voor ieder die Allah en de Laatste Dag vreest, en die Allah veel gedenkt."
   Hieronder staan enkele voorbeelden van Mohammed te lezen die de moslims dus na moeten volgen:
   http://www.answeringinfidels.com/answering-infide
   Veel leesplezier, de bronvermeldingen staan erbij.

 36. Beste Leyla,
  Betreffende het Vaticaan, ik ben niet Katholiek. Rijken in de kerk, mijn geloof staat beschreven in de Bijbel! Kruistochten: Rond het jaar 630 na Christus begon Mohammed aan zijn kruistochten tegen de Byzantijnse Christenen…..632-634 Onder het kalifaat van Aboe Bakr heroveren en veroverden de moslimkruisvaarders soms voor de eerste keer de polytheïsten van Arabië. Deze Arabische polytheïsten moesten zich bekeren tot de islam of sterven. Vanaf het ontstaan van de Islam voerde de moslimkruisvaarders een verschrikkelijke dodelijke terreur uit op Christenen en Joden. Europa reageerde hierop pas in het jaar 1095 na Christus om dit geweld te stoppen ter voorkoming dat de Islam meer gebieden veroverden met het zwaard en dus de dood.
  Dus jouw vraag draai ik om: Wat is buiten het volgen van Mohammed, in de eerste plaats de reden dat moslims hun kruistochten buiten Arabië lanceerden?
  Binnen de Islam wordt de Koran beschouwd als het onveranderde ware woord van Allah en de Koran is duidelijk en al het voorgaande is veranderd. Mijn commentaar is gebaseerd op feiten. Er is geen originele Koran!! Binnen de Islam wordt geknield voor een steen Kaaba, Mohammed is verleidt door de duivel enz enz.. De Bijbel is duidelijk over deze valse profeet!

 37. Roshana heeft haar ogen dicht zitten. Dagelijks op de hele wereld (zelfmoordaanslagen) door moslims in naam van Allah. Vaak ook rivaliserende sekten. In Amerika nog niet zo vaak , omdat ze daar (nog) niet genoeg macht hebben.Daar doen ze noig aan stealth jihad en taqiyya. Zijn al die berichten van moordpartijen
  door moslims allemaal verzonnen Roshana?
  Denk je echt dat de mensen jouw leugens geloven. Vergeet het maar.Geweld tegen niet-moslims beschouwen de moslims niet eens als zondig geweld, het is gewoon de opdracht van Allah en Mohammed in de Koran. Gewoon de Koran (en de Sunna) lezen, b.v. soura 9-5, 9-29. Soura 8-123 is ook een "mooie":
  123. O jullie die geloven, bevecht de ongelovigen in jullie naaste omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen. En weet dat Allah met de Moettaqôen [godvruchtigen= moslims] is.
  Mar dat behoor jij als moslima allang allemaal te weten. Waarschijnlijk doe je ook aan Takkija.
  Ik heb de citaten die bij deze commentaren gegeven worden ZELF gelezen . Het staat er allemaal.

  1. De Echte Adam was een Indiaan-achtige. En het Hof van Eden zou in het oosten van Afrika hebben gelegen…

   Nu ga je zeker je naam alweer veranderen… Waarom noem je jezelf niet gewoon geert, zoals naar jouw "messias".

   Want het is duidelijk dat jij de Thora/bijbel/koran niet begrepen hebt.

   1. Ik merk dat jij de Torah/Bijbel/koran wel begrepen hebt.
    "De Echte Adam was een Indiaan-achtige. En het Hof van Eden zou in het oosten van Afrika hebben gelegen…". Kun je ook aanwijzen waar dat in die boeken staat, zodat ik het zelf ook na kan lezen?
    Kun jij dan ook uitleggen wat ik verkeerd begrijp van de letterlijke soura's die ik je geef?
    Ik denk niet dat je dat zult doen. Je kunt het blijkbaar niet , wel zoek je allerlei uitvluchten en afleidingen.
    De mensen die dit lezen zien overduidelijk dat je radeloos bent. Net als die andere islamisten op dit forum. Nog niet een heeft op een samenhangende wijze gereageerd. Wel wordt er meestal gescholden.

   2. De naam van de eerste man 'Adam', was afgeleid van het Hebreeuwse woord dat ‘rood’ en/of rode klei betekent. En volgens jouw bijbel schiep God de eerste mens 'Adam' uit diezelfde aarde van rode klei….

    Hij had dus een rood-bruine huid. Een indiaan-achtige…

    Zowiezo is het ook wetenschappelijk aangetoond dat de oudste mensen gekleurd waren.

    En het is toch vrij bekend dat het Hof van Eden in het centrum van het land op aarde bevond, in het huidige oosten van Afrika. In die tijd zouden de verschillende werelddelen aan elkaar vast hebben gezeten.

    Volgens het Bijbelboek Genesis, het tweede hoofdstuk, lag de hof in Eden, in het oosten. In het hof ontsprong een rivier die zich in vieren splitste, in de Pison, de Gichon, de Tigris en de Eufraat. Van de eerste drie wordt het stroomgebied aangegeven: de Pison stroomde om het land Chawila heen ("daar waar het goud is"), de Gichon stroomde om Ethiopië heen en de loop van de Tigris lag ten oosten van Assur.

    Uit een genetische studie blijkt dat 'de wieg van de mensheid' zich eigenlijk bevond in stukje zuidelijk Afrika, langs de grens tussen Namibië en Angola.
    http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/artic

    Het Hof van Eden bevond zich dus in iedergeval in Afrika.

    1. Het woord Adam is afgeleid , zoals iedereen die echt gestudeerd heeft weet, van het Hebreeuwse woord voor modder. De eerste mens was DUS modderkleurig. Volgens de Bijbel dan. En dat is dan ook het voornaamste wetenschappelijke document wat er bestaat. Wat dat betreft zijn we het eens. maar het hof van Eden lag bij de Gele Rivier (China), want als Jahweh het Oosten zegt , dan bedoelt Hij ook het Oosten. Het Hof van Eden lag dus niet in Afrika maar in China en de eerste mens is volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en geen Indiaan. Indianen zijn pas heel laat in de geschiedenis door via China in Noord-Amerika aangekomen.
     Het was heel interessant om met jou deze wetenschappelijke discussie te hebben mogen voeren.
     Veel succes met je verdere (vele) studies.
     Vol bewondering,
     je Eva.

    2. Roshana , dat Adam een Indiaan was is mij nu volkomen duidelijk.
     Kun je mij nu ook, gedocumenteerd , aangeven wat ik niet goed begrijp van de Koran. Neem als voorbeeld, om het niet te lang te maken,eerst maar eens Soura 8-123. Mij lijkt hij volstrekt duidelijk, en dat moet ook wel , want Allah zegt zelf dat de Koran duidelijk is .Daar zegt Allah namelijk :
     "Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden."
     Zie http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
     Maar dat wist jij natuurlijk allang.

    3. Beste Roshana.
     Blijkens jouw stukje hierboven geloof jij blijkbaar in de evolutie-leer. Dat is volstrekt in tegenspraak met de Koran .Vreemd , en dat voor een moslima ! En je gelooft zeker ook niet in de Bijbel (Genesis), want je kunt toch moeilijk beweren dat zuidelijk Afrika in de buurt van de Eufraat en de Tigris ligt!
     Je bent een vat vol tegenstellingen. Weet je eigenlijk zelf welo wat je gelooft?
     Verklaar je nader , s.v.p.

  1. Zo dat lucht op! _Nu maar weer proberen op redelijke wijze te reageren. En s.v.p. niet ter zake doende zaken achterwege laten. Dat leidt maar af en is volstrekt zinloos in deze discussie.Straks roept iemand anders weer dat JIJ _knettergek bent .En zo maar door. Dat doen kinderen ook.

  2. Surah 2-1 : Alif Laam Miem.
   Surah 3-1 : Alif Laam Miem.
   Surah 7-1 : Alif Laam Miem Saad.
   Surah 10-1 : Alif, Laam, Raa. Dit zijn de verzen van het Boek vol van Wijsheid.
   Surah 11-1: Alif Laam Raa. Dit is een Boek, waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en bovendien zijn zij in bijzonderheden uitgelegd, door de Alwijze, de Alwetende.
   Surah 12-1:Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, dat alles verklaart
   Surah 13-1:Alif Laam Miem Raa. Dit zijn de verzen van het Boek. En hetgeen u door uw Heer is geopenbaard is waar, maar de meeste mensen geloven niet.
   Wilt u nog meer wijsheid, dan kunt hier terecht http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?go=N

   1. O.K. iedereen is knettergek.! Zo, dan ben jij weer gelukkig !
    Maar op dit forum wordt vooral ook overduidelijk aangetoond dat de moslims geen van de serieuze (en dat zijn de meesten) islamkritieken kunnen ontkrachten. Integendeel, ze weten helemáál geen logische antwoorden te geven op de vaak goed gedocumenteerde kritiek, compleet met lettrlijke citaten uit de Koran.
    En dat is de opdracht die Allah geeft aan de moslims: De Islam en Mohammed te vuur en te zwaard verdedigen tegen alle aantijgingen van buitenaf.
    Vooruit dus moslims (en meelopers!) , er tegenaan , laat je niet kisten door deze kafirun !!

  3. Mohammed dacht zelf dat hij gek was , hij wilde ook diverse keren zelfmoordplegen en was lange tijd behekst. Het staat in de door de moslims zelf erkende hadiths.
   De mensen lachten hem uit en noemden hem GEK , daarom staat zelfs in de Koran 68-2 : " Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige." Om zichzelf gerust te stellen, want je moet hierbij bedenken dat deze woorden uit de mond van Mohammed zelf kwamen. Hij had zich volgens jou dus zo bij de pvv kunnen aansluiten.

 38. Ja moslims en meelopers, geef nu eens een keer een normale reactie . Ik heb er nog geen een gezien. Jullie zijn toch het beste der mensheid. Kijk maar hier in de Koran
  http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?suba
  Daar staat woordelijk dit in 98-6/7:
  "6. Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.
  7. Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen. "
  De gelovigen ( dat zijn de moslims) zijn dus de übermenschen en de ongelovigen (dat zijn de niet-moslims) zijn de untermenschen, precies zoals bij de nazi's.
  Dit ziet er niet vreedzaam uit, terwijl het toch de LETTERLIJKE woorden van juliie Allsh zijn , de alwetbende en almachtige. Wat moeten wij ongelovigen hier nu van vinden. Dat kun je toch moielijk naastenliefde noemen.
  Graag jullie begrijpelijke bevindigen.

 39. Deze post is speciaal voor Leyla.
  Leyla, lieve schat, stel je voor je ziet jezelf heel vroom klaar staan voor de salat (één van de zuilen van de Islam). Je bent heel zedig gesluierd en je bent helemaal alleen. En tijdens het bidden citeer je Koranverzen 2:1 en 2: 2:
  " 1. Alif Laam Miem.
  2. Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden. "
  En plotseling denk je na over wat je zegt. "Alif Laam Miem". Wat betekent dat?, denk je. Niemand weet het.
  "Alif, Laam ,Miem". Het staat echt in de Koran. En je schiet opeens onbedaarlijk in de lach. "AlifLaam Miem".!!
  Je komt niet meer bij van het lachen, en denkt : "Nee, dit kan niet van een almachtige god zijn".
  Wordt vervolgd.

 40. Vervolg van de speciale post voor Leyla.
  Leyla, nu schaam je jezelf omdat je zo vreselijk gelachen hebt en bent gaan twijfelen , door de onzin die je jezelf hoorde bidden"en je denkt, "weet je wat , ik ga een andere soera citeren, namelijk de hele soera 111, die is lekker kort,:
  "1. De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan.
  2. Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.
  3. Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.
  4. Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,
  5. Om haar hals zal een koord van palmvezels hangen."
  En weer denk je na over wat je zegt. En je zegt bij jezelf:"Wat staat hier in Allah's naam?. Wat is dit voor een onzin?" (Het schaamrood stijgt naar je wangen) "Het lijkt wel of ik gek ben". Snel doe je je hoofddoek af en loopt naar buiten, lekker de wind door je haren, die de echte God geschapen heeft . Je voelt je eindelijk vrij!!

  1. Het Kan Wel is weer begonnen met censureren. Ik heb eerder geprobeert om een soera van de Leemhuis te posten , maar die is niet toegelaten. Ik weet niet waarom niet. Hier nog maar een keer.
   Koran Leemhuis surah 4-34:
   "De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid VREZEN, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en SLAAT haar. Als zij jullie dan GEHOORZAMEN, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen.

 41. @ Frissewind

  Beste Frissewind,

  Stel je loopt naar de pier van Ijmuiden of Hoek van Holland en natuurlijk helemaal naar het einde, want je kan niet meer zo goed nadenken en daardoor heb je behoefte aan frissewind. Heerlijk toch die schone frissewind. Dan sta je daar in vrede met jezelf en je brain heeft weer frissewind. Opeens denk je aan de teksten van Mohammed: Soera 4 vers 56 "Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. Soera 47 vers 4 "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." mensen van het boek(Torah/Bijbel) horen daar ook bij, en ook mensen die zich van de islam afkeren moeten gedood worden. Je schrikt en haal nog een keer diep adem. Pff..dat lucht op en je komt tot rust en dan denk je aan de teksten van Jezus Christus: Heb je naasten lief. Je loopt met een glimlach van de pier, het leven is te mooi om te haten!

  1. Ook een weer een prachtige uitleg van jou Wim. Helaas ben ik bang dat Frissewind net zal doen alsof hij het niet ziet. Voor hem staat zijn poltitiek-correcte opvatting vast en de waarheid interessert hem verder niet. Er is voor hem geen frissewind , hoe graag hij dat inwendig ook eigenlijk wel wil.

 42. Roshana._Ik snap dat jij (als vrouw) dat graag wilt , " Geen oproep om vrouwen te slaan " in de Koran. Helaas voor jou en M.ter Borg van wie je dit hebt (en die weer van een andere politiek-correcte- danwel Taqiyyaspecialist) is het WEL zo. Je raadt iedereen sterk aan ZELF te lezen wat er in de Koran staat , in het bijzonder de Leemhuis-vertaling ._Ook deze Leemhuisvertaling ( zoals alle beroemde en bekende vertalingen in alle talen ) geeft in Koran 4-34 :_"De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de EEN BOVEN DE ANDER HEEFT BEVOORRECHT en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus ONDERDANIG en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ONGEZEGLIJKHEID VREZEN, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en SLAAT haar. "_Het is vervelend voor een moderne ,zelfstandigdenkende vrouw. Maar dat staat er werkelijk en niet wat jij en anderen er van maken. Zelfs de grootste Islam-geleerden zoals Al Jalalayn en Ibn Abas dachten er aldus over_ http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&amp… alle huidige (arabisch sprekende imams e.d). Kijk en luidter maar naar hun preken op Youtube._

 43. Ik zeg alleen maar de op controleerbare waarheid. Waarom deze censuur? Bang voor de waarheid?
  Ik roep niet op tot haat of discriminatie. Ik bestrijd juist discriminatie, in dat geval vrouwendiscrminatie en – mishandeling. Is "Het Kan Wel" ook niet tegen deze praktijken in opvattingen?

 44. Het Kan Wel is weer aan het censureren. In tegenstelling tot wat Frissewind eerder schreef.
  Ik mag niet ingaan tegen vrouwenmishandeling. Dan wordt mijn post tegengehouden! Waarom? Ik roep niet op tot haat of wat dan ook! In tegendeel.!! Heel vreemd voor een website die streeft narr een EERLIJKER wereld.

 45. BesteWim.Ik vind jouw "verhaal" nog beter dan het mijne.
  Ik heb er van genoten. Ik hoop dat het Frissewind en zijn medestanders eindelijk tot EERLIJK nadenken aanzet. Eigenlijk past hij een soort struisvogelpolitiek toe. Een bekende eigenschap van de politiek-"correcte"mensen onder ons.De realiteit is zo angstaanjagend, dat hij volgens deze lieden niet waar kán zijn. Het is m.i. gewoon een vorm van gemakzucht en lafheid.

 46. Bedankt Twitteraar! Nou ik heb ook flink gelachen met je verhaal over dat Alif Laam Miem…haha..geweldig! Ik zou het wel leuk vinden om met jou, Oner, Turan, Inspiratie, Hafsa, Hamsa, RW, Rooy en sorry voor wie ik vergeet etc etc commentaar te gaan leveren op andere sites!

 47. Beste Roshana. Jij wordt wel moe van de reacties zeg. Maar waarom mag b.v. Wim van jou niet de dingen zeggen die hij hierboven heeft geschreven over de koran en Mohammed. Inclusief citaten e.d.
  Of wil je hem verhinderen om te kunnen zeggen wat hij wil. Ik zie geen beledigingen van hem . Hij schrijft
  m. i. alleen maar de waarheid.
  Het kan natuurlijk zijn dat de waarheid jou niet bevalt . Maar dat is dan jammer, want de waarheid zal je vrij maken zegt Jezus de Messias.
  En als je er niet mee eens bent, weerleg het dan met logische argumenten en niet met dooddoeners of afleidingtrucs.

 48. Roshana ( c.s.) lacht niet, Wim. Zij wil iedereen het zwijgen opleggen die het niet volledig met haar ,en andere moslimapologeten, eens is. Dat kan niet de bedoeling zijn van een forum, vind ik.!

  1. Volgens mij is deze discussie gesloten Twitteraar. Het lijkt erop dat de aanhangers van de Islam en Roshana zich er bij hebben neergelegd op ons commentaar. Er valt ook niet veel tegen in te brengen dat de Islam haat brengt, want het staat in de Koran. De laatste paar dagen heb ik ook op andere forums gekeken en het valt me op hoe ongelooflijk fel en naief Moslims (de vele vredelievende nagelaten) zijn op hen geloof van de gewijde steen Kaaba te Mekka. Toch zou ik graag op dezelfde wijze als hier met andere op andere forums actief willen worden, ook al krijg je dan de grootste onzin naar je hoofd

 49. Beste Wim.
  Velen zijn al bezig op allerlei Forums,om de Islam te ontmantelen. En terecht , het is een barbaarse religie. Een ratjetoe van Jodendom , Christendom en nog wat animistische invloeden. Intellectuele (ex)-moslims zijn overal aan het schrijven tegen dit vroeg-middeleeuwsen geloof. Als ook de massa van "gewone" en meestal goede mensen gaat inzien dat deze schijnreligie niet vreedzaam is , zoals ze is en wordt wijsgemaakt door hun achterlijke imams, dan stort het hele zaakje snel in elkaar. Binnen 25 jaar is het gebeurd , voorspeld men en dat denk en hoop ik ook. Dan kunnen we ons nog beter bezig gaan houden met een eerlijke, vreedzame en groene wereld.
  Ook jij moet bezig blijven met de moslims DE WAARHEID te laten inzien.
  Vr.gr.

 50. Die hele Ramadan is zwaar nep en schijnheilig , net zoals de rest vande Islam. Overdags vasten en na zonsondergang zuipen en vreten . Dat geld ook voor een "groene"ramadan. Stelletje hypocrieten !
  Omdat ik echt duidelijk wilde zijn kon ik dit helaas niet vriendelijker brengen.! Het spijt me voor de goed bedoelende moslims, die alleen die dingen van hun godsdienst weten die hun mullah's en sjeiks hun geleerd hebben. Jullie moslims vergeten dat de christenen eeuwenlang gevast hebben (en nog), maar dan echt, d.w.z. sober eten en drinken, DAG EN NACHT.En dat 40 dagen lang. Al eeuwen vóór jullie.Maar jullie doen net of je met iets nieuws komt. Onontwikkelde proleten.

  1. Ik heb er dan ook geen enkel respect voor ! Het is volslagen belachelijk en pervers , die Ramadan en de hele Islam. Het is een religie die gesticht is door de SATAN zelf. Jammer dat de moslims zelf, waarvan het meerendeel ook goedbedoelend is, hun zogenaamde "heilige"boeken, waaronder de Koran niet in hun eigen taal willen lezen en begrijpen. Dan was het zo gedaan met deze smeerlapperij! Maar dat komt nog wel.

 51. Wat heel opvallend is aan de (groene?) ramadan (en na het vrijdagavond gebed), is dat de moslims vaak nóg gewelddadiger en agressiever zijn dan in "normale "tijden. Dat komt natuurlijk door hun geestelijke "bezinning".
  Maar dat hebben al veel mensen opgemerkt en het geeft te denken, denk ik .

 52. Beste Wim, jij schrijft :"Volgens mij is deze discussie gesloten Twitteraar. Het lijkt erop dat de aanhangers van de Islam en Roshana zich er bij hebben neergelegd op ons commentaar."
  Ik (twitteraar) zou liever willen dat deze mensen zouden gaan nadenken. Dat zou je verwachten van figuren die de aantijgingen tegen hun religie niet kunnen weerleggen. Ik kan niet geloven dat deze lieden zó gebrainwashed zijn dat ze tegen hun eigen logische verstand ingaan om hun bewezen kwaadaardige geloof vast te houden. Dat vind ik niet menselijk maar satanisch.Dat geld ook voor de politiek-correcten onder hen zoals Frissewind.Die zit zich te verbijten. Eigenlijk wil hij natuurlijk net als Roshana ons de mond snoeren, maar uit schaamte durft hij dat niet, want dan gaat hij én HetKanWel af als een gieter. Bovendien zou hij zichzelf niet meer senang voelen, omdat hij ergens óók wel in de vrijheid van meningsuiting gelooft.Ik zie trouwens dat ze al aan het censureren zijn. Dieper kun je in een echte democratie niet zinken.!

 53. Ik zag gisteren een verslag op de tv over de Ramadan. Er blijkt met Ramadan tweemaal (!) zoveel voedsel , drank en lekkernijen door de moslims te worden gekocht als anders. Afgezien van het feit dat men dit echt geen vasten kan noemen noch bezinning en is het zeker niet GROEN. Schande. De moslims en de politiek-"correcten" moeten zich diep schamen over deze hypocrisie. En nu eens een keer niet naar anderen wijzen. Dat maakt het er geen sikkepit beter van.!

  1. In de aanhef van dit blog staat: "Tijdens de vastenmaand Ramadan reflecteren moslims op hun geloof en leven."
   Ik begrijp niet hoe dat te rijmen is met " zwelgen in voedsel en lekkernijen"na zonsondergang.
   Wat is dit voor een huichelarij van de moslims.
   Brassen , want dat is het, moet je geen reflecteren op het geloof en het leven noemen. Dat is nogmaals,HYPOCRIET.

 54. "Tijdens de vastenmaand Ramadan reflecteren moslims op hun geloof en leven."
  Dat staat aan het begin van dit blog. En het "klopt". Gisteren waren er een groot aantal aanslagen op medemoslims, en christenen in Irak. Meer dan 90 doden en zo'n 200 gewonden. Al Qaida eist de aanslagen op. Dezelde Al Qaida die de eenzame gek Breivik inspireerde volgens diens "boek".
  Ik zie nergens moslims of politiek-"correcten"protesteren tegen deze barbaarse aanslagen.Zo als ze wel deden tegen de gekke Breivik. Misschien zijn zij aan deze dagelijkse aanslagen gewend. Maar het is wel weer erg hypocriet!

 55. Tijdens hunzogenaamde "vastenmaand", deken de moslims ook aan de armen. En terwijl ze zich na zonsondergang volvreten laten ze hun geloofsgenoten in Somalië en omstreken doodhongeren.
  De westerse mensen zamelen (voor de zoveelste keer!) naast de onwikkelingshulp geld in voor deze islamieten. De schatrijke saoedi's en andere primitieve olieboeren doen niets.Ze hebben zoveel geld dat ze die arme mensen hun leven lang gratis voedsel, kleding en huisvesting kunnen geven.Maar ze laten ze ,zoals echte moslims betaamt gewoon in hun sop gaar koken. OOK voor de zoveelste keer.Nee, ze bouwen liever over de hele wereld moskees!!
  Roshana hoe denk je hier over.

 56. Over vrouwendiscriminatie gesproken. Vandaag 18-8-2011 is er een documetaire op de tv. Nederland 3, titel: 3 Doc Code rood: EERWRAAK.Het gaat over EERWRAAK.Ja, de moslims (want daar gaat het hier hoofdzakelijk over) durven het woord EER in de mond te nemen.Wat is er voor EER aan om met je hele familie ÉÉN eenzame vrouw te willen vermoorden.
  Maar hier vooral niet naar kijken , jullie huichelaars ( en dan bedoel ik onverlaten zoals Roshana en Frisse Wind.).
  En wat voor een verrijking van onze cultuur, die deze " immigranten" brengen!

 57. Een groene Ramadan interesseert de moslims geen fluit. Het enige wat ze willen is steeds dieper infiltreren in onze cultuur op alle mogelijk slinkse manieren en die cultuur aldus vernietigen! Dus een populair onderwerp als "GROEN" is heel geschikt voor hun propaganda.

 58. Moslims willen geen groene ramadan. Dat is natuurlijk een misslelijke huichelarij om de zgn. "groenen"te misleiden.
  Wat ze echt willen en moeten ,volgens de Koran, is de hele wereld onderwerpen aan de islam.In de Koran staat namelijk in ayat 193 van Soera 2 (de koe) :"En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen."
  Dus pas als de ongelovigen zich onderwerpen aan de islam wordt de strijd beëindigd door de moslims.

 59. Dat "Groene" geklets van deze moslim-organisaties is bedoeld om aansluiting te vinden bij de politiek-correcten . Deze mensen denken dan dai de Islam zo slecht nog niet is. Maar ze doen er beter aan om de Koran zelfstandig kritisch te lezen en de hadies en de sirat . Dan zullen ze zien dat de Islam een uiterst gevaarlijke , vrijheidsberovende ideologie is en geen ware religie. Het doel van deze organisaties is om-langzaam maar zeker- de shariah (islamitische wet) in te voeren. Eerst hala slachten, halal voedsel bijv. op scholen, aprart zwemmen voor vrouwen, aparte kleed- en bidruimten, speciale vrij dagen enz. enz. Allemaal met stiekeme gebruikmaking van de democratische wetten. Hitler kwam ook via de democratie aan de macht, maar het nazisme had net als de islam niets gemeen met de democratie.

 60. De moslims willen geen groene ramadan. Dat is allemaal uiterlijk en leugenachtig vertoon. Net zomin als ze een multiculturele samenleving willen.Wat dat laatste aangaat: De moslims willen maar ÉÉN cultuur en dat is die van de islam en de shariah.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *