Zon en wind halen kernenergie in

Foto: menesis - Flickr

In 2010 was het geïnstalleerde vermogen van duurzame energie voor het eerst groter dan dat van kernenergie: 381 gigawatt versus 375 gigawatt. Dit meldt de website Cleantechnica. De groeicijfers in duurzame energie zijn indrukwekkend.

Een aantal cijfers op een rij:

 • In 2010 werd er 243 miljard dollar geïnvesteerd in duurzame energie, 30% meer dan in 2009
 • Het wereldwijde vermogen van windenergie groeide in 1 jaar tijd met 23% naar 215 gigawatt in juni 2011
 • Binnen de groene energie sector groeit zonne-energie het snelst. Dit komt vooral door sterk dalende prijzen: de prijs voor zonnepanelen daalde met 60% in 30 maanden tijd.

De grootste investeringen in schone energie vinden plaats in Europa, in 2010 94,4 miljard dollar. Volgens energie experts Phyllis Cuttino en Michael Liebreich is dat te danken aan consistente beleid binnen de EU. “Investeerders willen er zeker van zijn dat er een blijvende vraag naar hernieuwbare energie is. De EU zorgt voor deze zekerheid met haar schone energie doelen, CO2 markt en feed-in tarieven.” China en India zijn sterke groeiers.

Bron: ABC Australia

Cleantechnica artikelen:

Global renewable capacity has now exceeded nuclear

Renewable energy passed up nuclear in 2010

Wind power growth rebounds 15% in h1 2011, capacity rises 23%

Lees ook

Grieken gaan de crisis te lijf met zonne-energie

Zonne-energie leidt tot ADHD en leerproblemen

Beau rijdt met zeilauto over Afsluitdijk

Advertisement

14 comments

 1. Het zou deze site sieren als de berichtgeving zorgvuldig wordt:
  Het artikel "the installed capacity of renewable …."
  De kop: "meer elektriciteit geproduceerd uit duurzame bronnen dan uit kernenergie"
  Vermogen is iets anders dan produktie, zoals terecht ook een van de kommentaren stelt.

  Wereldwijd is biomassa de belangrijkste "duurzame" energie; met ontbossing als gevolg!
  In Europa is het aandeel kernenergie veel groter.
  "De EU zorgt voor deze zekerheid met haar schone energie doelen, CO2 markt en feed-in tarieven"
  Onbegrijpelijk, in veel EU landen heerst juist onzekerheid. Windenergie is in 2010 in Vlaanderen en Nederland vrijwel niet gegroeid. De prijsdaling bij zonnepanelen komt vooral door de produktie in lage lonen landen.

  "Numbers are chosen to impress, to score points in arguments, rather than to inform"
  David MacKay in http://www.withouthotair.com

 2. @Roland: ik heb de eerste zin aangepast, dank voor je correctie.

  Over biomassa ben ik benieuwd waar je je op baseert. Heb je bronnen?

  De quote is van twee Amerikanen die van een afstandje kijken en vooral op Duitsland doelen. Die uitspraak is voor hun rekening, natuurlijk, maar toont aan dat we het in Europa minder slecht doen dan wel eens gedacht. Daarbij is ook Nederland gehouden aan de 20% duurzame energie norm in 2020, dus van een stimulans vanuit de EU is zeker wel sprake.

  De prijsdaling van zonnepanelen heeft te maken met de groei in volume en technologische innovatie. Lees dit rapport maar eens: http://www2.epia.org/documents/CITES/Competing_Fu…. En verder: http://cleantechnica.com/2011/06/10/solar-power-g

  1. Bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de elektriciteitsproductie, 2008 (TWH (4) in %)
   Wind 20,9%
   Zon (fotovoltaïsch-thermisch) 1,3%
   Biomassa 19%
   Waterkracht 57,7%
   uit: http://ginococquytbe.accounts.combell.net/?p=209 (uit 2011)
   In landen als Noorwegen en Zweden is waterkracht heel belangrijk en in 2008 was biomassa en wind vergelijkbaar. Verder telt biobrandstof voor transport ook nog mee.

   "decrease in the 10 coming years by 36-51%" Heel mooi maar niet echt een doorbraak een prijsdaling van zo'n 3% per jaar.

    1. De verwachting dat zonnepanelen (veel) goedkoper en effektiever worden, betekent dat zonnestroom goedkoper wordt.
     Edoch de huidige hoge panelenprijs zou nu geen probleem zijn door de verwachting dat de stroomprijs zal blijven stijgen!
     Sluit dat elkaar niet uit?

     1. Nou, dat is alleen het geval als zonnestroom zo mainstream wordt, dat het de reguliere prijs voor elektriciteit gaat drukken. Ik hoop dat dit gebeurt, maar het lijkt me nog wel toekomst muziek. De eerste tijd zullen mensen met zonnepanelen dus goedkoper elektriciteit kunnen opwekken.

     2. "de eerste tijd" zonnepanelen moeten tenminste zo'n 20 jaar meegaan! Dus tot na 2030!

      = In bovenstaand EU lijstje staat waterkracht op top. Veel groei wordt daar niet verwacht.
      = Biomassa kent ook problemen. dus ook daar is de groei beperkt
      = Veel landen missen de mogelijkheden voor zeewind, nog afgezien van de kinderziektes.
      = Dus resteert behalve landwind, met de bekende weerstand, alleen zon-pv nog!
      Hoeveel energie verbruiken we in 2030? 50% meer dan nu (= zo'n 2% groei / jaar)?

  2. @st.Maarten, Wat heet duurzaam?
   "Een cruciaal aspect in de wereld van de biomassa dat vaak vergeten wordt is het gebruik van traditional biomassa. Dat is 39 EJ van het wereldenergiegebruik 450 EJ en voornamelijk zeer inefficiënt gebruik van sprokkelhout voor koken in ontwikkelingslanden. Met als gevolg veel luchtvervuiling binnenshuis en gezondheidsschade plus vooral vrouwen die uren per dag lopen voor een beetje hout.
   Overschakeling op efficiëntere kooktoestellen zelfs op fossiele brandstoffen zouden een hoop sociaal leed en volgens de UU ook een betere CO2-emissie kunnen veroorzaken" blz 223, 224 http://www.green4sure.nl/3189_achtergrondrapportd

   1. Maareh, wat wil je zeggen?
    3e wereld landen kunnen idd minder efficient biomassa omzetten in energie. In Nederland kunnen we dat efficienter.
    Het is door de manier van het verstoken in 3e wereld landen dat het ongezond is. In Nederland kan het juist een toevoeging zijn omdat we "schoner" kunnen verbranden. Energie opwekken uit biomassa is duurzamer dan energie uit bronnen die op een gegeven moment op zijn.

    1. Of we in Nederland zoveel schoner zijn is betwistbaar. Bekijk eens de uitstoot van houtkachels open haarden e.d. De vervuilingsnorm voor bijstook in een kolencentrale is soepeler dan die voor de vuilverbranding.
     Hoe duurzaam is energie uit biomassa, bij water en kunstmest tekort, gronduitputting, minder ruimte voor voedsel, een slechte CO2 balans …? Ook bij biomassa speelt uitputting.

     1. Het is absoluut goed om kritisch te zijn aanzien nieuwe ontwikkelingen, welke dan ook, die pretenderen "beter" te zijn dan het vorige. Het idee van duurzaamheid wat mij aanspreekt is het volgende; We leven in een min of meer gesloten systeem met bouwstoffen (deeltjes, materie)die in grotere en kleinere kringlopen circuleren. Wij maken gebruik van deze bouwstoffen die essentieel zijn voor ons welzijn en welvaart.
      Duurzaamheid (voor de mens) is in deze het balans vinden tussen wat er gemaakt wordt en wat gebruikt wordt zodat we dit gedrag kunnen volhouden.

      Een goed voorbeeld van hoe het nu niet duurzaam is: het financieel systeem (money is debt) leeft op dit moment van geld(krediet) dat nog verdiend moet worden, en de conventionele energiesector verbruikt energie dat in het verleden gemaakt is . Als we door willen moeten we naar een systeem dat 1 op 1 kan voldoen in wat we nu nodig hebben.

      Dat lijkt mij het uitgangspunt. Binnen het systeem van kringlopen hebben natuurlijke systemen (levende systemen) een belangrijk aandeel in deze kringlopen. Het behouden en instand houden van deze systemen is uiteindelijk in ons voordeel en maakt ons veerkrachtig. Ten slotte de natuur blijkt moeilijk te voorspellen.

     2. Mooi gezegd Sebastiaan, maar wat te doen in een wereld met steeds meer snel verouderde modieuze produkten? Als hergebruik al mogelijk is, kost dat steeds meer energie; dus vaak een schijn kringloop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *