Witte huis: geen bewijs voor bestaan van aliens

Foto: Renel Timothy, Flickr

Goed nieuws: we zullen op korte termijn nog niet vernietigd worden door aliens. Eerder waarschuwden geleerden dat aliens mogelijk het menselijke ras vijandig gezind zouden zijn, vanwege de manier waarop wij met de aarde omgaan. Maar het Witte Huis komt nu met de mededeling dat er geen aanwijzingen zijn dat aliens bestaan, noch dat aliens contact hebben opgenomen met mensen. “Ook zijn er geen aanwijzingen dat er bewijs wordt verborgen voor het publiek”, aldus een woordvoerder. 

De opmerkelijke ontboezeming is een gevolg van een nieuwe applicatie op de website van het Witte Huis, “We the People”. Burgers kunnen daarmee petitities indienen. Als er voldoende mensen de vraag beantwoord willen, moet het Witte Huis reageren.

5000 mensen ondertekenden een petitie waarbij het Witte Huis werd gevraagd alle bij de overheid bekende informatie over buitenaardse wezens openbaar te maken.  12.000 tekenden een petitie om formeel het bestaan van aliens te bevestigen.

Andere onderwerpen waar het Witte Huis op moest reageren waren onder andere het homohuwelijk en de legalisering van marihuana.

Bron: Yahoo

Lees ook

Aliens vernietigen mensheid vanwege klimaatverandering

Breuk Antarctica markeert geboorte van een ijsberg

Geluidloze windturbine maakt windenergie geschikt voor je achtertuin

Advertisement

One comment

  1. Als ze het in het ´Witte Huis´ ontkennen weet je dat het waar is…

    `The Disclosure Project is a nonprofit research project working to fully disclose the facts about UFOs, extraterrestrial intelligence, and classified advanced energy and propulsion systems. We have over 500 government, military, and intelligence community witnesses testifying to their direct, personal, first hand experience with UFOs, ETs, ET technology, and the cover-up that keeps this information secret.`
    http://www.disclosureproject.org/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *