2 comments

  1. Hi. je slaat de spijker op de kop.!!! Het schort in het normale reguliere basisonderwijs aan het noteren en ondervangen cq inpassen aan de persoonlijke benadering en begeleiding. Dit wordt eveneens bij sommige
    leerinstellingen zelfs in de overdrachtsrapporten naar het vervolgonderwijs zelfs niet vermeld..??
    Hoe ontstaat deze houding? wel het gevolg van de engheid waarbinnen er door leerkrachten persoonlijk initiatief "mag"worden toegepast,.tevens wordt als excuus ook het begrip tydnood aangevoerd (en ! je verdient er niks extra mee)….!!! Daar de strategie en doelstellingen van het te doorlopen jaar t.o.v. de leerstof
    belangrijker zijn en worden "gevonden" om het programma van kaft tot kaft te voltooien…dan voldoe je aan de norm om "goed"je taken te hebben uitgevoerd…..Mocht je eventueel kenbaar maken dat je er andere gedachten op nahoudt, bestaat er een redelijkerwijs te veronderstellen isolering in sociaal opzicht, waardoor samenwerking en aanpak wordt bemoeilijkt. en je ook niet in aanmerking komt tot het verkrijgen van enige medewerking bij evt. "conflicten". Opgemerkt dient wel te worden dat deze informatie "gelukkig"niet op
    iedereen die werkzaam is in deze "sector" van toepassing .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *