Voorkomt groen gas de doorbraak van elektrisch rijden in Nederland?

Foto: Twitter
Groen gas is betaalbaar, schoon en op steeds meer plaatsen beschikbaar. Weliswaar moet je nu op veel plaatsen nog een flink stuk omrijden om te kunnen tanken, maar er staan veel nieuwe pompstations gepland.

Auto’s op groen gas zijn erg milieuvriendelijk, ze stoten 75% minder CO2 uit. Je rijdt er bovendien al één voor €10.000. Elektrische auto’s rijden nog schoner, want die stoten niets uit. Maar ze zijn wel ruim twee keer zo duur.
Daar komt nog bij dat het financiële voordeel, geen fiscale bijtelling, steeds onderwerp is van een politieke discussie. Hoe lang dat voordeel blijft, is dus onduidelijk.

Aangezien auto’s op groen gas een stuk goedkoper zijn, zou de opkomst van elektrisch rijden in gasland Nederland wel eens een stuk langzamer kunnen gaan dan de industrie lief is. Groen gas heeft bovendien ook nog eens hele goede PR: in dit filmpje zien we bijvoorbeeld hoe Marie Claire van den Berg, schrijfster van het boek ‘Groen Doen’, in het TV-programma ‘Kassa’ op zoek gaat naar een betaalbare en milieuvriendelijke auto. En zij komt uit bij een … Inderdaad.
1,5 miljoen mensen zagen dit filmpje.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Advertisement

6 comments

 1. "Elektrische auto’s rijden nog schoner, want die stoten niets uit."
  Elektrische auto's zelf niet, nee. Maar die elektriciteit waar ze op rijden moet wèl opgewekt worden. En die elektrische centrale waar dat gebeurt stoot natuurlijk wèl CO2 uit.

 2. "75% minder CO2 uit" elders lees ik: De uitstoot van het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine http://www.milieucentraal.nl
  Groen gas, aantrekkelijk door belastingvoordelen, is een vorm van biobrandstof, deels afkomstig van mest. Hoe meer vlees we eten, hoe meer groen gas. Ook kan groen gas uit energiegewassen komen, die de voedselproduktie verdringen. Toenemende olieschaarste maakt rijden op aardgas/groengas aantrekkelijk.
  Goedkope brandstof belemmert zuinig rijden, dat geldt zowel voor aardgas als bij e-rijden.

 3. @Frissewind
  Groene stroom zou zorgen voor volstrekt géén uitstoot van CO2?
  Gebruik van biomassa of groen gas geeft nog altijd CO2 uitstoot, ook al is dit gunstiger als met niet-groene energiebronnen. Wind- en zonneënergie zullen op zich geen CO2 uitstoten, maar voor de productie van zonnecellen, windmolens, transformatoren, elektriciteitskabels, enz., is ook energie nodig, en is er gegarandeerd CO2 uitstoot.
  Het belangrijkste voordeel van elektrische auto's is dat er geen uitstoot is van fijnstof en stikstofoxiden, waardoor het stedelijk milieu verbetert. Maar dat zulke auto's niet verantwoordelijk zouden zijn voor wat voor CO2 uitstoot dan ook, is echt een illusie.

 4. De uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof zijn bij groengas auto's ook minimaal, evenals de koolwaterstoffen Pac's, aldehyden, acetaten, BTX en alle andere smogvormers en mutagenen die bij de diesel en benzine brandstoffen in veel hogere mate gevormd worden.
  Elektrisch geldt natuurlijk ook de geringe uitstoot, maar dan moet er sprake zijn van echte groene stroom en zo niet dan neemt zelfs de verzuring toe ipv af en er moet sprake zijn vandezelfde mate van inzet in het verkeer als er zou zijn met groengas gebruik. Zo niet dan wordt er wel stroom van gemaakt waarop de lamp kan branden en dat spaart uitsluitend CO2 en niets van de rest.
  De bronnen van groen gas zijn vergisting van organisch afval, van storthopen en rioolwaterzuivering. Vervaardiging uit landbouwgewassen ligt niet zo voor de hand gezien het spanningsveld met de voedselproductie alhoewel dit voor biogas wel 3 x minder is als bij andere biobrandstoffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *