Experts zien niets in “zuinige kolen” van PVV

Er is een goede reden dat we niet meer in oude auto's willen rijden. Foto: Simone Ramella, Flickr

De PVV Zuid Holland wil dat de provincie direct stopt met het investeren in windenergie. De partij heeft namelijk uit onderzoek van een Engelse denktank vernomen dat windenergie duur is. De PVV heeft liever “zuinige kolen”. De partij heeft gelijk: de goedkoopste oplossing om in onze energiebehoefte te voorzien is het plaatsen van kolencentrales. Maar wie zegt dat de goedkoopste oplossing ook de beste is? We rijden toch ook niet meer in auto’s met de technologie van 40 jaar geleden?

Als we nog de autotechnologie uit de jaren ’70 zouden gebruiken, zouden auto’s duizenden euro’s goedkoper zijn. Toch wil niemand dat. En daar is een goede reden voor: de auto’s van toen zijn vervuilende, onveilige en oncomfortabele brandstofslurpers vergeleken met wat er nu rijdt. In dat licht is het pleidooi van de PVV tegen windenergie en voor kolen opmerkelijk.

De PVV haalt de conclusie dat windenergie duur is uit een rapport van een Engelse denktank “Civitas”. Deze denktank heeft vorige maand een rapport gepubliceerd over de kosten van verschillende manieren om elektriciteit te produceren. Uit het rapport komt windenergie als duurste optie naar voren.

De prijs van windenergie is vooral zo hoog vanwege de ontwikkel- en bouwkosten van windmolens, zeker als die in zee geplaatst moeten worden. Daarbij moeten er volgens Civitas “backup centrales” gebouwd worden om elektriciteit te leveren als de wind niet waait. Kolencentrales komen in het onderzoek als goedkoopste uit de bus. Deze maken gebruik van beproefde technologie. Daarbij zijn kolen relatief goedkoop en zullen ze op korte termijn niet opraken.

Toch noemt het Civitas rapport kolen niet als beste optie. En terecht. Een kolencentrale is het equivalent van een 300cc Mercedes uit 1976 op diesel: ze stoot een enorme hoeveelheid ongezonde troep uit. Een Amerikaanse professor heeft eens uitgerekend dat als we de gezondheidskosten van vervuiling door kolencentrales zouden meerekenen, kolenenergie meer kost dan het oplevert. Het is dan met stip de duurste optie. En dan hebben we het niet over de CO2 uitstoot. Als we ook de kosten van klimaatverandering erbij op tellen…

Civitas ziet meer in gas- en kerncentrales. Gascentrales zijn relatief schoon en hebben verder dezelfde voordelen als kolencentrales. Kerncentrales leveren goedkope stroom en hebben geen CO2 uitstoot. Wat het rapport echter niet meldt, is dat de gasprijs gekoppeld is aan de olieprijs en in de nabije toekomst waarschijnlijk flink zal blijven stijgen. Voor ons geldt daarbij nog dat de Nederlandse voorraden aan gas langzamerhand opraken. Als we meer gascentrales bouwen, moeten we aardgas uit verre, mogelijk onbetrouwbare oorden importeren (Rusland heeft de gaskraan naar Europa al eens een keer dichtgedraaid). En kerncentrales: die kun je goedkoop bouwen als je het niet zo nauw neemt met de veiligheid. Als we geen risico willen lopen op een Fukushima II in onze achtertuin, moeten we óf nieuwe nucleaire technologie ontwikkelen met hoge ontwikkelkosten, óf beproefde nucleaire technologie gebruiken met draconische, dure veiligheidsmaatregelen. De vraag is of kernenergie dan nog steeds goedkoop is.

Ook meldt het rapport niet dat door innovatie en schaalvergroting windenergie flink goedkoper aan het worden is. Om een voorbeeld te noemen: veel windexperts wijzen erop dat de “backup centrales” die Civitas meerekent helemaal niet meer nodig zijn door veranderingen in het elektriciteitsnetwerk. Ook verwachten experts dat de bouw van windmolens veel werk kan opleveren, veel meer dan de bouw van kolen -en gascentrales.

Kortom, als het enkel om onze portemonnee nú gaat heeft de PVV gelijk en kunnen we het beste kolencentrales bouwen. Wie echter naar de toekomst kijkt en zaken als gezondheid, werk en onafhankelijkheid belangrijk vindt, is beter af met windmolens.

Bronnen: Daily Mail,PVV, Civitas

Lees ook

In ons dossier “Windenergie” vind je onderbouwing voor een aantal van bovenstaande beweringen over de voor- en nadelen van wind en kolen.

De voor- en nadelen van kernenergie

Zelf energie opwekken met zonnepanelen

 

 

Advertisement

14 comments

 1. "de auto’s van toen zijn brandstofslurpers vergeleken met wat er nu rijdt" onjuist, het gemiddelde brandstofverbruik per km verschilt niet van die van de T-Ford. zie http://www.withouthotair.com

  "veel windexperts wijzen erop dat de “backup centrales” niet meer nodig zijn door veranderingen in het elektriciteitsnetwerk" Onjuist, zelfs als met grote nieuwe netwerk kosten blijft een vorm van energie opslag noodzakelijk en bij afhankelijkheid van zon-pv zelfs nog veel meer alleen al om de winter door te komen.
  Dat ontkennen maakt de voorstanders niet geloofwaardig. Met moeilijk regelbare kolencentrales heb je ook een probleem.

  "door innovatie en schaalvergroting windenergie flink goedkoper is" blijkbaar niet goedkoop genoeg, gezien de eerdere opmerking "de prijs van windenergie is vooral zo hoog vanwege de bouwkosten van windmolens"

  1. @Mark: Jazeker blijft energieopslag nodig voor wind en zonne-energie. Maar dat is niet hetzelfde als "backup centrales". Er wordt op dat vlak lustig ge-experimenteerd, bijvoorbeeld met opslag in batterijen, opslaan van energie in gesmolten zout (bij zonnecentrales) of simpeler met het omhoog pompen van water dat later weer gebruikt kan worden voor elektriciteitsopwekking. De kosten voor deze energie-opslag liggen een stuk lager dan volledige extra energiecentrales.

   Over de opmerking over innovatie en schaalvergroting: je laat het stukje "aan het worden" uit je citaat. Als je dat erin laat, wordt duidelijk dat ik het op die plek over de toekomst van windenergie heb. Dat is overigens de nabije toekomst: 2016, zie hier: http://www.clubvan30.nl/2011/11/14/bloomberg-kost

   1. Niet alleen de opslagkosten, maar vooral opslagrendement is van belang. Alleen water oppompen is nu grootschalig aanwezig. Ook daar roept uitbreiding veel verzet op. De omvang van de huidige opslag is voor voor zon-pv volsterkt onvoldoende.

    Boeiend die heel stellige uitspraken over de toekomst! "windenergie nu nog maar zes euro per megawattuur duurder dan een traditionele gasturbine" De gemakkelijke aanpasbaarheid van gasturbine aan de vraag en de kosten voor opslag van windenergie worden gemakshalve genegeerd. Dus graag een zinnige vergelijking voor een bepaalde wisselende elektriciteitsvraag.
    Een andere probleem is dat wind op land nauwelijks groeit door goed georganiseerde verzet.
    Dan heeft zo'n uitspraak weinig praktijkbetekenis.

  2. Die energie opslag is irrelevant.
   – duurzame energie heeft voorrang op het net, dus alles wat windmolens leveren kan het net op. Juist kolen en gas centrales moeten dimmen. En dat doen ze ook netjes.

   – In periodes dat er te weinig wind is, mogen de fossiel centrales weer eventjes stoken. Het blijkt dat dat heel efficient gebeurt, zolang er nog veel fossiele centrales zijn. En ze onderling concurreren.

   – Als er al opslag nodig is, dan gebeurt dat met aardgas dat nog even niet verbrand wordt

   Daarom is opslag van duurzame stroom irrelevant
   Er wordt gewoon evenredig minder fossiel stroom opgewekt, en zo brandstof uitgespaard.
   En het is al bewezen dat dat weinig efficiency verlies oplevert.

   1. "energie opslag is irrelevant" zolang duurzame energie minimaal is en we afhankelijk (willen) blijven van fossiele brandstof, al is een kolencentrale moeilijk aan de wisselende elektriek vraag aan te passen.

 2. Wat je opmerkt, vind ik niet overtuigend Mark. Als ik moet kiezen, sta ik liever achter een Toyota Prius dan achter een T-Ford. Maar veel belangrijker nog, het doet niet af aan het kernpunt van dit artikel: de kolencentrales van de PVV zijn geen beste optie als we gezondheid, werkgelegenheid en energie-onafhankelijkheid meewegen.

  Het gaat hier over pennywise and poundfoolish.

  1. Het T-Ford voorbeeld wordt de Jevons Paradox genoemd. Verbeterde techniek zorgt niet voor minder maar voor meer energieverbruik.
   Opmerkelijk dat de problemen elders, omstandigheden van mijnwerkers en de vervuiling rond kolenmijnen ongenoemd blijven. Met zonnepanelen uit China is ons werkgelegenheids argument betrekkelijk

 3. Interessant om te zien dat een T-ford hetzelfde verbruikt als een moderne auto! Hij had natuurlijk een veel kleinere cylinderinhoud en reed veel langzamer, en dat compenseerde netjes voor de lagere efficientie.

  Het doet me denken aan audio- en videoapparatuur, die ook steeds zuiniger wordt maar ondertussen steeds groter en uitgebreider; netto blijven we toch vaak hetzelfde verbruiken.

  Dat soort effecten maken het weer extra moeilijk om ons energieverbruik te verminderen.

  1. Ons energie verbruik hoeft niet lager te worden.
   We leven in een overvloed aan duurzame energie, vooral zon, wind en aardwarmte.
   Op dit moment en de komende 30 jaar is windenergie verreweg het goedkoopst te winnen.

   Zo kan elektriciteit duurzaam gewonnen worden, elke regio zijn eigen windpark
   Auto's gaan ook op deze duurzame stroom rijden, dus die olie hebben we niet meer nodig. Hooguit voor kunststof.
   Wonen kan ook al 30 jaar energie neutraal, er zijn al woonwijken zonder aardgas aansluiting.

   Zo maken we onze maatschappij energie neutraal, van onderop, met de eerste actie van burgers, en bedrijven die juist die vraag volgen

   1. Energie zat, dat hoorden we ook toen het aardgas niet snel genoeg op kon. Dat laatste is gelukt.
    "elke regio zijn eigen windpark" Wie wil er een windmolen naast de deur?
    Olie wordt ook nog voor vliegtuigen, schepen, vrachtauto's … gebruikt en dat verbruik groeit het snelst,
    maar och er is toch energie zat!
    De enkele wijken zonder aardgas verbruiken veel (fossiele) stroom en stadsverwarming van fossiele centrales.

    weer de bekende sprookjes van de "duurzame brabanders"

 4. De PVV laat weer eens zien dat ze graag liegen om Henk en Ingrid te bedonderen.

  Waarom gaat de PVV alleen uit van een engels rapport van een lobbyclub van de vereniging van Engelse kolencentrale directeuren?
  Er zijn vele Nederlandse en Duitse cijfers die een veel lagere prijs van windenergie geven.

  Eigenlijk is stroom uit windmolens gratis, omdat wind gratis is. In de praktijk is 1.1 cent /kWh een maximum bedrag, omdat dat de onderhouds kosten zijn als je 15 jaar garantie van de windmolen fabrikant koopt. In Noord Duitsland is het 0,8 cent. Je bent voor dat bedrag 15 jaar lang verzekerd dat de windmolen technisch beschikbaar is.

  Als Henk en Ingrid 3000 EUR in een eigen stukje windpark investeren hebben ze 20 jaar gratis stroom.
  In die 20 jaar betalen ze nog 5000 EUR aansluitkosten a 250 EUR per jaar
  Dus voor 8000 EUR hebben ze 20 jaar gratis duurzame stroom.

  Als Henk en Ingrid zo dom zijn de grote PVV leider te geloven, blijven ze klant bij een leverancier van fossiele stroom, en betalen ze de komende 20 jaar ca 24.000 EUR
  Dus de PVV wil regelen dat Henk en Ingrid 16000 EUR extra kwijt zijn dan nodig is.

  Als Henk en Ingrid nu 3000 EUR investeren hebben ze daar 20 jaar lang elke maand 800 EUR rendement van.
  Maar dan moeten Henk en Ingrid wel op een linkse of progressieve partij gaan stemmen.

  De leugenaars van de PVV werken kennelijk alleen nog voor de grote fossiele belangen.
  Ook opmerkelijk dat ze als populisten niet het perspectief van Henk en Ingrid kiezen, maar dat van de grote energiebedrijven.
  Dat geeft goed weer waar de PVV werkelijk staat.
  Kennelijk doen ze helemaal geen moeite meer om een Nederlands of Duits perspectief op energie te krijgen.

 5. Civitas zit er ook naast met de bewering dat kerncentrales geen CO2 uitstoot veroorzaken, dat doen ze wel, en na verloop van tijd veelmeer kan kolencentrales.
  Kernbrandstof moet gewonnenworden uit steeds armere uranium ertsen.
  De rijke ertsen beginnen al op te raken, en hoe armer de erts des te meer CO2 uitstoot er ontstaat bij het opwerken van erts tot uranium.
  Nu is de CO2 uitstoot van kernenergie ca 130 gr CO2 per kWh, een gascentrale doet ca 500 en een kolencentrale ca 1000 gr CO2 per kWh.

  Echter naarmate de ertsen armer worden stijgt de CO2 uitstoot van kernenergie. Met het huidige verbruik van de kerncentrales zal ergens tussen 2040 en 2080 zo veel energie nodig zijn om kernbrandstof te maken, dat er veel meer CO2 bij vrij komt dan uit een kolencentrale
  Er is dan ook een negatieve energie balans voor een kerncentrale, er moet meer energie in, dan er uitkomt.

  Daarom is het ook een leugen om te beweren dat kerncentrales wel 60 jaar meegaan, ze zijn lang voor die tijd al extreem duur vanwege de CO2 uitstoot die ze veroorzaken.
  Dezelfde leugen geldt overigens ook voor kolencentrales.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *