Ayaan Hirsi Ali waarschuwt voor genocide op christenen

Ayaan Hirsi Ali. Foto: wikimedia commons
Ayaan Hirsi Ali schreef het coverartikel van Newsweek deze week. Het thema is de bedreiging van christenen in de islamitische wereld. Volgens Hirsi Ali is er in de westerse wereld te veel aandacht voor islamofobie en te weinig voor bedreigde christenen in landen als Egypte en Nigeria. Ze voorspelt een genocide tegen christenen die zal volgen op de Arabische Lente.

Westerse journalisten hebben zich volgens Hirsi Ali te veel laten beïnvloeden door islamitische lobbygroeperingen zoals de Organization of Islamic Cooperation en de Council on American-Islamic Relations die een eenzijdig beeld van de onderdrukte moslim verspreiden. Door die ‘tunnelvisie’ van westerse journalisten is er volgens Hirsi Ali te weinig aandacht voor de ‘bloedige christophobie’ in landen waar moslims een meerderheid vormen. In het artikel in Newsweek staan talloze voorbeelden van discriminatie van en moorden op christenen.

Bron: 360, het beste uit de internationale pers.

Volg 360 ook op Twitter of Facebook, of neem een abonnement op 360 en ontvang 8 nummers voor maar 15 euro.

Op hetkanWel volgen we Ayaan Hirsi Ali al sinds 2005. Hier vind je een oude hetkanWel-factor van Hiris Ali. Wij gaven haar toen een 7. Ons meest besproken artikel ooit geeft een interessant perspectief op het conflict tussen Islam en Christendom: de Koran en de Bijbel lijken erg veel op elkaar.

Meer uit de internationale pers op 360

Waarom Oxford geen centrum moet vernoemen naar Margaret Thatcher.

Iran telt duizenden vrouwelijke ninja’s

Wie privacy wil is verdacht

Advertisement

32 comments

  1. vergeet niet dat ze is gevraagd in 1 van de grootste denktanks ter wereld,ik denk dat je beter eens naar je eigen een amoebe hersenen kunt kijken voordat je praat over iets waar je eigenlijk niets van weet.

   1. Dat zegt meer over die rechtse neo-conservatieve denktank 'American Enterprise Institute for Public Policy Research': Hoe kunnen zij nog wat stoken… Voordat westerse christenen gaan geloven dat moslims toch niet zo slecht zijn, gezien hun massale vreedzame protesten voor vrijheid, democratie en mensenrechten… Zij-aan-zij met hun christelijke landgenoten en gevolgd en gesteund door 't westen.

    1. Erik en Roshana.Wat jullie volgens mij eigenlijk zeggen , is dat die christenvervolgingen niet plaats hebben of overdreven worden of zoiets. In ieder geval willen jullie er blijkbaar niets over horen en wensen jullie net te doen of alles wat de islam betreft rozengeur en manenschijn is. Hiermee verraden jullie die arme mensen die vermoord en mishandeld worden. Waarom deze struisvogel-politiek. Het m.i. beter om alle misdaden ,dus ook de grote misdaden van de moslims (ook onderling) , te benoemen en onder ogen te zien.
     De waarheid komt toch altijd aan het licht.

 1. Het laffe "Westen" is bang om de olie te verliezen en bang voor de gewelddadige en fanatieke moslims.
  Vooral de zgn.elite (regeringen e.d.) put zich uit in smoesjes en blijven om de waarheid en werkelijkheid heen draaien. Het zijn reeds dhimmi`s geworden.
  Iedereen die de koran , de hadiths en de sirat leest kan weten dat Ajaan Hirsi Ali volkomen gelijk heeft.
  Bovendien staat het quasi-intelligent om vóór de Islam te zijn. Waarom weet ik niet. Vooral de (s)linkse gutmenschen hebben hier een handje van. Iedereen die het niet met hen eens is en de (bittere) waarheid zegt wordt onmiddelijk onmiddelijk uitgescholden voor fascist, racist en meer van die fraaie benamingen. Let maar op !

 2. Iedereen die de koran zelf heeft gelezen heeft weet dat Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders e.d. onzin uitkramen en liegen.
  Zie de informatie hier: https://www.hetkanwel.net/2010/10/23/koran-en-bijb

  Prof. dr. Fred Leemhuis, docent Arabisch en bijzonder hoogleraar Koranwetenschappen aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, vertaalde De Koran in 1989. Ook hij verteld dat Geert Wilders Koran-teksten verdraaid: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article520353

  1. Nou Roshana (moslim of moslima??), je kunt via internet gewoon de koran op je scherm krijgen. Even googlen en gewoon in het nederlands. Zou het maar eens goed lezen, tenminste als je gewoon de nederlandse taal machtig bent.

  2. Marx had in een ding gelijk, godsdienst is opium voor het volk.
   Elke religie, en elk volk is vatbaar voor wat ze verteld word, leugens of niet…..
   Afhankelijk van een persoonlijke mentale ontwikkeling en aangeleerde "kennis".
   Of mij nu verteld word dat ik een berg maagden krijg als ik mezelf opblaas,…of
   kinderen vertel dat een katholieke priester altijd gelijk heeft, terwijl hij nare dingen met je doet.
   Iedere religie heeft enorm misbruik gemaakt van de domheid van mensen.
   Religie is derhalve politiek en daarom verwerpelijk.
   Het zijn de religieuze leiders die de minder ontwikkelden misbruiken voor hun
   eigen doeleinden. Ik wil hier de Joodse bankiers aan toevoegen…….
   Want zijn geld en macht niet de nieuwe religie ? Of is het altijd zo geweest ?

 3. @ Roshana
  Iedereen weet langzamerhand dat het juist types als Fred Leemhuis zijn die de Koran mooier voorstellen dan dat hij werkelijk is. Alle vertalingen vertalen bijv. "vermoorden" met het woord "strijden", dat klinkt lang niet zo gruwelijk. Het is echter NIET de waarheid. Al deze vertalers worden gesusidieerd door de rijke olie-moslims.
  Ik denk dat jij óók een van die figuren bent . Waarom ontken je anders de waarheid, die voor iedereen zichtbaar en te controleren is. Ik heb veel van de kritieken op de Islamgelezen op jouw blog : https://www.hetkanwel.net/2010/10/23/koran-en-bijb
  Maar zelfs de slechte vertalingen van de Koran laten zien wat voor een afschuwelijke ideologie de Islam is.
  Er zijn heus wel veel goede mensen onder moslims , maar dat komt NIET door de leer van de Islam. Dat komt uit hunzelf voort.Hou a.u.b. op met je leugens Roshana.

  1. Marx had in een ding gelijk, godsdienst is opium voor het volk.

   "Er zijn heus wel veel goede mensen onder moslims , maar dat komt NIET door de leer van de Islam. Dat komt uit hunzelf voort." …..Absoluut mee eens Dude.
   Is de bijbel beter ? Moord en doodslag, de basis voor de kruistochten.. nee Dude, Christenen zijn beter…?
   Niemand wil een religie door zijn strot gedouwd krijgen. De mensheid zou beter af zijn zonder dat bijgeloof
   genaamd God. Ik geloof in goed en kwaad, maar dat is een menselijk probleem.
   Het wordt eeuwig misbruikt en recentelijk meestal door de politiek = banken…..
   En altijd moeten de "gewone"mensen er onder lijden. het zijn niet de gewone mensen, van wat voor ras, cultuur, religie dan ook die hier schuld aan hebben. het zijn de machthebbers..
   je mag jezelf afvragen wie dat zijn. 😀

 4. @ Roshana.
  Iedereen die maar iets van de islam weet, weet dat de koran onbegrijpelijk is zonder de sunna. D.w.z. de hadiths, en de sirat; dit zijn de uitspaken, handelingen en de biografie van Mohammed. In de koran staat (diverse keren) dat Mohammed het perfecte voorbeeld is om na te volgen. Dat doen de moslims (mohammedanen) dan ook. Daarom is Mohammedaanisme een veel betere naam voor de Islam. Niemand mag dan ook maar enige kritiek hebben op Mohammed, zoals inmiddels algemeen bekend is, daar staat de doodstraf op (Salman Rushdi enz.). Maar in díe boeken staan nu juist de verwerpelijke en gruwelijke daden van Mohammed, nog meer dan in de koran.En uit ál die boeken is de uiterst primitieve en discriminerende Shariah ontstaan, de wet van de moslims die ze aan idereen willen en moeten opleggen. Het is niet anders .Dat zijn de zaken waar we voor staan. Alle politiek correcte smoesjes en mooipraterij zullen niet helpen ; veel mensen beginnen dit ook te begrijpen.
  Peace!

 5. Als ik Roshana goed begrijp , staan alle christenen pal achter moslims in deze arabische "lente".
  Alle christenvervolgingen in al die moslimlanden neemt ze voor lief of zijn uit de duim gezogen?
  Net als de genocide op de Armeense christenen, of de genocide onlangs op de christenen in Sudan enzovoort?
  Het lijkt erop dat deze Roshana de waarheid niet wil zien.
  Als ze antwoord geeft zal ze waarschijnlijk de aandacht proberen te verleggen naar een ander onderwerp of ze zal gaan beledigen of iets dergelijks. Maar ja, dát heeft weinig met logisch redeneren van doen. Ik ben benieuwd. Dit soort mensen kan of wil de waarheid niet zien. Toegeven aan de overduidelijke waarheid beschouwen zij als een nederlaag. Jammer.

 6. Ik heb het kleine stukje "kritiek"van de politiek-correcte "professor" Leemhuis gelezen. Ik vind het een volstrekt onzinnig verhaaltje. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/ar
  De professor beweert (citaat): " PVV-leider Geert Wilders verdraait in zijn film Fitna teksten uit de Koran."
  Zo zou Wilders "angst aanjagen" vervangt door "terroriseren". Mijns inziens doet deze "vervanging" de tekst in het geheel geen geweld aan , integendeel. Mohammed, het ultieme voorbeeld voor de moslims volgens de Koran, gebruikte in ruime mate terreur om zijn doel te bereiken. Lees dit bijv. maar eens. http://www.muhammadanism.org/Terrorism/muhammad_i
  Volgens sahih hadith Bukhari (52:220) zei Mohammed ZELF : "I have been made victorious with terror".
  Een sahih hadith is een officieel door alle moslimgeleerden erkendr uitspraak van Mohammed.
  Leemhuis is dus overduidelijk een (omgekochte?) leugenaar. Men kan dit allemaal zelf nagoogelen.Jij ook, Roshana!
  Hetzelfde geldt voor de overige kritiek!

 7. Beste Erik.
  Vind jij die vervolgingen van Christenen dan niet even verschrikkelijk als vervolging van wie anders dan ook? Dat vind ik heel eigenaardig van jou. Natuurlijk moet deze wreedheden tegen blijven gaan.
  Het lijkt er meer op dat jijzelf dronken was toen je dit schreef .

 8. Niet alleen de christenen, ook andere religies (en ongelovigen) zijn 1400 jaar lang ongenadig vervolgd door de islam, de godsdienst van de wreedheid.
  Steeds meer mensen zien de werkelijkheid en beginnen de gruwelijke geschiedenis van de islam te ontdekken.
  Kijk hier maar eens hoe de Hindu's in India afgeslacht zijn én worden door de moslims. Letterlijk bij tientallen miljoenen. De Kruistochten (waar de moslims altijd naar verwijzen) zijn er peanuts bij. http://www.faithfreedom.org/articles/islamic-jiha

 9. @ peace.
  Het is nog sterker "peace". Ook de moslims onderling slachten elkaar af. Ook al zo'n 1400 jaar.
  Kijk maar naar de Shia-Sunni confrontatie. Of naar de zgn. apostaten, dat zijn degenen die de Islam (willen) verlaten. De dood is hun deel ( volgens de huidige shariah) . En de mensen die maar iets onwegevalligs over Mohammed durven zeggen worden overal op de wereld bedreigd en vermoord. Denk maar aan de mohammed-cartoons, of Salman Rushdi, Theo v.Gogh, Wilders, Ajaan Hirsi Ali, …………..
  En nu weer een jonge moslim-journalist, zoals blikt uit het volgende: http://www.faithfreedom.org/articles/op-ed/the-sa

 10. Dit vond ik op http://www.jihadwatch.com :
  "Allah did not create man so that he could have fun. The aim of creation was for mankind to be put to the test through hardship and prayer. An Islamic regime must be serious in every field. There are no jokes in Islam. There is no humor in Islam. There is no fun in Islam. There can be no fun and joy in whatever is serious."

  — Ayatollah Khomeini: Murderer, thief, torturer, power-mad tyrant and generally nasty old grump.
  Goed,hé. Dit is wat men noemt : een éérlijke moslim.
  Interssante website , ook.

 11. Afganistan , 25 febr. 2012. Tientallen doden (moslims vermoorden moslims) bij protesten tegen de zgn. koranverbranding. Kun je nagaan wat de mohammedanen in petto hebben voor de christenen en andere ongelovige honden.
  Maar weet je wat we doen? We doen net of het niet waar is. We kijken gewoon naar de groene natuur en de vogeltjes en zo meer. Toch? …. of niet quasi-intellectuele aanhangers van HETKANWEL? Dat is toch immers vééél belangrijker. Dat van die moslims is gewoon culturele folklore. Ee paar dode chrsiatenhonden, wie maakt zich dááár nu druk over !!?
  Stelletje geitenwollen sokken!! Huichelaars!!
  Zo, de waarheid moest er even uit. Doe er mee wat je wilt. Sus jezelf maar weer lekker verder in slaap , met je groene , lieve wereldje. Dát is lang niet zo griezelig. Het is immers allemaal de schuld van de kapitalisten, of misschien zelfs wel de Joden, de zionisten ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *