D66 belooft een lagere energierekening voor 1 miljoen huishoudens

Stientje van Veldhoven

D66 is onder kiezers het meest geliefd als regeringspartij volgens een peiling van Maurice de Hond. Ook onder politieke partijen is het een geliefde coalitiepartner. Politieke watchers noemen de partij daarom ook wel ‘het populairste meisje op het bal’. Hoe denkt deze gedroomde regeringspartner over duurzaamheid?

D66 neemt duurzaamheid in elk geval serieus als we naar de ‘poppetjes’ kijken. Stientje van Veldhoven, twee keer groenste politica van het jaar, staat nummer twee op de lijst. Maar hoe zit het met het partijprogramma?

Ook daarin profileert D66 zich als een middenpartij die duurzaamheid serieus neemt. Maar wél als een echte middenpartij, met enigszins bescheiden ambities. Want 20% duurzame energie in 2020 is bijvoorbeeld een gematigde ambitie. De Wadden, om maar eens een dwarsstraat te noemen, stellen zichzelf bijvoorbeeld veel hogere doelen: 100% hernieuwbare energie in 2020. Ook neemt D66, zoals het een knuffelbeer in het midden betaamt, geen uitgesproken afstand van zaken als kernenergie of CO2-opslag. De partij zet vooral in op het verbeteren en uitbouwen van bestaand beleid zoals de SDE+-regeling en emissiehandel.

Een echte middenpartij dus, met bescheiden ambities en zonder inspirerende vergezichten, al is het idee om van Nederland een grondstoffenrotonde te maken origineel en sterk. Dat neemt niet weg dat D66 als mogelijke regeringspartij wel degelijk impact kan hebben om Nederland te verduurzamen, als het er tenminste in slaagt veel stemmen te trekken. Van belang is dan dat het de partij lukt om groene thema’s, niet per se populair bij de borrel, dichtbij mensen te brengen. En daarvoor biedt het programma aanknopingspunten.

Het belooft bijvoorbeeld een lagere energierekening voor 1 miljoen huishoudens. Het zorgt dat zonne-energie er niet alleen is voor een elite met een geschikt dak: iedereen moet kunnen verdienen met zonne-energie, ook op het dak van een ander. Plus: de baten van aardgas worden geïnvesteerd in energie voor onze kinderen. Dat is toch iets heel anders dan het spaarvarken van onze kinderen stuk slaan door de staatschuld nog verder te laten oplopen.

Concreet wil de partij ons land met dit beleid verduurzamen:

– Oprichting van een fonds met een deel van de aardgasbaten, waarmee investeringen in duurzame energie worden gefinancierd.

– Vasthouden aan Europese afspraken voor CO2 reductie: 40% minder in 2030, 60% minder in 2040 en 80% minder in 2050. Van belang is hiervoor dat de emissiehandel beter gaat werken, bijvoorbeeld door het aantal rechten sneller te verkleinen.

– Twee keer zo snelle groei van het aandeel duurzaam in de energievoorziening, zodat in 2020 20% van de energie duurzaam is opgewekt. Dit kan met een verdubbeling van de duurzame energiesubsidie (SDE+ regeling), meer bijstook van duurzame biomassa in kolencentrales en het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman.

– Voor alle nieuwe energiecentrales moet een uitstootnorm gelden van 350gr CO2/ Kwh. CO2-opslag en hergebruik krijgt steun als onderdeel van een ambitieus CO2-besparingsbeleid. Daarbij wil D66 de mogelijkheden van opslag op zee eerst ontwikkelen en leren van CO2-opslag op land in buurlanden.

– Ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen, die niet ten koste gaan van voedselgewassen of het tropisch regenwoud. Alle biomassa moet duurzaam worden gecertificeerd. Ook wil de partij de milieu-impact van de verschillende fossiele brandstoffen laten certificeren.

– Herziening van de energiebelasting zodat bedrijven extra investeren in energiebesparing of eigen bronnen van duurzame energie, zoals aardwarmte of het gebruik van restwarmte. In 2020 moeten minimaal 1 miljoen woningen geïsoleerd zijn en stuurt het bouwbesluit op energieproducerende nieuwbouw.

– Beginnen met een gezamenlijke netbeheerder die een Noordzee-net voor duurzame energie aanlegt. En met een gezamenlijk Europees beleid waar we in Noord West Europa mee starten.

– Het komende kabinet moet een nationaal energieplan voor 2020 opstellen, met concrete, meetbare doelen. De kern van dit plan wordt gevormd door energiebesparing in bestaande gebouwen, energieneutrale nieuwbouw en door meer stroom duurzaam op te wekken. D66 wil dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan en alle daarbij behorende energie- en klimaatzaken in handen komt van 1 minister.

– Kernenergie staat voor D66 onderaan de ladder bij het vormgeven aan een duurzame energievoorziening, en dient op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd te worden.

– Inspelen op groeiende grondstoffenschaarste door van Nederland de grondstoffenrotonde van Europa te maken.

– Heffing op kunstmest omdat er voldoende meststoffen zijn voor hergebruik.

– Invoering kiloknallertaks (hoog BTW) op vlees en extra betalen voor autogebruik.

– Vrijstellingen van de energiebelasting en rode diesel verder af te bouwen.

– Handhaving fiscale prikkels zoals de groene heffingskorting in 2013 en meer mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in energiebesparingen en milieu-investeringen.

Advertisement

4 comments

  1. Opmerkelijke kop, blijkbaar is een lage energierekening kernpunt van duurzaamheid. Met de lage grootgebruikersprijs zijn we dus goed op weg! Het afwijzen van kernenergie en CO2 opslag zijn ook kernpunten van duurzaamheid, terwjl kolenverbruik ontbreekt! Een grondstoffenrotonde heet origineel. Orgineel? die is er al met de miljarden kostende gasrontonde, die ons nog jaren afhankelijk van fossiel maakt. De kosten waren voor de rekenkamer rede voor een stevig onderzoek, maar dat ontging de schrijver.

    Het stuk zegt meer over de schrijver dan over D66! Opvallend is het ontbreken van minder energie voor apparaten en mobiliteit, passend bij een vage middenpartij, die ook in deze niet zo radikaal is.

  2. Ik heb Stientje van Veldhoven gisteren horen spreken op het Symposium over grondstoffenschaarste, en afgezien van de CO2 opslag, denk ik dat D66 een goed programma met heldere doelstellingen heeft. Mijn voorkeursstem heeft ze alvast.

  3. het is tijd dat we vrije energie kunnen gaan gebruiken en dat mensen die dit in de wereld willen brengen nu de kans krijgen om dit openbaar te doen ipv dat men gechanteerd, bedreigd of vermoord erom wordt. Google maar eens op vrije energie. het bestaat. Het wordt belachelijk gemaakt..tuurlijk het komt de olieindustrie en al die anderen niet goed uit en zonnepanelen en windmolens zijn ook weer van die pracht melkkoeien om ons te blijven laten betalen terwijl er al lang GRATIS energie is!!!!!! Tesla was een van de uitvinders, Viktor Schauberger. verder is er een iraanse wetenschapper die het al lang klaar heeft maar die tegen wordt gehouden door een chanterende regering.Tesla is vermoord. schuaberger is vermoord en nog vele alnderen. Zij wilden ons ons gratis energie kunnen geven!!! GRATIS SCHOON!!!! Er is maar een groep mensen die nu het lef heeft om de politiek in te gaan die willen staan voor vrije energie en daarnaast voor openheid en zuiverheid. lees het Programma van de SOPN op SOPN.NL maar eens. Het is geen tijd meer voor pappen en nathouden .het is tijd voor echte vernieuwing. Het mooie van de SOPN is dat het geen politiek is maar een beweging onder de mensen. Net als Occupy in de hele wereld. Het staat voor dat wij altijd stem behouden ipv dat wij kiezen voor een partij en dat ze daarna zelf lekker verder hun gang gaan. SOPN wil dat we telkens kunnen stemmen op belangrijke besluiten zodat we met ze'n allen samen besluiten nemen in ons land. Het programma wordt door iedereen gemaakt die mee wil denken. Ook is de visie dat we het met elkaar weer meer gaan regelen plaatselijk.en dat er minder politiek geneurel daardoor zal zijn.
    Verder vind ik het hoog tijd dat we eens flink gaan bezuinigen op hoge salarissen en dat de bakheren eens opgepakt worden die ons al lang belazeren. Weg met de geldwolven. Er is geld zat en we zouden allemaal veel minder hoeven werken met vrije energie ..er is geen crisis..Het zijn de geldwolven die ons beroven en die ons allerlei illusies voorhangen. Rutte, de koningin etc die naar de bilderberg conferentie gaan en die niet open en eerlijk zijn naar ons..een eigen agenda hebben is geen vertegenwoordiger van ons volk zijn. dat is stiekem en vies. tijd om de boel schoon te gaan SOPN! 😉 Er is alleen schaarste als we ons in de maling blijven laten nemen!!!! HET IS TIJD VOOR VRIJE ENERGIE!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *