Top 5 meest duurzame banken

Eerlijke Bankwijzer
Eerlijke Bankwijzer

Deze pagina is onderdeel van het dossier Duurzaam sparen & Beleggen. Hier kom je meer te weten over hoe je jouw geld groen laat groeien

Het is nu mogelijk om in één oogopslag te zien hoe duurzaam jouw bank is. Wat is bijvoorbeeld het standpunt van jouw bank ten opzichte van mensenrechten, dierenwelzijn of gezondheid? Via de Eerlijke Bankwijzer weet je binnen enkele minuten hoe eerlijk jouw bank is.

[adrotate banner=”11″]Wij hebben alvast 5 banken vergeleken op een aantal belangrijke thema’s: arbeidsrechtenbeleid, klimaatverandering en wapenbeleid. Alle gegevens hieronder zijn gebaseerd op het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

Arbeidsrechtenbeleid

Alle bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun werknemers veilig werken en een eerlijk loon krijgen. De ideale bank behandelt zijn eigen werknemers goed en eist hetzelfde van al zijn klanten én hun leveranciers.

Klimaatverandering

Door de opwarming van de aarde komen mensen, landbouw en de natuur in de knel. De ideale bank vermindert haar eigen uitstoot, investeert in schone energie en stimuleert bedrijven om schoner te gaan werken.

Wapenbeleid

Wapens in verkeerde handen leiden tot conflicten die de veiligheid en ontwikkeling van miljoenen mensen bedreigen. Daarom moet de wapenindustrie geen omstreden wapens maken en nooit wapens leveren aan dictators of zwakke regimes. Doet een bedrijf dit wel, dan financiert de ideale bank dat bedrijf niet.

Hier vind je de top 5 meest duurzame banken:

1. ASN Bank

Het arbeidsrechtenbeleid van de ASN Bank is uitstekend. Dat is niet alleen te merken doordat de criteria in lijn zijn met belangrijke internationale verdragen. Ook in de praktijk zorgt de ASN Bank voor een goede uitvoer.

Het klimaatbeleid van ASN Bank is zeer goed te noemen. De doelstelling is om in 2030 klimaatneutrale investeringen te hebben. Deze bank investeert in duurzame energie, CO2-arme economie en aanpassing van arme landen aan klimaatverandering.

Het wapenbeleid van ASN Bank is uitstekend. Alle mogelijke relaties met de wapenindustrie zijn uitgesloten. Ze investeert niet in producenten van controversiële wapens en financiert geen wapenleveranties aan dictaturen of landen die corrupt zijn en mensenrechten schenden. Ook in de praktijk handelt ASN Bank in lijn met haar beleid.

2. Triodos Bank

Arbeidsrechtenbeleid van Triodos Bank is goed. Het beleid volgt principes van de VN-arbeidsorganisatie (bv. geen kinderarbeid) en investeert in certificering van ketens (bv. Fair Trade) waarin arbeidsrechten worden bewaakt. Beleid t.a.v. procedures voor werknemersklachten ontbreekt echter nog. In de praktijk opereert de Triodos Bank zeer goed. De bank stelt expliciete eisen t.a.v. arbeidsrechten en onderzoekt of bedrijven zich daaraan houden.

Het beleid van Triodos Bank op klimaat is ruim voldoende. Triodos investeert alleen in schone bedrijven. Er is alleen geen beleid voor meetbare afname van gefinancierde broeikasgasemissies en ketenverantwoordelijkheid.

Het wapenbeleid van Triodos Bank is zeer goed. Triodos sluit alle wapenproductie en -handel uit van financiering tenzij er sprake is van ‘dual use’ technologieën (onderdelen of systemen die kunnen worden gebruikt voor zowel militaire als civiele eindproducten).

3. ABN AMRO

[adrotate banner=”19″]Het beleid van ABN AMRO op arbeidsrechten is goed. De bank geeft duidelijk aan bij welke activiteiten zij niet betrokken wil zijn. Er worden alleen geen eisen gesteld over klachtenprocedures voor werknemers. In de praktijk is de ABN AMRO bank ook goed op weg, door goede afspraken te maken met enkele kledingproducten. Ze zijn er echter nog niet helemaal.

Op het gebied van klimaatverandering scoort ABN AMRO slecht. Er is beleid voor de eigen CO2-uitstoot en voor bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Energieproductie met hoge CO2-uitstoot wordt niet uitgesloten en controversiële energieproductie (zoals kernenergie) is toegestaan. Ook in de praktijk blijkt dat deze bank het slechter doet dan andere banken, omdat zij als enige meer investeert in vieze dan schone stroom.

Het beleid van ABN AMRO op wapens is zeer goed. Volgens het beleid investeert de bank niet in producenten van controversiële wapens en financiert geen wapenleveranties aan bijv. dictaturen. Wapenlevering aan landen waar bijv. (burger)oorlog is, worden niet uitgesloten. Uit onderzoek (2013) blijkt dat deze bank in de praktijk via vermogensbeheer aandelen t.w.v. 7,6 miljoen euro beheert van 7 kernwapenproducenten.

4. Rabobank

Het arbeidsrechtenbeleid van Rabobank is zeer goed. Het beleid omvat alle relevante arbeidsrechten. Er is aandacht voor ketenintegratie maar er wordt niet vereist dat bedrijven duurzaamheidscriteria opnemen in hun contracten met onderaannemers en leveranciers. In de praktijk blijkt dat de Rabobank investeert in scheepssloperijen waar schepen onder zeer slechte arbeidsomstandigheden worden gesloopt. Maar de Rabobank heeft al aangegeven stappen te ondernemen.

Het klimaatbeleid van Rabobank is twijfelachtig. Het beleid ondersteunt de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, maar er zijn geen specifieke eisen voor terugbrengen van CO2-emissie en er is geen verbod op controversiële of schadelijke energiebronnen. Maar in de praktijk blijkt deze bank de grootste investeerder in duurzame energie.

Het wapenbeleid van Rabobank is goed. De bank sluit financiering van leveranties van conventionele wapens aan landen die mensenrechten schenden uit. Leverantie van conventionele wapens aan fragiele staten of landen die corrupt zijn, is niet uitgesloten. In de praktijk kan de Rabobank nog stappen zetten, maar heeft aangegeven dit ook te gaan doen.

5. ING Bank

Het arbeidsrechtenbeleid van ING is zeer goed. De activiteiten en praktijken die de bank uitsluit zijn helder gedefinieerd en ze eist toetsing van het personeelsbeleid aan de principes van de VN-arbeidsorganisatie (bv. geen kinderarbeid en geen discriminatie op de werkvloer). In de praktijk kan de ING Bank nog stappen zetten, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen in scheepsloperijen.

Het klimaatbeleid van ING is ruim onvoldoende. Het beleid geldt alleen voor eigen CO2-uitstoot en niet op door haar gefinancierde emissies. Beleid voor investeringen in duurzame energie, energiebesparing bij bedrijven, aanpassing v arme landen naar CO2-arme economie, ontbreekt. In de praktijk probeert de ING Bank al wel zijn beste beentje voor te zetten. Zo wordt er duurzame energiefondsen opgezet en lobbyt de bank bij de overheid voor betere voorwaarden voor de overstap naar duurzame energie.

Het wapenbeleid van ING is twijfelachtig. ING sluit producenten van controversiële wapens en bedrijven die wapenembargo’s negeren uit. Het beleid geldt alleen voor handelsfinanciering dus wapenleveranties van overige bedrijven aan controversiële regimes zijn niet uitgesloten. Ook in de praktijk is het wapenbeleid twijfelachtig. ING blijkt aandelen en obligaties te beheren voor 20 kernwapenfabrikanten.

Deze pagina is onderdeel van het dossier Duurzaam sparen & Beleggen. Hier kom je meer te weten over hoe je jouw geld groen laat groeien
[adrotate banner=34]

6 comments

 1. Rabobank, wat een image! Dit vond ik op hun website:
  Bij die verduurzaming wil de Rabobank klanten en hun omgeving versterken, met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken. Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden en economische ontwikkeling. (klein binnensmonds kotsje)

  De rabobank beschikt over genoeg geld voor prachtige reclamecampages, maar nu even de realiteit. Dit geld wordt verdiend over de ruggen van hardwerkende ondernemers e.a.. Niet alleen wordt je als stront behandeld door de werknemers van Rabobank, ook de lijstjes liegen er niet om. Klimaatbeleid van Rabobank is twijfelachtig, bonusbeleid en woningbouw een zware onvoldoende. (http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/). Ook weten ze zich met schikkingen te ontrekken aan de wet:
  De Raad voor de Rechtspraak stelt dat grote strafzaken met veel media-aandacht niet langer zouden moeten worden afgedaan met schikkingen, dat staat haaks op de praktijk in Nederland, waar de afgelopen jaren een reeks van omstreden transacties is gesloten met bijvoorbeeld Rabobank. Misschien wel het meest kwalijke is dat verantwoordelijke personen, zoals de bankiers van Rabobank die de Libor-rente manipuleerden, niet voor de Nederlandse rechter komen bij schikkingen.
  bron: http://www.quotenet.nl/Nieuws/Raad-voor-de-Rechtspraak-Stop-met-schikkingen-als-met-Rabobank-en-KPMG-195349

  Steeds meer klanten willen weg bij de rabobank, dit is echter niet eenvoudig, velen zitten er financieel te diep in. Bij tevredenheidsonderzoeken bungelt Rabobank standaard onderaan de lijst:
  https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/bankenmonitor

  We’ve created a monster! Maar hoe komen we van dit rotbedrijf af? Ik raad iedereen aan over te stappen naar bank die op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, woningbouw/vastgoed en bonusbeleid een ruime voldoende scoort. Ik ben inmiddels overgestapt, jij ook? POWER TO THE PEOPLE!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *